Vergadering van 8 december 2020

Casus 4507 Alliade, loc. Van Bootsmalaan 2 te Kollum
Casus 4643 Pro Persona, verkoop grond Parallelweg voor brandweerkazerne te Wolfheze
Casus 4785 Aafje, loc. Langeweg 340 te Zwijndrecht
Casus 4790 GGZ Drenthe, verkoop Boermarkeweg 58c te Emmen
Casus 4846 NEOS, loc. Hoogstraat 229a en 231 te Eindhoven   
Casus 4910 Stichting Proteion, Vervreemding tuin te Hornerheide te Horn
Casus 4945 GGZ Drenthe, Verkoop grondperceel Dennenweg 9 te Assen
Casus 4961 Pro Persona, Gebouw Phoenix Wolfheze 2-5 te Wolfheze 

Casus 4507 Alliade, loc. Van Bootsmalaan 2 te Kollum

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Alliade te Heerenveen, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend: Van Bootsmalaan 2, 9291 HJ te Kollum, kadastraal bekend: gemeente Kollum, sectie D, nummer 2322 (ged.), groot ca. 29 are 40 centiare, tegen een prijs van € 410.000,- k.k. aan de heer M.W. en mevrouw S.A. te E.

Casus 4643 Pro Persona, verkoop grond Parallelweg voor brandweerkazerne te Wolfheze

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Pro Persona GGz gevestigd te Wolfheze, voor de verkoop van een perceel grond plaatselijk bekend Parallelweg ong. te Wolfheze, kadastraal bekend gemeente Doorwerth, sectie A, nummer 554 (gedeeltelijk), groot circa 870 vierkante meter, aan de gemeente Renkum, gevestigd te Oosterbeek, tegen een prijs van € 130.500,- k.k.

Casus 4785 Aafje, loc. Langeweg 340 te Zwijndrecht 

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels te Rotterdam, voor de verkoop van het recht van erfpacht van een perceel grond te Zwijndrecht aan de Langeweg, eigendom van Stichting Albert Schweitzer Ziekenhuis met de rechten van de erfpachter op de bebouwing op die grond plaatselijk bekend: Langeweg 340, 3331 LZ te Zwijndrecht, kadastraal bekend: gemeente Zwijndrecht, sectie E, nummer 4219, groot ca. 8 are 6 centiare, een gedeelte van welk perceel is belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van Eneco B.V., tegen een prijs van € 1.600.000,- k.k. aan Elvestia Investments B.V. te Eemnes.

Casus 4790 GGZ Drenthe, verkoop Boermarkeweg 58c te Emmen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGZ Drenthe te Assen voor de verkoop van een perceel grond met opstal en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Boermarkeweg 58c, 7824 AA te Emmen, kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie C, nummer 11676, groot 1.625 m² aan W. ten Caat Holding Holding B.V. te Coevorden, voor een verkoopprijs van € 559.500,- k.k.

Casus 4846 NEOS, loc. Hoogstraat 229a en 231 te Eindhoven   

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting te Eindhoven, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met opstal en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend: Hoogstraat 229a en 231 5615 PD te Eindhoven, kadastraal bekend: gemeente Gestel, sectie C, nummers 4617, 5116 en 5327, tegen een prijs van € 4.040.000,- k.k. bij levering in 2020 dan wel een prijs van € 3.840.000,- k.k. bij levering in 2021 aan Mulleners Vastgoed B.V. te Echt en/of nader te noemen meester.

Casus 4910 Stichting Proteion, Vervreemding tuin te Hornerheide te Horn

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Proteion te Horn voor de verkoop van beboste tuin, gelegen nabij Hornerheide 4 te Horn kadastraal bekend Horn, sectie A, nummer 1075, groot in totaal circa 1615 m2 voor een bedrag van € 35.000,- k.k. aan de heer M.C. te H.

Casus 4945 GGZ Drenthe, Verkoop grondperceel Dennenweg 9 te Assen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGZ Drenthe te Assen voor de verkoop van een deelperceel grond, groot 1000 m2, gelegen op de locatie kadastraal bekend gemeente Assen, sectie R, nummer 1714, een en ander conform het gearceerde zoals weergegeven in de tekening ‘Reintergratie woningen te Assen demarcatielijn (2019-12-12)’, welke als bijlage is gehecht aan de overeenkomst ‘Deelperceel grond, GGZ Drenthe terrein aan de Dennenweg 9 te Assen’, tegen een verkoopprijs van € 235.000,- k.k. en exclusief btw (btw wordt voldaan door ‘koper’) aan Stichting Actium te Assen.

Casus 4961 Pro Persona, Gebouw Phoenix Wolfheze 2-5 te Wolfheze 

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Pro Persona GGZ te Wolfheze, statutair gevestigd te Renkum voor de verhuur van 585 m2 bedrijfsruimte gelegen aan Wolfheze 2-5, 6874 BE te Wolfheze, kadastraal bekend: gemeente Doorwerth, sectie A, nummer 554 (ged.) tegen een kale jaarhuur van € 49.725,- exclusief servicekosten en vrijgesteld van btw jaarlijks per 1 januari te indexeren volgende de CPI alle huishoudens, ingaande per 13 april 2020 en eindigend, middels diverse allonges en addenda, op 31 oktober 2021 aan RIBW Arnhem & Veluwevallei te Arnhem.