Vergadering 4 februari 2020

Casus 3607 De Hartekamp Groep, De Raak, de Ruyterlaan 125 te Bennebroek
Casus 4227 De Hoop, Spuiweg 77, 79, 81 en 83 te Dordrecht
Casus 4435 ’s Heeren Loo, verkoop Kersstraat 11 te Terneuzen   
Casus 4735 Antes, verkoop Albrandswaardsedijk 76 te Poortugaal    
Casus 4743 Stichting Esdégé-Reigersdaal, locatie Statedijk 1 te Broek op Langedijk
Casus 4826 Ziekenhuis Jeroen Bosch en van Neynselstichting, grondruil te Nuland
Casus 4909 Lyvore, verkoop Boekweitland 103 te Soest    

Casus 3607 De Hartekamp Groep, De Raak, de Ruyterlaan 125 te Bennebroek

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting De Hartekamp Groep, gevestigd te Haarlem, voor de verkoop van het perceel onbebouwde grond gelegen aan De Ruyterlaan 125 te (2121 VH) Bennebroek, kadastraal bekend gemeente Bennebroek, sectie A, nummer 3931 (gedeeltelijk), groot 62 are en 70 centiare tegen een bedrag van € 2.380.000,- k.k. en exclusief btw aan Bot Bouw B.V. te Heerhugowaard.

Casus 4227 De Hoop, Spuiweg 77, 79, 81 en 83 te Dordrecht

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting De Hoop, gevestigd te Dordrecht, voor de verkoop van een perceel grond met de daarop aanwezige opstallen, gelegen nabij de Spuiweg te Dordrecht, kadastraal bekend als gemeente Dordrecht, sectie D, nummer 6857, groot ca 3are en 24ca, tegen een bedrag van € 65.000,- k.k. aan Stichting Haaswijk, te Dordrecht.

Casus 4435 ’s Heeren Loo, verkoop Kersstraat 11 te Terneuzen   

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ’s Heeren Loo Regio Zeeland te Middelburg voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met opstal en verdere aanhorigheden aan de Kersstraat 11, 4531 EV alsmede Tuinpad 6, 4531 EW te Terneuzen, kadastraal bekend: gemeente Terneuzen, sectie L, nummers 2747 en 4005, respectievelijk groot 7 are 86 centiare en 40 centiare, tegen een prijs van € 503.000,- k.k. aan de heer I.M. te S.

Casus 4735 Antes, verkoop Albrandswaardsedijk 76 te Poortugaal    

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Antes Zorg B.V. te Rotterdam voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden aan de Albrandswaardsedijk 76 te 3172 TK Poortugaal, kadastraal bekend: gemeente Poortugaal, sectie C, nummer 1544, groot 7 are 34 centiare, tegen een prijs van € 575.000,- k.k. aan de heer P.K. en mevrouw R.J. te B.

Casus 4743 Stichting Esdégé-Reigersdaal, locatie Statedijk 1 te Broek op Langedijk

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Esdégé Reijgersdaal gevestigd te Heerhugowaard, voor de verkoop van het kantoorgebouw met parkeerterrein, erf, ondergrond met en verdere aanhorigheden gelegen aan de Statedijk 1, 1721 PK Langedijk, kadastraal bekend gemeente Langedijk, sectie F, nummer 675, groot 35 a 84 ca aan de Exploitatie en Projektontwikkelings Maatschappij Brolan B.V. te Broek op Langedijk en de heer M.O. te B. of nader te noemen meester en de heer H.K. te B. of nader te noemen meester, tegen een prijs van € 1.550.000,- k.k.

Casus 4826 Ziekenhuis Jeroen Bosch en van Neynselstichting, grondruil te Nuland

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi niet over te gaan tot het laten inroepen van de vernietiging van de overeenkomst tot verkoop via grondruil door Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis en de Van Neynselstichting te ’s-Hertogenbosch van het perceel, groot circa 7.500 m2, kadastraal bekend gemeente Nuland sectie B, nummer 4501 aan de heer P.S. te R. met de aankoop van het perceel van de heer P.S., groot circa 8100 m2, kadastraal bekend gemeente Nuland, sectie B nummer 4512, zonder verdere verrekening.

Casus 4909 Lyvore, verkoop Boekweitland 103 te Soest    

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Lyvore te Utrecht voor de verkoop van de eigendom van een perceel grond met een gebouw bekend als Zorglocatie Groot Engendaal aan de Boekweitland 103, te 3764 ZK Soest, kadastraal bekend: gemeente Soest, sectie K, nummer 3938, groot ca. 5110 m2, tegen een prijs van € 2.100.000,- k.k. aan De Alliantie Ontwikkeling B.V. te Hilversum.