Vergadering van 24 november 2020

Casus 4188 Kwadrantgroep, verkoop Achter Parkhoven en Smeding terrein te Leeuwarden
Casus 4517 Sovak, verkoop Spieringen 27 te Wijk en Aalburg
Casus 4567 Stichting Rijndam Revalidatie, verkoop Maasdamgebouw te Rotterdam
Casus 4576 Evean, huurovereenkomst Kortvoort 100 te Amsterdam
Casus 4699 IrisZorg, nalevering 6 parkeerplaatsen nabij kliniek Molenveldlaan 1-3-5  te Nijmegen
Casus 4750 Laurens, loc. Nieuwe Binnenweg 29 te Rotterdam
Casus 4752 Laurens, loc. Lupinestraat 1 te Capelle aan den IJssel
Casus 4753 Laurens, loc. Sandelingplein 6 te Rotterdam
Casus 4835 Sovak, verkoop Havenkwartier 22-24 te Etten-Leur
Casus 4938 Amarant, loc. Erf 26-28 te Gemert 
Casus 4988 ETZ, Percelen Kievitshorst te Tilburg

Casus 4188 Kwadrantgroep, verkoop Achter Parkhoven en Smeding terrein te Leeuwarden

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Kwadrantgroep te Drachten, voor de verkoop van twee onbebouwde percelen, plaatselijk bekend Achter de Hoven 268 (gedeeltelijk) en nabij De Tuinderije te Leeuwarden, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden bestaande uit:

  • perceel 1, sectie G, nummer 16648, groot 11.252 m2 deel 67539, nr. 160 (Leeuwarden);
  • perceel 2, sectie G, nummer 16833, groot 6.525 m2 deel 5006, nr. 39 (Leeuwarden)   en nader aangegeven in de ‘verkooptekening’ in bijlage 1 van de koopovereenkomst, tegen een prijs van € 1.552.500,- k.k. exclusief BTW,

aan Slokker vastgoed B.V. te Huizen of nader te noemen meester.

Casus 4517 Sovak, verkoop Spieringen 27 te Wijk en Aalburg       

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Sovak te Terheijden voor de verkoop van de eigendom van een perceel grond met daarop een voormalig zorgcentrum en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend als Spieringen 27, 4261 XG te Wijk en Aalburg, kadastraal bekend: gemeente Aalburg, sectie F, nummers 3248 en 2604, respectievelijk groot ca. 2374 m2 en 8 m2, tegen een prijs van € 816.000,- k.k. aan Van Esch Holding B.V. te Wijk en Aalburg.

Casus 4567 Stichting Rijndam Revalidatie, verkoop Maasdamgebouw te Rotterdam

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Rijndam Revalidatie, gevestigd te Rotterdam, voor de verkoop van:

  1. een gebouw met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Westersingel 317 tot en met 320 (alle nummers) te 3015 LJ Rotterdam en kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AG, nummer 2365, groot circa 524 m2;
  2. een eeuwig durend recht van opstal inhoudende het recht om 15 parkeerplaatsen en een stoep op maaiveld in eigendom te hebben, te houden, te gebruiken, te onderhouden, te herstellen en zo nodig te vervangen op of boven het perceel grond plaatselijk bekend Westersingel ongenummerd te Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AG, nummers 2366 en 2368 groot resp. 269 en 117 m2;
  3. een eeuwig durend recht van opstal om op en boven het perceel kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AG, nummer 2369, groot ca. 31 m2, een overbouwing van drie verdiepingen met thans kantoorruimte en een dienstwoning en verder toebehoren tot het verkochte a in eigendom te hebben en te houden, te gebruiken, te onderhouden, te herstellen en zo nodig te vervangen,

aan Westpoint Beheer B.V., gevestigd te Rotterdam, tegen een prijs van € 3.245.000,- k.k.

Casus 4576 Evean, huurovereenkomst Kortvoort 100 te Amsterdam

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi:

  1. niet over te gaan tot het inroepen van de vernietigbaarheid van de huurovereenkomst d.d. 23 juni 2014 (niet ondertekend) en de daarop volgende allonges d.d. 15 december 2014 (ondertekend) en d.d. 9 juni 2016 (niet ondertekend) voor de verhuur van bedrijfsruimte met een oppervlakte van in totaal 404 m² vvo, bestaande uit 13 woonkamers, een doucheruimte en een kantoor, gelegen in woonzorgcentrum Henriëtte Roland Holst aan de Kortvoort 100 te Amsterdam met voormalig huurder Vriend B.V. te Amsterdam;
  2. goedkeuring te verlenen aan Evean Zorg te Purmerend voor de verhuur van bedrijfsruimte met een oppervlakte van 404 m² vvo, bestaande uit 13 woonkamers, een doucheruimte en een kantoor, gelegen in woonzorgcentrum Henriëtte Roland Holst aan de Kortvoort 100 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, sectie L, nummer 394, een en ander conform de plattegrond in de getekende bijlage 7 van de concepthuurovereenkomst, tegen een kale jaarhuur van € 56.755,56 zonder btw (prijspeil 1-10-2018), exclusief een afzonderlijke vergoeding ter compensatie van het nadeel dat Evean Zorg te Purmerend lijdt, dan wel zal lijden, omdat de omzetbelasting op de investeringen en de exploitatiekosten niet meer aftrekbaar is, ingaande per 1 oktober 2018 en aangegaan voor een onbepaalde tijd, jaarlijks per 1 juli te indexeren volgende de CPI alle huishoudens en voor het eerst per 1 juli 2019, met inachtneming van een opzegtermijn van een half jaar, middels indeplaatsstelling aan Stichting Arkin (Roads B.V.) te Amsterdam;

Casus 4699 IrisZorg, nalevering 6 parkeerplaatsen nabij kliniek Molenveldlaan 1-3-5  te Nijmegen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting IrisZorg te Arnhem voor de levering om niet door Stichting IrisZorg aan Nijmegen Vastgoed B.V. te Nijmegen, van de appartementsrechten, betrekking hebbende op zes parkeerplaatsen, met kadastrale aanduiding: gemeente Hatert, sectie H nummers 2459 A74 t/m A79, elk omvattende het onverdeeld 4/1.000ste aandeel in gebouw De Ruiters A te Nijmegen met bijbehorende grond en toebehoren, kadastraal bekend gemeente Hatert sectie H nummer 2857 met een grootte van 1.752 m2, een en ander met inachtneming van de bepalingen volgens de voor deze levering opgestelde akte.

Casus 4750 Laurens, loc. Nieuwe Binnenweg 29 te Rotterdam

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Laurens, gevestigd te Rotterdam, voor de verkoop van een perceel grond met opstallen en aanhorigheden, plaatselijk bekend Nieuwe Binnenweg 29 te 3014 GB Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AF, nummer 1169, groot 252 m2, aan M.N.O. Vervat Rotterdam B.V., gevestigd te Rotterdam, tegen een prijs van € 2.148.000,- k.k.;
  2. niet de vernietigbaarheid in te roepen ingevolge artikel 18 van de WTZi van de verhuring door Stichting Laurens, gevestigd te Rotterdam, van de kelder, begane grond en entresol van het object plaatselijk bekend Nieuwe Binnenweg 29 te 3014 GB Rotterdam, aan de heer I.L., wonende te Z., handelend onder de naam Intenso.

Casus 4752 Laurens, loc. Lupinestraat 1 te Capelle aan den IJssel

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Laurens, gevestigd te Rotterdam, voor de verkoop van een perceel grond met opstallen en aanhorigheden, plaatselijk bekend Lupinestraat 1 te 2906 CV Capelle aan den IJssel, kadastraal bekend gemeente Capelle aan den IJssel, sectie A, nummer 7250, groot 1990 m2, aan W.F. Looije Properties B.V., gevestigd te Rotterdam, tegen een prijs van € 4.200.000,- k.k.

Casus 4753 Laurens, loc. Sandelingplein 6 te Rotterdam

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Laurens, gevestigd te Rotterdam, voor de verkoop van het recht van erfpacht, ingegaan op 14 januari 1991 en lopende tot en met 31 januari 1990 waarvan de erfpachtcanon is afgekocht tot en met 13 januari 2041, van een perceel grond met het zich daarop bevindende opstal met aanhorigheden, plaatselijk bekend Sandelingplein 6 te 3073 AL te Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie F nummer 3374, groot 460 m2, aan W.F. Looije Properties B.V. te Rotterdam, tegen een prijs van € 500.000,- k.k.

Casus 4835 Sovak, verkoop Havenkwartier 22-24 te Etten-Leur      

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Sovak te Terheijden voor de verkoop van de eigendom van twee percelen grond met daarop het voormalig activiteitencentrum bestaande uit 2 commerciële ruimten op de begane grond, 2 ruimten gelegen op de 1e en 2e verdieping, alsmede 2 parkeerplaatsen in de garage van het aangrenzende complex, plaatselijk bekend als Havenkwartier 22-24, 4871 CL te Etten-Leur, kadastraal bekend: gemeente Etten-Leur, sectie B, nummers 2849 en 2850, tezamen groot ca. 251 m2 alsmede een gedeelte van nummer 2852 (2 parkeerplaatsen + Corridor/entree), tegen een prijs van € 397.050,- k.k. aan CentrumFit Holding B.V. te Hoogerheide.

Casus 4938 Amarant, loc. Erf 26-28 te Gemert  

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Amarant Groep te Tilburg, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met opstal en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend: Erf 26-28, 5421 AW te Gemert, kadastraal bekend: gemeente Gemert, sectie K, nummer 2480, groot ca. 5 a 39 ca, tegen een prijs van € 465.000,- k.k. aan mevrouw T.S. te G.

Casus 4988 ETZ, Percelen Kievitshorst te Tilburg

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis, gevestigd te Tilburg, voor de verkoop van de percelen plaatselijk bekend Baden Powelllaan te Tilburg, kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie AC, nummers 1982, 1983 en 1984, totaal groot 1.531 vierkante meter, aan Stichting De Wever, gevestigd te Tilburg, om niet.