Vergadering van 27 oktober 2020

Casus 883 Cedrah, verkoop d’Amandelhof te Capelle aan den IJssel
Casus 4959 Beweging 3.0, verkoop grond - STBOO - C- 2153 te Leusden

Casus 883 Cedrah, verkoop d’Amandelhof te Capelle aan den IJssel

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zorgcentra uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten in Zeeland en Zuid-Holland en de Christelijk Gereformeerde Kerken in de regio Rotterdam, bekend onder de handelsnaam Cedrah, gevestigd te Rotterdam, voor de verkoop van het perceel grond met opstallen, plaatselijk bekend Fluiterlaan 50-52 te Capelle aan den IJssel, kadastraal bekend gemeente Capelle aan den IJssel, sectie C, nummers 7365 en 7367, totaal groot circa 25 are 40 centiare, aan De Vries en Verburg Groep B.V., gevestigd te Stolwijk, dan wel een nader te noemen meester, voor een bedrag van € 680.000,- k.k.;
  2. dat er geen goedkeuring is vereist ingevolge artikel 18 lid 2 van de WTZi jo. artikel 14 lid 3 sub b van de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken voor de vestiging van erfdienstbaarheden ten behoeve van het verlenen van toegang, verband houdende met het verkochte, ten gunste van de koper.

Casus 4959 Beweging 3.0, verkoop grond - STBOO - C- 2153 te Leusden

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Beweging 3.0 gevestigd te Amersfoort, voor de verkoop via grondruil van de eigendom van een perceel grond ter grootte van 62 m2, met kadastrale aanduiding gemeente Stoutenburg sectie C nummer 2963, en een perceel grond ter grootte van 149 m2, met kadastrale aanduiding gemeente Stoutenburg sectie C nummer 2957, aan Woningstichting Leusden gevestigd te Leusden tegen een prijs van € 12.914,59 zonder btw en de levering van een perceel grond ter grootte van 134 m2, kadastraal bekend gemeente Stoutenburg sectie C nummer 2961, waarbij de verschuldigde overdrachtsbelasting voor rekening komt van Woningstichting Leusden gevestigd te Leusden.