Vergadering 26 mei 2020

Casus 3534 Noorderbreedte B.V, verkoop woning Bossingel 5 te Noardburgum
Casus 4252 IPSE de Bruggen, verkoop Gabrielstraat 19 te Nieuwkoop     
Casus 4944 Carint, verkoop Steenmeijerstraat 4 te Hengelo      

Casus 3534 Noorderbreedte B.V, verkoop woning Bossingel 5 te Noardburgum

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Noorderbreedte B.V., gevestigd te Leeuwarden, voor de verkoop van de woning plaatselijk bekend Bossingel 5 te Noardburgum, kadastraal bekend gemeente Burgum, sectie I nummer 2878 en 2882, samen groot 2 are 47 centiare als het onverdeeld 1/5 aandeel in het mandelige perceel kadastraal bekend gemeente Burgum, sectie I, nummer 2881, geheel groot 4 are  63 centiare aan M.W. te N. tegen een prijs van € 133.000,- k.k.

Casus 4252 IPSE de Bruggen, verkoop Gabrielstraat 19 te Nieuwkoop

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Ipse de Bruggen te Zoetermeer voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden aan de Gabrielstraat 19, 2421 GG Nieuwkoop, kadastraal bekend: gemeente Nieuwkoop, sectie A, nummers 3827 en 5910, respectievelijk groot ca. 1 are 23 centiare en ca. 1 are 15 centiare (gedeeltelijk), tegen een prijs van € 265.000,- k.k. aan de heer M. V. te N.

Casus 4944 Carint, verkoop Steenmeijerstraat 4 te Hengelo      

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi:

  1. niet over te gaan tot het laten inroepen van de vernietigbaarheid van de verhuur tussen Stichting Carint-Reggeland te Hengelo van 173 m2 BVO bedrijfsruimte in het pand aan de Steenmeijerstraat 4, 7555 NB Hengelo, kadastraal bekend: gemeente Hengelo (O), sectie A, nummer 3777, groot 23 are 4 centiare met ingangsdatum 1 januari 2005, na 1 januari 2014 jaarlijks te verlengen met een jaarhuur van € 16.089,- (€ 93,- per m2) aan Fysiotherapie Wooldersteen te Hengelo;
  2. niet over te gaan tot het laten inroepen van de vernietigbaarheid van de verkoop tussen Stichting Carint-Reggeland Groep te Hengelo van het pand aan de Steenmeijerstraat 4, 7555 NB Hengelo, kadastraal bekend: gemeente Hengelo (O), sectie A, nummer 3777, groot 23 are 4 centiare voor een verkoopprijs van € 795.000,- kosten koper aan Jalou B.V. te Oldenzaal.