Vergadering van 16 februari 2021

Casus 3920 en 3921 Stichting ORO, locatie Laarweg 37 – 37a te Aarle-Rixtel   
Casus 4644 GGz Oost Brabant, verhuur 3e verdieping Wesselmanlaan 25 te Helmond
Casus 4698 Stichting Surplus Zorg, diverse verhuringen
Casus 4818 Profila Zorg, locatie Noorddijkerweg 1 te Groningen
Casus 4883 GGz Oost Brabant, gedeeltelijke verhuur Gezondheidslaan 65 te Oss
Casus 5041 Dichterbij, verkoop Dorpsstraat 1C en 1D te Arcen en Velden   

Casus 3920 en 3921 Stichting ORO, locatie Laarweg 37 – 37a te Aarle-Rixtel

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ORO te Helmond, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met bedrijfswoning, bedrijfsruimte en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend: Laarweg 37 en 37A, 5735 BP te Aarle-Rixtel, kadastraal bekend: gemeente Aarle-Rixtel, sectie A, nummer 2180, groot ca. 928 m2 tegen een prijs van € 390.000,- k.k. aan de heer J.L. te B. en D.

Casus 4644 GGz Oost Brabant, verhuur 3e verdieping Wesselmanlaan 25 te Helmond

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Geestelijke Gezondheidszorg Oost Brabant te Boekel voor de onderhuur van 460 m²VVO kantoorruimte gelegen op de derde verdieping (inclusief medegebruik van algemene ruimten op de begane rond en derde verdieping) van gebouw ’t Warant, Wesselmanlaan 25 te Helmond, aan Stichting ORO te Helmond, tegen een jaarlijkse huurprijs van € 50.600,- jaarlijks te indexeren conform de consumentenprijsindex reeks alle huishoudens, met een eenmalige huurkorting van twee maanden, ingaande op 1 februari 2021 voor een periode van vijf jaren en loopt tot en met 31 januari 2026.

Casus 4698 Stichting Surplus Zorg, diverse verhuringen

Het College sanering zorginstellingen besluit niet over te gaan tot het inroepen van de vernietigbaarheid ingevolge artikel 18 van de WTZi van de verhuringen door Stichting Surplus Zorg, gevestigd te Zevenbergen, van:

  • Circa 929 m2 bedrijfsruimte, genoemd Kindercentrum Prikkebeen 1&2 aan de Kapittelhof 2 te Prinsenbeek, kadastraal bekend gemeente Prinsenbeek, sectie E nummers 5398, 4969 en 5085 tegen een jaarlijkse huurprijs die gelijk is aan 10 procent van de omzet die de huurder in dat jaar realiseert met de (ondernemings)activiteiten in het gehuurde met een minimum jaarhuur van € 90.000,- (geen btw), voor een periode van vijf jaar ingaande 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018 met een mogelijkheid van verlenging van telkens een periode van drie jaar aan Kober beheer BV te Breda;
  • Circa 116 m2 praktijkruimte ten behoeve van basisonderwijs in het vrijstaande gebouw aan de Kapittelhof 2 te Prinsenbeek, kadastraal bekend gemeente Prinsenbeek, sectie E, nummer 5398 tegen een aanvangsjaarhuur van € 14.000,- (geen btw), voor een periode van drie jaar ingaande 16 september 2014 tot en met 15 september 2017, met een mogelijkheid van verlenging van telkens vijf jaar aan INOS, Stichting Katholiek Onderwijs te Breda;
  • Circa 437 m2 bedrijfsruimte, genoemd Kindercentrum Krullevaar/Kamelot aan de President van Rijenlaan 1 te Hoeven, kadastraal bekend gemeente Halderberge, sectie D nummer 3317 tegen een jaarlijkse huurprijs die gelijk is aan 10 procent van de omzet die de huurder in dat jaar realiseert met de (ondernemings)activiteiten in het gehuurde met een minimum jaarhuur van € 40.000,- (geen btw), voor een periode van vijf jaar, ingaande 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018 met een mogelijkheid van verlenging van telkens een periode van drie jaar aan Kober beheer BV te Breda
  • Circa 639 m2 bedrijfsruimte aan de Kraanvogel 20 te Etten-Leur, kadastraal bekend gemeente Etten-Leur, sectie E, nummer 6883 tegen een jaarlijkse huurprijs die gelijk is aan 10 procent van de omzet die de huurder in dat jaar realiseert met de (ondernemings)activiteiten in het gehuurde met een minimum jaarhuur van € 46.285,- (geen btw) voor een periode van vijf jaar ingaande 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018 met een mogelijkheid van verlenging van telkens een periode van drie jaar aan Kober beheer BV te Breda.

Casus 4818 Profila Zorg, locatie Noorddijkerweg 1 te Groningen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Profila Zorg te Houten voor de verkoop van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend Noorddijkerweg 1 te Groningen, kadastraal bekend gemeente Noorddijk, sectie A, nummers 463, 464 en 1521, gezamenlijk groot circa 1 hectare 14 are en 25 centiare aan VM Vastgoed B.V. te Groningen, tegen een prijs van 650.000,- k.k.

Casus 4883 GGz Oost Brabant, gedeeltelijke verhuur Gezondheidslaan 65 te Oss

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Oost Brabant te Boekel voor de verhuur van bedrijfsruimte gelegen in het pand plaatselijk bekend Gezondheidslaan 65 te Oss, met een grootte van circa 279 m²aan Stichting Reinier van Arkel te Vught, tegen een jaarlijkse huurprijs van € 32.085,- jaarlijks te indexeren conform de consumentenprijsindex reeks alle huishoudens, ingaande op 1 juni 2020 voor de duur van 5 jaar met de optie tot verlengen met nogmaals 5 jaar en daarna voor onbepaalde tijd.

Casus 5041 Dichterbij, verkoop Dorpsstraat 1C en 1D te Arcen en Velden   

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Dichterbij te Gennep, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden aan de Dorpsstraat 1 c-d, 5941 EW te Velden, kadastraal bekend: gemeente Arcen en Velden, sectie C, nummer 11545, groot ca. 1 a 75 ca, tegen een prijs van € 247.000,- k.k. aan de heer G.V. te V.