Vergadering van 13 april 2021

Casus 4307 Spijkenisse Medisch Centrum, verhuur deel ziekenhuis te Spijkenisse  
Casus 4905 en 4906 Zuidwester, 's Heer Hendrikskinderenstraat 4 en Ossenhoofdstraat 6, 6a, 6b en 6c te Goes
Casus 5036 Dichterbij, verkoop Dorpstraat 49 te Horn    
Casus 4550 Gasthuis "Sint Jan de Deo", verkoop bloot eigendom twee percelen te Millingen aan de Rijn

Casus 4307 Spijkenisse Medisch Centrum, verhuur deel ziekenhuis te Spijkenisse

Het College sanering zorginstellingen besluit tot het niet inroepen van de vernietigbaarheid ingevolge artikel 18 van de WTZi van de verhuring door Spijkenisse Medisch Centrum B.V. te Spijkenisse voor de verhuur van 405 m2 vvo in het gebouw aan de Ruwaard van Puttenweg 500 te 3201 GZ Spijkenisse op de begane grond, kadastraal bekend: gemeente Spijkenisse, sectie D, nummer 9349, tegen een kale jaarhuur van € 61.067,- exclusief servicekosten en overige kosten jaarlijks te indexeren volgende de CPI alle huishoudens, voor een periode van 5 jaar ingaande per 1 januari 2015 met verlengperioden van telkenmale 1 jaar aan Stichting Centrale Huisartsenposten Rijnmond te Rotterdam.

Casus 4905 en 4906 Zuidwester, 's Heer Hendrikskinderenstraat 4 en Ossenhoofdstraat 6, 6a, 6b en 6c te Goes

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zuidwester, voor de verkoop van:

  1. een bedrijfsgebouw met daarin winkelruimte op de begane grond en eerste verdieping met zolderruimte en verder toebehoren, plaatselijk bekend 's-Heer Hendrikskinderenstraat 4 te Goes, kadastraal bekend gemeente Goes, sectie D, nummer 4016, ter grootte van één are en twee centiare;
  2. de woningen met verder toebehoren, plaatselijk bekend 4461 CA te Goes, Ossenhoofdstraat 6, 6a, 6b en 6c te Goes, kadastraal bekend gemeente Goes, sectie D, nummer 690 ter grootte van één are en drieëntwintig centiare;

aan de heer B.H. te R., tegen een prijs van € 601.000,- k.k. (zegge; zes-honderd-en-één-duizend euro) tegen de voorwaarden zoals die zijn opgenomen in de op d.d. 08-03-2021 getekende koopovereenkomst.

Casus 5036 Dichterbij, verkoop Dorpstraat 49 te Horn    

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Dichterbij te Gennep, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden aan de Dorpstraat 49, 6085 BE te Horn, kadastraal bekend: gemeente Horn, sectie B, nummers 3625 en 3873, respectievelijk groot ca. 13 a 55 ca en 19 ca, tegen een prijs van € 350.000,- k.k. aan de heer S.B. en mevrouw S.R. te B.

Casus 4550 Gasthuis "Sint Jan de Deo", verkoop bloot eigendom twee percelen te Millingen aan de Rijn

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. goedkeuring te verlenen aan Stichting Gasthuis Sint Jan de Deo, te Millingen aan den Rijn voor de verkoop van het (bloot eigendom van) de percelen grond, gelegen aan de Sint Willibrordstraat 1-1 tot en met 1-12 in Millingen aan de Rijn (6566 DD), kadastraal bekend gemeente Millingen, sectie A, nummer 5472, groot 12 are en 65 centiare (1265 m²), en Antoniusplein 4-2 tot en met 4-12 en Antoniusplein 5-2 tot en met 5-12 in Millingen aan de Rijn (6566 EB), kadastraal bekend gemeente Millingen, sectie A, nummer 5516 groot 6 are en 65 centiare (637 m²), thans nog bezwaard met het recht van erfpacht ten behoeve van Koper, aan Stichting Waardwonen te Lingewaard voor een bedrag van € 289.000,- kosten koper; 
  2. niet de vernietigbaarheid in te roepen van de gesloten erfpachtovereenkomst uit 2004 tussen Stichting Gasthuis St. Jan de Deo te Millingen aan de Rijn en Stichting Volkshuisvesting Millingen aan de Rijn te Millingen aan de Rijn, voor het perceel aan de Sint Willibrordstraat 1-1 tot en met 1-12 in Millingen aan de Rijn (6566 DD), kadastraal bekend gemeente Millingen, sectie A, nummer 5472, groot 12 are en 65 centiare (1.265 m²) tegen een canon van € 0,-.