Vergadering van 16 maart 2021

Casus 4158 Attent, kantoorpand Simon Carmiggelthof 6-8 te De Steeg
Casus 4618 Het Baken, Zorgboerderij Klein Rhijnvis Op de Hagen 8 en 8a te Hulshorst    
Casus 4705 Rivierduinen, Verkoop Jac. P. Thijsselaan 45 te Gouda        
Casus 4948 Triade, locatie Menkemaborg 32 te Lelystad
Casus 5003 Stichting Koninklijke Visio, verhuur pand aan de Slotermeerlaan 10a te Amsterdam 

Casus 4158 Attent, kantoorpand Simon Carmiggelthof 6-8 te De Steeg

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Attent Wonen Welzijn Zorg, gevestigd te De Steeg, voor de verkoop van het perceel grond met opstallen en verdere aanhorigheden en met inbegrip van de roerende zaken, betreffende uitneembare systeemwanden, patchkast, verlichtingsarmaturen en keukenapparatuur, plaatselijk bekend Simon Carmiggelthof 6-8 te De Steeg, kadastraal bekend gemeente Dieren, Sectie T, nummer 749, groot 595 m², aan de heer J.K. en mevrouw M.W. voor een bedrag van € 290.000,- k.k.

Casus 4618 Het Baken, Zorgboerderij Klein Rhijnvis Op de Hagen 8 en 8a te Hulshorst

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Protestants Christelijke Stichting Voor Zorgverlening Het Baken te Elburg, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met opstallen en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend: Klein Rhijnvis aan de Op de Hagen 8 en 8a, 8077 RW te Hulshorst, kadastraal bekend: gemeente Nunspeet, sectie I, nummers 2549, 3602 en 3786, tezamen groot ca. 27.608 m2 tegen een prijs van € 1.250.000,- k.k. aan Doenershout B.V. te Hilversum en kantoorhoudend te Almere.

Casus 4705 Rivierduinen, Verkoop Jac. P. Thijsselaan 45 te Gouda

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Rivierduinen te Leiden voor de verkoop van het zorggebouw groot ca. 8000 m2 met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend als Jac. P. Thijsselaan 45, 2803 RT te Gouda, kadastraal bekend: gemeente Gouda, sectie M, nummer 4898, groot ca. 1 ha 21 a 15 ca, tegen een prijs van € 5.111.000,- k.k. aan een nog op te richten en daarmee nader te noemen besloten vennootschap eigendom van Janssen De Jong Projectontwikkeling BV te Son en Breugel en Van der Zwan Vastgoed BV te Amsterdam.

Casus 4948 Triade, locatie Menkemaborg 32 te Lelystad

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Triade te Lelystad voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Menkemaborg 32 te Lelystad, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie P, nummer 4632 groot 6 are en 52 ca, tegen een prijs van € 525.000,- k.k., aan R.O. en V.O. te Lelystad.

Casus 5003 Stichting Koninklijke Visio, verhuur pand aan de Slotermeerlaan 10a te Amsterdam 

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Koninklijke Visio te Huizen voor de verhuur van bedrijfsruimte gelegen aan de Slotermeerlaan 10a, kadastraal bekend gemeente Amsterdam sectie D nummer 7505 indexen A10 en A11 ter grootte van in totaal circa 275 m2 bvo aan Stichting Levvel5 te Amsterdam tegen een jaarlijkse aanvangshuurprijs van € 50.000,- (geen btw), ingaande 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 met, behoudens opzegging, een verlenging van telkens een periode van 12 maanden en jaarlijks te indexeren conform de consumentenprijsindex reeks alle huishoudens, voor het eerst in januari 2022.