Vergadering van 14 september 2021

Casus 2752 en 4108 Emergis, verkoop grondpercelen te Goes   
Casus 4292 Cordaan, verkoop locatie De Marke de Meenthoek te Huizen
Casus 4411 Emergis, locatie Oostmolenweg 81 te Kloetinge   
Casus 4621 Zorggroep Ter Weel, verkoop appartementen locatie Gasthuis te Goes
Casus 4653 Antes, locatie Albrandswaardsedijk 74 te Poortugaal
Casus 4721 Prisma, locatie Theresiastraat/Brejaarstraat te Geertruidenberg
Casus 4960 GGZ Drenthe, Wenckebachstraat 12 te Assen
Casus 5134 GGz Oost Brabant, gedeeltelijke verhuur Gezondheidslaan 65 te Oss
 

Casus 2752 en 4108 Emergis, verkoop grondpercelen te Goes

Het College sanering zorginstellingen besluit: 

 1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Emergis te Kloetinge, statutair gevestigd te Goes voor de verkoop van de eigendom van het perceel en verder aanhorigheden, groot ca. 1055 m2, kadastraal bekend gemeente Goes, sectie V, nummer 1380 (ged.) tegen een koopprijs van € 79.125,- vrijgesteld van BTW aan de heer E.R. en mevrouw L.B. te Goes;
 2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Emergis te Kloetinge, statutair gevestigd te Goes voor de verkoop van de eigendom van het perceel en verder aanhorigheden, groot ca. 301 m2, kadastraal bekend gemeente Goes, sectie V, nummer 1386 tegen een koopprijs van € 37.625,- vrijgesteld van BTW aan de heer R.V. en mevrouw L.T. te G.

Casus 4292 Cordaan, verkoop locatie De Marke de Meenthoek te Huizen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Cordaan te Amsterdam voor de verkoop van de navolgende appartementsrechten:

 1. plaatselijk bekend Graaf Wichman 5 (1276 KA) te Huizen, sectie C, complexaanduiding 8875-A, appartementsindex 109; 
 2. plaatselijk bekend Gooierserf 96A (1276 KP) te Huizen, sectie C, complexaanduiding 8875-A, appartementsindex 101;
 3. plaatselijk bekend Gooierserf 120A (1276 KP) te Huizen, sectie C, complexaanduiding 8875-A, appartementsindex 102;
 4. plaatselijk bekend Gooierserf 120C (1276 KP) te Huizen, sectie C, complexaanduiding 8875-A, appartementsindex 103;
 5. plaatselijk bekend Gooierserf 120B (1276 KP) te Huizen, sectie C, complexaanduiding 8875-A, appartementsindex 104;
 6. plaatselijk bekend Gooierserf 120E (1276 KP) te Huizen, sectie C, complexaanduiding 8875-A, appartementsindex 105; 
 7. plaatselijk bekend Gooierserf 120D (1276 KP) te Huizen, sectie C, complexaanduiding 8875-A, appartementsindex 106; 
 8. plaatselijk bekend Graaf Wichman 149A (1276 KA) te Huizen, sectie C, complexaanduiding 8875-A, appartementsindex 107;
 9. plaatselijk bekend Graaf Wichman 149B (1276 KA) te Huizen, sectie C, complexaanduiding 8875-A, appartementsindex 108;
 10. het parkeerterrein met toebehoren, plaatselijk bekend Graaf Wichman (niet nader aangeduid), kadastraal bekend: gemeente Huizen, sectie C, nummer 10748, groot, 5 are en 63 centiare, 

tegen een prijs van € 6.450.000,- kosten koper aan Stichting Woonzorg Nederland te Amstelveen statutair gevestigd te Amsterdam.

Casus 4411 Emergis, locatie Oostmolenweg 81 te Kloetinge   

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Emergis te Kloetinge voor de verhuur van het grondperceel ingericht als groenvoorziening met gras aan de Oostmolenweg 81 te Kloetinge, groot ca. 150 m2, kadastraal bekend gemeente Goes, sectie V, nummer 1380 (ged.) tegen een kale jaarhuur van € 1.500,- exclusief servicekosten en vrijgesteld van BTW jaarlijks per 1 juni (voor het eerst per 1 juli 2020) te indexeren volgende de CPI alle huishoudens (2006=100), voor een periode van 10 jaar ingaande per 1 januari 2020 met een opzegtermijn van 3 maanden en verlengperioden van telkenmale 3 jaren aan Gemeente Goes te Goes.

Casus 4621 Zorggroep Ter Weel, verkoop appartementen locatie Gasthuis te Goes

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zorggroep Ter Weel, gevestigd te Goes, voor de verkoop van:

A.

 1. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 38, omvattende:
  1. het éénhonderddertig/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (130/5.665e) onverdeeld aandeel in het appartementsrecht bestaande uit 44 woningen, 44 bergingen en 44 parkeerplaatsen, hierna te noemen: het Gebouw;
  2. het recht op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de vierde verdieping, plaatselijk bekend als Kievitlaan 44 te Goes;
 2. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 80, omvattende:
  1. het tien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (10/5.665e) onverdeeld aandeel in het Registergoed;
  2. het recht op het uitsluitend gebruik van een berging op de begane grond, plaatselijk bekend als @ [adres];
 3. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 97, omvattende:
  1. het vijftien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (15/5.665e) onverdeeld aandeel in het Registergoed;
  2. het recht op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats op de begane grond, gelegen nabij de Oostsingel te Goes;

aan Dhr. J.P. en Mevr. A.P. te G., tegen een bedrag van €203.080,- v.o.n.

B.

 1. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F    complexaanduiding @-A, appartementsindex 37, omvattende:
  1. het éénhonderdvijf/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (105/5.665e) onverdeeld aandeel in het appartementsrecht bestaande uit 44 woningen, 44 bergingen en 44 parkeerplaatsen, hierna te noemen: het Gebouw;
  2. het recht op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de vierde verdieping, plaatselijk bekend als Kievitlaan 42 te Goes;
 2. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 75, omvattende:
  1. het tien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (10/5.665e) onverdeeld aandeel in het Registergoed;
  2. het recht op het uitsluitend gebruik van een berging op de begane grond, plaatselijk bekend als @ [adres];
 3. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 107, omvattende:
  1. het vijftien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (15/5.665e) onverdeeld aandeel in het Registergoed;
  2. het recht op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats op de begane grond, gelegen nabij de Oostsingel te Goes;

aan Dhr. N.H. en Mevr. C.H. te G., tegen een bedrag van €179.160,- v.o.n.

C.

 1. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 36, omvattende:
  1. het honderd/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (130/5.665e) onverdeeld aandeel in het appartementsrecht bestaande uit 44 woningen, 44 bergingen en 44 parkeerplaatsen, hierna te noemen: het Gebouw;
  2. het recht op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de vierde verdieping, plaatselijk bekend als Kievitlaan 40 te Goes;
 2. het (onder) appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 76, omvattende:
  1. het tien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (10/5.665e) onverdeeld aandeel in het registergoed;
  2. het recht op het uitsluitend gebruik van een berging op de begane grond, plaatselijk bekend als @ [adres];
 3. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 98, omvattende;
  1. het vijftien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (15/5.665e) onverdeeld aandeel in het registergoed;
  2. het recht op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats op de begane grond, gelegen nabij de Oostsingel te Goes;

aan Dhr. M.K. en Mevr. J.K. te G., tegen een bedrag van €224.600,- v.o.n.

D.

 1. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 8, omvattende:
  1. het éénhonderddertig/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (130/5.665e) onverdeeld aandeel in het appartementsrecht bestaande uit 44 woningen, 44 bergingen en 44 parkeerplaatsen, hierna te noemen: het Gebouw;
  2. het recht op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de eerste verdieping, plaatselijk bekend als Kievitlaan 4 te Goes;
 2. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 82, omvattende:
  1. het tien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (10/5.665e) onverdeeld aandeel in het Registergoed;
  2. het recht op het uitsluitend gebruik van een berging op de begane grond, plaatselijk bekend als @ [adres];
 3. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 95, omvattende:
  1. het vijftien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (15/5.665e) onverdeeld aandeel in het Registergoed;
  2. het recht op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats op de begane grond, gelegen nabij de Oostsingel te Goes;

aan Dhr. L.D. te M., tegen een bedrag van €201.340,- v.o.n.


Casus 4653 Antes, locatie Albrandswaardsedijk 74 te Poortugaal

Het College sanering zorginstellingen besluit:
1.    goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Antes Zorg BV, gevestigd te Rotterdam, voor de verkoop van een perceel grond nabij de Kijvelandse kade 1 te Poortugaal, kadastraal bekend gemeente Poortugaal, sectie C, nummer 1842, groot 6 are en 39 centiare, nummer 1844, groot 40 are, 87 centiare, nummer 1841, groot 62 are en 85 centiare, nummer 1553, groot 1 are en 47 centiare, totaal groot 1 hectare, 11 are en 58 centiare  aan Stichting FPC De Kijveland te Albrandswaard voor een bedrag van € 1.200.000,- k.k.;
2.    dat op grond van artikel 14 lid 3 sub b geen goedkeuring nodig is voor het vestigen van een erfdienstbaarheid voor het verkrijgen van toegang vanaf de openbare weg tot het verkochte onroerend goed.

Casus 4721 Prisma, locatie Theresiastraat/Brejaarstraat te Geertruidenberg

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Prisma, gevestigd te Waalwijk, voor de verkoop van een perceel grond met opstallen plaatselijk bekend Brejaartstraat en St. Theresiastraat te Raamsdonksveer, kadastraal bekend gemeente Raamsdonk, sectie H, nummer 6421 (deels), groot circa 10.080 m2, aan Rezidenz Development B.V. gevestigd te Eindhoven, tegen een prijs van € 1.600.000,- k.k. eventueel te verminderen met hooguit € 100.000,- voor zover levering van delen van het verkochte worden belast met BTW.

Casus 4960 GGZ Drenthe, Wenckebachstraat 12 te Assen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGZ Drenthe te Assen, voor de verkoop van het perceel grond met opstal en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Wenkebachstraat 12 te Assen, kadastraal bekend gemeente Assen, sectie U, nummer 834, groot 4.030 m², aan Rogulska & Van der Tuuk Beheer B.V. te Assen voor een bedrag van € 475.000,- k.k.

Casus 5134 GGz Oost Brabant, gedeeltelijke verhuur Gezondheidslaan 65 te Oss

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Oost Brabant te Boekel voor de verhuur van bedrijfsruimte gelegen in het pand plaatselijk bekend Gezondheidslaan 65 te Oss, met een grootte van circa 130 m²aan Centiv B.V. te Venray, tegen een jaarlijkse huurprijs van € 16.991,-, te verhogen met 34 m² op 1 november 2023, de huurprijs te verhogen naar € 21.434,- jaarlijks te indexeren conform de consumentenprijsindex reeks alle huishoudens, ingaande op 1 november 2021 voor de duur van 10 jaar met de optie tot verlengen met 8 jaar.