Vergadering 6 juni 2020

Casus 4307 Spijkenisse Medisch Centrum, verhuur deel ziekenhuis te Spijkenisse 
Casus 4610 Stichting Pantein, locatie Huize Loon te Overloon
Casus 4758 Alliade (voorheen Talant), verkoop Langewal 26 en 28 te Gorredijk
Casus 4896 Aafje, Reeds gedane verhuringen meerdere locaties  
Casus 4928 Riwis, locatie Henri Dunantlaan 2 te Apeldoorn

Casus 4307 Spijkenisse Medisch Centrum, verhuur deel ziekenhuis te Spijkenisse

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Spijkenisse Medisch Centrum B.V. te Spijkenisse voor de verhuur van 1740 m2 BVO (1588 m2 VVO) kantoorruimten en poliklinische ruimten in het gebouw aan de Ruwaard van Puttenweg 500 te 3201 GZ Spijkenisse op de 2e etage (C1.2, C2.2), kadastraal bekend: gemeente Spijkenisse, sectie D, nummer 9349, tegen een kale jaarhuur van € 202.971,- exclusief servicekosten en overige kosten jaarlijks te indexeren volgende de CPI alle huishoudens, voor een periode van 10 jaar met een breakoptie na 5 jaar voor huurder, ingaande per 1 oktober 2021 aan Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Delfland te Delft.

Casus 4610 Stichting Pantein, locatie Huize Loon te Overloon

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Thuiszorg en Zorgcentra Pantein B.V. te Boxmeer voor de verkoop van de grond en het daarop staande gebouw, plaatselijk bekend Engelseweg 2, 5825 BT te Overloon, kadastraal bekend gemeente Vierlingshoek, sectie I, nummer 1130, groot 43 are en 20 centiare aan Van der Kroon Beheer B.V te Vredepeel, tegen een prijs van € 715.000- k.k.

Casus 4758 Alliade (voorheen Talant), verkoop Langewal 26 en 28 te Gorredijk

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Alliade, gevestigd te Heerenveen, voor de verkoop van het appartementsrecht, plaatselijk bekend Langewal 26 te Gorredijk, kadastraal bekend gemeente Gorredijk, sectie C, complexaanduiding 3756-A1 en het appartementsrecht plaatselijk bekend Langewal 28 te Gorredijk, kadastraal bekend gemeente Gorredijk, sectie C, 3756-A2, beide ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Gorredijk, sectie C, nummer 2635, totaal groot 4 are en 71 centiare, aan Posthumus Vastgoed B.V., gevestigd te Gorredijk, tegen een prijs van € 176.000,- k.k.

Casus 4896 Aafje, Reeds gedane verhuringen meerdere locaties  

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi:

  1. in te stemmen met de een-op-een onderhandelingen tussen Stichting Aafje thuiszorg huizen zorghotels te Rotterdam en Stichting Careyn te Dordrecht alsook Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid te Dordrecht met betrekking tot de verhuur van ruimten in het pand van Aafje aan de Langeweg 340 te Zwijndrecht;
  2. goedkeuring te verlenen voor:
    1. de verhuur tussen Stichting Aafje thuiszorg huizen zorghotels te Rotterdam van 367 m2 VVO bedrijfsruimte op de begane grond in het gebouw aan de Langeweg 340, 3331 LZ te Zwijndrecht, kadastraal bekend: gemeente Zwijndrecht, sectie E, nummer 4219 met ingangsdatum 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024 met verlengperioden van telkenmale een jaar, met een aanvangsjaar huur van € 53.215,- (€ 145,- p/m2) jaarlijks per januari te indexeren middels CPI index gezinsconsumptie Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid te Dordrecht;
    2. de verhuur tussen Stichting Aafje thuiszorg huizen zorghotels te Rotterdam van 273 m2 VVO bedrijfsruimte op de begane grond in het gebouw aan de Langeweg 340, 3331 LZ te Zwijndrecht, kadastraal bekend: gemeente Zwijndrecht, sectie E, nummer 4219 met ingangsdatum 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024 met verlengperioden van telkenmale een jaar, met een aanvangsjaar huur van € 39.585,- (€ 145 p/m2) jaarlijks per januari te indexeren middels CPI index gezinsconsumptie aan Stichting Careyn Maatschappelijke Dienstverlening BV te Dordrecht (statutair te Schiedam);
  3. niet over te gaan tot het laten inroepen van de vernietigbaarheid van de verhuur tussen Stichting Aafje thuiszorg huizen zorghotels te Rotterdam van 186 m2 VVO bedrijfsruimte op de begane grond in het gebouw aan de Brouwersdijk 2, 3314 GR te Dordrecht, kadastraal bekend: gemeente Dordrecht, sectie K, nummer 8670 met ingangsdatum 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017 met verlengperioden van telkenmale een jaar, met een aanvangsjaar huur van € 22.320,- (€ 120,- p/m2) jaarlijks per januari te indexeren middels CPI index gezinsconsumptie aan Stichting Careyn te Schiedam (statutair te Delft).

Casus 4928 Riwis, locatie Henri Dunantlaan 2 te Apeldoorn

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Riwis Zorg en Welzijn te Apeldoorn voor de verhuur van bedrijfsruimte en bijbehorende buitenruimte in en rond de gebouwen D + E van het gebouw aan de Henri Dunantlaan 2, 7312 BE te Apeldoorn, onder andere bestaande uit 24 wooneenheden, 2 gemeenschappelijke huiskamers en overige ruimten, groot ca. 1803 m2 bvo, kadastraal bekend gemeente Hoog Soeren, sectie R, nummers 5141, 5142 en 2603 tegen een kale jaarhuur van € 163.800,- exclusief servicekosten en vrijgesteld van btw jaarlijks per 1 juni te indexeren volgende de CPI alle huishoudens (2006=100), voor een periode van 5 jaar vanaf het moment van gebruiksklare oplevering en vervolgens voort te zetten voor onbepaalde tijd aan Stichting Tactus Verslavingszorg te Deventer.