Vergadering 18 februari 2020

Casus 3475 De Twentse Zorgcentra, verkoop Olieslagweg 148 te Lonneker
Casus 4322 ZZG Zorggroep, locatie Sint Jozef (Pius XII-straat 15) te Wijchen
Casus 4390 Antes, locatie Albrandswaardsedijk te Poortugaal
Casus 4429 GGZ Oost Brabant, locatie Watermolen 29 te Gemert

Casus 3475 De Twentse Zorgcentra, verkoop Olieslagweg 148 te Lonneker

Het College sanering zorginstellingen besluit niet de vernietigbaarheid in te roepen ingevolge artikel 18 van de WTZi van de huurovereenkomst met RIBW Groep Overijssel, lopende tot en met 1 oktober 2020 goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting De Twentse Zorgcentra te Enschede voor de verkoop van het vrijstaande woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden bekend als Olieslagweg 148, 7521 JG Enschede, kadastraal bekend: gemeente Lonneker, sectie S, nummer 2712, groot ca. 844 m2, tegen een prijs van € 420.000,- k.k. aan de heer M.D. te E.

Casus 4322 ZZG Zorggroep, locatie Sint Jozef (Pius XII-straat 15) te Wijchen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ZZG Zorggroep te Groesbeek voor de verhuur van 26 wooneenheden gelegen op de begane grond en 1e verdieping van de rechtervleugel van het gebouw gelegen aan de Pius Xll-straat 15 te Wijchen, aan Stichting RIBW Nijmegen en Rivierenland te Nijmegen tegen een jaarlijkse huurprijs van € 116.500,-, ingaande op 1 september 2018, voor de duur van 5 jaar, met de optie tot verlenging van nogmaals 5 jaar, de huurprijs bedraagt dan € 153.000,- per jaar.

Casus 4390 Antes, locatie Albrandswaardsedijk te Poortugaal

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Antes Zorg B.V. te Rotterdam, voor de verhuur van 1270 m² bvo op de begane grond in het nieuw te realiseren gebouw aan de Albrandswaardsedijk 74 te Poortugaal, kadastraal bekend als, gemeente Poortugaal, sectie c, nummer 1584, ingaande per 1 oktober 2019 voor een periode van 19 jaar en 10 maanden lopende tot en met 31 juli 2039, aan Stichting voor Interconfessioneel Beroeps- en Algemeen Vormend Onderwijs en Volwasseneducatie voor Rotterdam en omstreken (Albeda) te Rotterdam, tegen een aanvangshuurprijs van € 126.000.- per jaar, jaarlijks te indexeren volgens de CPI, met een verlengperiode van 10 jaar en daarna aansluitende perioden van telkenmale 5 jaar.

Casus 4429 GGZ Oost Brabant, locatie Watermolen 29 te Gemert

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Oost Brabant, gevestigd te Boekel, voor de verkoop van de locatie plaatselijk bekend Watermolen 29 te 5421 LJ Gemert, kadastraal bekend gemeente Gemert, sectie M, nummer 4419, groot 601 m², aan Stichting Goed Wonen Gemert, gevestigd te Gemert, tegen een prijs van € 525.000,- k.k.