Vergadering van 29 september 2020

Casus 4291 GGz Centraal, verhuur villa Fornheze te Amersfoort
Casus 4770 Humanitas DMH, loc. Mahlerstraat 1,3,5 en 7 te Barendrecht
Casus 4783 en 4784 Aafje, Verkoop Brouwersdijk 2 en Slotemaker de Bruïnestraat 33 te Dordrecht
Casus 4792 Reinier van Arkel Groep, niet gemelde verhuringen te ’s-Hertogenbosch en Vught
Casus 4881 Careyn, Koningin Wilhelminastraat 1 te Piershil
Casus 4922 Pro Persona, Verhuur gebouw Specht Wolfheze 4 te Wolfheze
Casus 4925 Archipel, verkoop appartementencomplexen Warande en Leilinde te Eindhoven

Casus 4291 GGz Centraal, verhuur villa Fornheze te Amersfoort

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGz Centraal gevestigd te Amersfoort voor de verhuur van Villa Fornheze (ca 639 m2 bvo), met de daarbij behorende parkeerplaatsen (zoals aangegeven in bijlage 1 van de door GGz Centraal aangeleverde niet ondertekende huurovereenkomst) en omringende tuin, plaatselijk bekend Utrechtseweg 266, 3818 EW te Amersfoort, kadastraal bekend gemeente Amersfoort, sectie C, nummer 5701 (ged.) aan Kinderopvang De Vlindertuin te Barneveld, tegen een kale huurprijs van € 50.000,- per jaar zonder btw en exclusief servicekosten, ingaande op 1 december 2020 met een looptijd van 2 jaar en 1 maand, derhalve eindigend op 31 december 2022 waarna deze, behoudens opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden, stilzwijgend wordt voortgezet, tot het moment van opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden. De huurprijs wordt jaarlijks per 1 juli geïndexeerd vanaf 1 juli 2021 volgens de door het CBS gepubliceerde consumentenprijsindex reeks alle huishoudens.

Casus 4770 Humanitas DMH, loc. Mahlerstraat 1,3,5 en 7 te Barendrecht

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Humanitas DMH, gevestigd te Nieuwegein, voor de verkoop van:

 1. het pand met perceel grond plaatselijk bekend Mahlerstraat 1 te 2992 EM Barendrecht, kadastraal bekend gemeente Barendrecht, sectie B, nummer 5236 (deels), groot circa 2 are en 28 centiare, aan mevrouw R.B. te R. en de heer S.K. te R. tegen een prijs van € 250.000,- k.k.;
 2. het pand met perceel grond plaatselijk bekend Mahlerstraat 3 te 2992 EM Barendrecht, kadastraal bekend gemeente Barendrecht, sectie B, nummer 5236 (deels), groot circa 1 are en 43 centiare, aan de heer M.B. en mevrouw N.M. te R. tegen een prijs van € 300.000,- k.k.;
 3. het pand met perceel grond plaatselijk bekend Mahlerstraat 5 te 2992 EM Barendrecht, kadastraal bekend gemeente Barendrecht, sectie B, nummer 5236 (deels), groot circa 1 are en 43 centiare, aan de heer Y.C. en mevrouw A.A. te D. tegen een prijs van € 275.000,- k.k.;
 4. het pand met perceel grond plaatselijk bekend Mahlerstraat 7 te 2992 EM Barendrecht, kadastraal bekend gemeente Barendrecht, sectie B, nummer 5236 (deels), groot circa 1 are en 69 centiare, aan de heer R.K. te R. tegen een prijs van € 252.799,- k.k.

Casus 4783 en 4784 Aafje, Verkoop Brouwersdijk 2 en Slotemaker de Bruïnestraat 33 te Dordrecht

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels te Rotterdam voor de verkoop van:

 1. de eigendom van een perceel grond en het daarop staande gebouwen, plaatselijk bekend: Brouwersdijk 2, 3314 GR Dordrecht, kadastraal bekend: gemeente Dordrecht, sectie K, nummer 9314, groot 11 a 23 ca en;
 2. de eigendom van een perceel grond e het daarop staande gebouw, plaatselijk bekend: Slotemaker de Bruïnestraat 33, 3317 RV Dordrecht, kadastraal bekend: gemeente Dordrecht, sectie M, nummer 1886, groot 10 a 30 ca;

tegen een prijs van € 630.000,- k.k. aan Diamant OG B.V. te Amsterdam.

Casus 4792 Reinier van Arkel Groep, niet gemelde verhuringen te ’s-Hertogenbosch en Vught

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Reinier van Arkel, gevestigd te ’s-Hertogenbosch, voor de verhuur van:
  • een ruimte van circa 163 m2 aan Bethaniestraat 2 te Vught, aan GGD Hart van Brabant, tegen een aanvangshuurprijs van € 16.300,- per jaar, waarbij de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd en waarbij de kosten van de verbouwing door de verhuurder bij de huurder in rekening worden gebracht en de huurovereenkomst reeds is ingegaan op 1 september 2019;
  • een ruimte van circa 522 m2 aan Carillonlaan 6 te Vught, aan de gemeente Vught, tegen een aanvangshuurprijs van € 28.710,- per jaar, waarbij de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd en de huurovereenkomst reeds is ingegaan op 1 augustus 2019;
  • een ruimte van circa 300 m2 aan Parklaan 21 te Vught, aan Aelmans Adviesgroep B.V., gevestigd te Voerendaal, tegen een aanvangshuurprijs van € 32.500,- per jaar, waarbij de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd en de huurovereenkomst reeds is ingegaan op 1 juli 2016;
 2. ingevolge artikel 18 van de WTZi niet de vernietigbaarheid in te roepen van de volgende verhuringen door Stichting Reinier van Arkel, gevestigd te ’s-Hertogenbosch:
  • een ruimte van circa 493 m2 aan Bethaniestraat 2 te ’s-Hertogenbosch, aan de gemeente ’s-Hertogenbosch, tegen een aanvangshuurprijs van € 44.370,- per jaar, waarbij de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd en waarbij de kosten van de verbouwing door de verhuurder bij de huurder in rekening worden gebracht;
  • een ruimte van circa 285 m2 aan Carillonlaan 4 te Vught, aan de gemeente Vught, tegen een aanvangshuurprijs van € 28.500,- per jaar, waarbij de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd;
  • een ruimte van circa 285 m2 aan Carillonlaan 4 te Vught, aan de gemeente Vught, tegen een aanvangshuurprijs van € 37.335,- per jaar, waarbij de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd;
  • een ruimte van circa 179 m2 aan Carillonlaan 12 te Vught, aan Zanob B.V., gevestigd te ’s-Hertogenbosch, tegen een aanvangshuurprijs van € 20.000,-per jaar, waarbij de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd;
  • een ruimte van circa 360 m2 aan Laan van Voorburg 68 te Vught, aan Coöperatieve vereniging Wow u.a, gevestigd te Sint-Michielsgestel, tegen een aanvangshuurprijs van € 12.000,- per jaar, waarbij de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd;
  • een ruimte van circa 555 m2 aan Parklaan 4 te Vught, aan Tandartsenpraktijk Fick & Lobach B.V., gevestigd te Vught, tegen een aanvangshuurprijs van € 55.835,- per jaar, waarbij de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd;
  • een ruimte van circa 228 m2 aan Parklaan 9 te Vught, aan Stichting Zuiderbos (vh. De Zwengel), gevestigd te Vught, tegen een aanvangshuurprijs van € 13.680,- per jaar, waarbij de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd;
  • een ruimte van circa 135 m2 (fase 1), vergroot tot 385 m2 (fase 2), aan Parklaan 9 te Vught, aan de gemeente Vught, tegen aanvangshuurprijzen van € 13.500 per jaar (fase 1) en € 38.500,- per jaar (fase 2), waarbij de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd;
  • een ruimte van circa 406 m2 aan Parklaan 10 te Vught, aan De Hartog Mondzorg B.V., gevestigd te Vught, tegen een aanvangshuurprijs van € 40.600,- per jaar, waarbij de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd;
  • een ruimte van circa 112 m2 aan Watertorenlaan 13 te Vught, aan Stichting Anders Bezig Zijn, gevestigd te Vught, tegen een aanvangshuurprijs van € 8.400,- per jaar, waarbij de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd;
 3. ingevolge artikel 18 van de WTZi en artikel 14 lid 2 sub b van de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken geen onderzoek in te stellen naar de vernietigbaarheid van de verhuring door Stichting Reinier van Arkel, gevestigd te ’s-Hertogenbosch, van een ruimte van 20 m2 aan Bethaniestraat 10 te Vught, aan Stichting De Basis, gevestigd te Doorn, tegen een aanvangshuurprijs van € 2.700,- per jaar;
 4. geen onderzoek in te stellen naar de vernietigbaarheid van de verhuring door Stichting Reinier van Arkel, gevestigd te ’s-Hertogenbosch, van een ruimte van 655 m2 aan Laan van Voorburg 1 te Vught, aan ICT Media B.V., gevestigd te ’s-Hertogenbosch, tegen een aanvangshuurprijs van € 99.120,- per jaar, aangezien de verhuring reeds is beëindigd.

Casus 4881 Careyn, Koningin Wilhelminastraat 1 te Piershil

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Careyn gevestigd te Amsterdam, voor de verkoop van een registergoed dat bestaat uit een perceel grond met opstal en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend als Koningin Wilhelminalaan 1-1a te 3265 BH Piershil, kadastraal bekend als gemeente Piershil, sectie C, nummer 102, groot 938 m2, aan de heer B.H. te P. tegen een prijs van € 250.000,- k.k.

Casus 4922 Pro Persona, Verhuur gebouw Specht Wolfheze 4 te Wolfheze 

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Pro Persona te Wolfheze voor de verhuur van de zelfstandige woonruimte plaatselijk bekend: gebouw Specht, Wolfheze 4-115 / 4-116, 6874 BE te Wolfheze, kadastraal bekend: gemeente Doorwerth, sectie A, nummer 491, tegen een kale jaarhuur van € 18.600,- exclusief servicekosten en vrijgesteld van BTW jaarlijks per 1 juli te indexeren volgende de CPI alle huishoudens, voor een periode van 2 jaar ingaande per 30 maart 2020 met de mogelijkheid om na de looptijd de huurovereenkomst voort te zetten voor onbepaalde tijd aan RIBW Arnhem & Veluwevallei te Arnhem.

Casus 4925 Archipel, verkoop appartementencomplexen Warande en Leilinde te Eindhoven

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Archipel te Eindhoven voor de verkoop van:

 1. Complex Leilinde, een perceel grond met een appartementencomplex bestaande uit 96 appartementen en verder toebehoren plaatselijk bekend Gagelboschplein 400 t/m 447 en 450 t/m 497, 5654 KW te Eindhoven, kadastraal bekend gemeente Gestel, sectie D, nummer 5388, groot circa 7768 m2;
 2. 96 stallingsplaatsen in een parkeergarage plaatselijk bekend te Eindhoven Gagelboschplein (ongenummerd), kadastraal bekend gemeente Gestel, sectie D, complexaanduiding 5390-A, welke in gebruik zijn bij de huurders van de zelfstandige appartementen, onderdeel van Complex Leilinde (ongenummerd), zoals aangegeven op de tekening welke als bijlage 2 bij de op 12 september 2020 getekende koopovereenkomst is gehecht;
 3. Complex Warande, een perceel grond met een appartementencomplex, bestaande uit 43 appartementen met 43 parkeerplaatsen en verder toebehoren, plaatselijk bekend Gagelboschplein 500 t/m 542, 5654 KX te Eindhoven, kadastraal bekend gemeente Gestel, sectie D, nummer 5385, groot circa 4978 m2,

aan Bouwinvest Dutch Institutional Healthcare Fund N.V. te Amsterdam, tegen een prijs van € 41.850.000,- k.k.