Vergadering van 19 januari 2021

Casus 4770 Humanitas DMH, Mahlerstraat 1 te Barendrecht
Casus 4816 MET GGZ, Langstraat 16 / 16A te Venray
Casus 4854 Alliade, locatie Hoorntjesweg 59, 59a en 59b te Winschoten
Casus 4859 Alliade, verkoop locatie Wetterkant 11 te Gorredijk
Casus 4873 Lentis, verhuur locatie E 45 te Zuidlaren
Casus 4903 Catharina Stichting, loc. Vestalaan 5a t/m 31b te Rockanje
Casus 4916 Kenter Jeugdhulp, loc. Duitslandlaan 1-A te Heemskerk
Casus 4975 Vivantes Ouderenzorg, locatie verpleeghuis Olympiastaete te Geleen
Casus 4991 Lentis, loc. Prins Bernhardlaan 26-26a te Delfzijl      

Casus 4770 Humanitas DMH, Mahlerstraat 1 te Barendrecht

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. de beschikking d.d. 29 september 2020, kenmerk WK/ctw/2020/727 in te trekken voor wat betreft de goedkeuring van de verkoop van Mahlerstraat 1 te Barendrecht;
  2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Humanitas DMH, gevestigd te Nieuwegein, voor de verkoop van het perceel grond met een woning en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend Mahlerstraat 1 te 2992 EM Barendrecht, kadastraal bekend gemeente Barendrecht, sectie B, nummer 9133, groot 2 are en 29 centiare, aan de heer P. L. te R., tegen een prijs van € 272.500,- k.k.

Casus 4816 MET GGZ, Langstraat 16 / 16A te Venray

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting MET GGZ, gevestigd te Roermond, voor de verkoop van het object plaatselijk bekend Langstraat 16 en 16A te 5801 AD Venray, kadastraal bekend gemeente Venray, sectie C, nummers 10850 en 10851, totaal groot 730 vierkante meter, aan de heer F.P. en mevrouw B.P. te V., tegen een prijs van € 375.000,- k.k.

Casus 4854 Alliade, locatie Hoorntjesweg 59, 59a en 59b te Winschoten

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Alliade te Heerenveen voor de verkoop van het perceel grond met opstal en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Hoorntjesweg 59, 59a en 59b te Winschoten, kadastraal bekend gemeente Winschoten, sectie A, nummer 2578, groot circa 4453 m², aan de heer A.S., wonende te M., tegen een prijs van € 1.300.000,- k.k.

Casus 4859 Alliade, verkoop locatie Wetterkant 11 te Gorredijk

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Alliade te Heerenveen voor de verkoop van een perceel grond met een bedrijfsruimte met inpandige kantoorruimte en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Wetterkant 11 te Gorredijk, kadastraal bekend gemeente Gorredijk, sectie B, nummer 4034, groot circa 2096 m², aan de heer S.d.W. en de heer S.d.W., tegen een prijs van € 375.000,- k.k.

Casus 4873 Lentis, verhuur locatie E 45 te Zuidlaren

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Lentis Maatschappelijke Onderneming te Zuidlaren voor de verhuur van 235 m2 bvo kantoorruimte plaatselijk bekend E 45, 9471 KC Zuidlaren, kadastraal bekend gemeente Zuidlaren, sectie G, nummer 5842 (ged.), aan de eenmanszaak Fiducia Zorg te Assen, gevestigd te 9471 VA, Berkenweg 1a, tegen een verhuurprijs van € 21.000,- per jaar (€ 15.750,- in het eerste jaar en € 17.500,- in het tweede jaar na aftrek huurkorting) exclusief servicekosten en btw met ingangsdatum 1 april 2021 met een looptijd van 1 jaar met een break-optie voor verhuurder bij het niet naleven van de overeenkomst door huurder met verlengperioden van telkenmale 1 jaar. De huurprijs wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd volgens de door het CBI gepubliceerde consumentenprijsindex reeks alle huishoudens (2015=100).

Casus 4903 Catharina Stichting, loc. Vestalaan 5a t/m 31b te Rockanje   

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan “Catharina Stichting” Stichting voor Wonen, Zorg en Welzijn Westelijk Voorne te Rockanje, statutair gevestigd te Westvoorne, voor de verkoop van:

  1. de eigendom van het perceel grond met daarop gestichte gebouwen plaatselijk bekend: Vestalaan 5a, 5b, 7a, 7b, 9a, 9b, 11a, 11b, 13a, 13b, 15a, 15b, 17a, 17b, 19a, 19b, 21a, 21b, 23a, 23b, 25a, 25b, 27a, 27b, 29a, 29b, 31a, en 31b te Rockanje, kadastraal bekend: gemeente Westvoorne, sectie B, nummer 1921, groot ca. 2667 m2 tegen een prijs van € 2.900.000,- k.k.;
  2. de eigendom van een perceel grond zonder plaatselijk aanduiding, kadastraal bekend: gemeente Westvoorne, sectie B, nummers 949 (ged.) en 950 (ged.), groot ca. 10.295 m2 tegen een prijs van minimaal € 1.700.000,- k.k. eventueel te vermeerderen met meeropbrengsten als gevolg van een wijziging van bestemming naar Wonen; aan Duinrand Ontwikkeling B.V. te Hardinxveld-Giessendam.
     

Casus 4916 Kenter Jeugdhulp, loc. Duitslandlaan 1-A te Heemskerk

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Kenter Jeugdhulp, gevestigd te Haarlem, voor de verkoop van het perceel grond met kantoorgebouw met behandelcentrum en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Duitslandlaan 1A te 1966 XA Heemskerk, kadastraal bekend gemeente Heemskerk, sectie C, nummer 2383, groot 2077 vierkante meter, aan ROW Projectontwikkeling B.V., gevestigd te Utrecht, tegen een prijs van € 1.261.000,- k.k.

Casus 4975 Vivantes Ouderenzorg, locatie verpleeghuis Olympiastaete te Geleen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Vivantes Zorggroep te Geleen voor de verhuur van 22 kamers inclusief het niet-exclusieve recht van de algemene ruimtes zoals de recreatieruimten, kantoren, opslagruimten, keuken, buitenruimte, entree/hal op de begane grond, alsmede de hal en toiletten van het gebouw gelegen aan de Olympiastaete 1 te Geleen, aan Stichting LEVANTOgroep te Sittard, tegen een jaarlijkse huurprijs van € 180.000,-, jaarlijks te indexeren conform de consumentenprijsindex reeks alle huishoudens, ingaande op 10 december 2020 en voor onbepaalde tijd.

Casus 4991 Lentis, loc. Prins Bernhardlaan 26-26a te Delfzijl      

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Lentis Maatschappelijke Onderneming te Zuidlaren, statutair te Groningen, voor de verkoop van het pand met ondergrond en verder toebehoren plaatselijk bekend: Prins Bernhardlaan 26 en 26a, 9934 EK te Delfzijl, kadastraal bekend: gemeente Delfzijl, sectie B, nummers 5281 en 5167, respectievelijk groot ca. 44 are 85 centiare en 8 are 48 centiare waarbij perceelnummer 5281 belast is met een recht van opstal tbv Enexis Netbeheer B.V. en perceelnummer 5167 belast is met het recht van erfpacht t.b.v. Het Werkvoorzieningschap Fivelingo E.O. te Appingedam, tegen een prijs van € 440.000,- k.k. aan de publieke rechtspersoon gemeente Delfzijl te Delfzijl.