Vergadering 3 maart 2020

Casus 2858 Rivierduinen, Verkoop Rhijngeesterstraatweg 13A en C te Oegstgeest      
Casus 3410 ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen, locatie Marijkeplein 7 te Kloosterzande
Casus 3906 Radar, locatie Akkerheide 64 te Kerkrade
Casus 4146 ’s Heeren Loo, verkoop Vlasmarkt 13 te Middelburg        
Casus 4327 Stichting Interzorg Noord Nederland, locatie De Slingeborch te Assen
Casus 4590 Rivierduinen, verkoop Noorderkeerkring 20 te Alphen aan den Rijn       
Casus 4663 Dichterbij, locatie Binckhof te Velp    
Casus 4723 Reinier Haga Groep, locatie De Reef te Ypenburg
Casus 4724 GGz Breburg Groep, verkoop deel perceel Heuvelstraat te Dongen

Casus 2858 Rivierduinen, Verkoop Rhijngeesterstraatweg 13A en C te Oegstgeest

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Rivierduinen te Leiden voor de verkoop van het eeuwigdurend recht van erfpacht van het perceel grond, in eigendom van de gemeente Leiden, plaatselijk bekend als Rhijngeesterstraatweg 13A en 13C, 2342 AN te Oegstgeest, kadastraal bekend: gemeente Oegstgeest, sectie B, nummer 3678, groot ca. 20.185 m2, tegen een prijs van € 5.126.500,- k.k. en een jaarlijkse erfpachtcanon van € 72.657,-- aan Wieglia Beheer B.V. te Amsterdam.

Casus 3410 ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen, locatie Marijkeplein 7 te Kloosterzande

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen te Terneuzen voor de verkoop van het bedrijfspand met ondergrond, erf en tuin, gelegen aan het Marijkeplein 7, te Kloosterzande, kadastraal bekend als gemeente Hontenisse, sectie H nummer 1336, groot circa 3 are en 88 ca voor een prijs van € 92.000,- k.k. aan de heer O.S. en mevrouw E.B. te K.

Casus 3906 Radar, locatie Akkerheide 64 te Kerkrade

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Radar, gevestigd te Maastricht, voor de verkoop van het perceel grond met opstallen en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Akkerheide 64 te 6463 DB Kerkrade, kadastraal bekend gemeente Kerkrade, sectie G, nummer 2049, groot 29 are en 30 centiare, aan Vision 2025 Kerkrade Investments BV, tegen een prijs van € 512.500,- k.k.

Casus 4146 ’s Heeren Loo, verkoop Vlasmarkt 13 te Middelburg        

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ’s Heeren Loo regio Zeeland te Middelburg voor de verkoop van de eigendom van het woon/bedrijfspand met ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden: plaatselijk bekend als Vlasmarkt 13-15, 4331 PC te Middelburg, kadastraal bekend: gemeente Middelburg, sectie L, nummer 3664, groot ca. 2 a 69 ca, tegen een prijs van € 515.000,- k.k. aan de heer E.D., de heer R.B. en De Pagter Vastgoed B.V. allen te M.

Casus 4327 Stichting Interzorg Noord Nederland, locatie De Slingeborch te Assen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Interzorg Noord-Nederland te Assen voor de verkoop van het perceel grond met opstallen, gelegen te Slinge 1 (9406 EA) te Assen, kadastraal bekend gemeente Assen, sectie T, nummers 4296 (1305 m2) en 4709 (5973 m2), ontstaan uit een deel van het vervallen perceel met nummer 1826 van die gemeente en sectie, groot twee hectare. vijftien are en vijfentachtig centiare aan de B&V Leischip B.V. te ‘t Harde, tegen een prijs van € 5.375.000- k.k.

Casus 4590 Rivierduinen, verkoop Noorderkeerkring 20 te Alphen aan den Rijn       

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Rivierduinen te Leiden voor de verkoop van het zorggebouw met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend als Noorderkeerkring 20, 2408 GZ te Alphen aan den Rijn, kadastraal bekend: gemeente Alphen aan den Rijn, sectie A, nummer 7156, groot ca. 62 a 65 ca, en het perceel grond, plaatselijk bekend Noorderkeerkring 20A, 2408 GZ te Alphen aan den Rijn, kadastraal bekend: gemeente Alphen aan den Rijn, sectie A, nummer 7157, groot ca. 11 ca welk perceel belast is met het eeuwigdurend recht van opstal ten behoeve van Liander Infra N.V. voor het mogen hebben van een hoogspanningsruimte met kabels, leidingen en apparatuur, tegen een prijs van € 5.200.000,- k.k. aan Stichting Woonforte te Alphen aan den Rijn.

Casus 4663 Dichterbij, locatie Binckhof te Velp    

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Dichterbij te Gennep, statutair gevestigd te Venlo, voor de verkoop van het onbebouwde perceel grond Binckhof aan de Beukenlaan 1, 5363 RA te Velp, kadastraal bekend: gemeente Grave, sectie k, nummer 782 (ged.), groot ca. 4,2 ha, tegen een prijs van € 1.965.256,- k.k. exclusief btw aan Parkvisie B.V. te Eindhoven en CRA Commercieel Vastgoedgroep B.V. te Eindhoven dan wel nader te noemen meester.

Casus 4723 Reinier Haga Groep, locatie De Reef te Ypenburg

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi:

  1. en ingevolge artikel 14 lid 2 sub b van de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken om geen verder onderzoek te doen naar de huurovereenkomsten betreffende de verhuur van ruimtes kleiner dan 100 m² door Stichting Reinier de Graaf Groep te Delft;
  2. niet over te gaan tot de vernietigbaarheid van de verhuur door Stichting Reinier de Graaf te Delft van ruimtes op de locatie Gezondheidscentrum De Reef, Kiekendiefstraat 1-19 te Den Haag:
    1. gelegen op de tweede etage met een grootte van circa 438 m² aan Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Delfland, tegen een jaarlijkse huurprijs van € 66.221,-;
    2. gelegen op de begane grond, met een grootte van circa 946 m², aan F.S.G. Schiedam B.V. te Schiedam, tegen een jaarlijkse huurprijs van € 137.170,-, minus een jaarlijkse huurkorting van € 10.115,- gedurende 10 jaar.

Casus 4724 GGz Breburg Groep, verkoop deel perceel Heuvelstraat te Dongen

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGz Breburg Groep te Tilburg voor de verkoop van een perceel grond, gelegen aan de Heuvelstraat te Dongen, kadastraal bekend gemeente Dongen, sectie I, nummer 2741 (gedeeltelijk), met een grootte van circa 5755 m² aan Stichting Casade te Waalwijk, tegen een prijs van € 405.000,- k.k.;
  2. ingevolge artikel 18 van de WTZi en ingevolge artikel 14 lid 3 sub b van de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken dat voor het vestigen van een erfdienstbaarheid om te komen en te gaan van en naar de openbare weg, geen goedkeuring is vereist.