Vergadering van 19 oktober 2021

Casus 5081 Zuidwester, Landhoofd 44 te Hellevloetsluis

Casus 5081 Zuidwester, Landhoofd 44 te Hellevloetsluis

Het College sanering zorginstellingen besluit niet over te gaan tot het inroepen van de vernietigbaarheid van de koopovereenkomst, gesloten door Stichting Zuidwester te Middelharnis, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden: het woonhuis met garage, ondergrond, erf en tuin, gelegen op de locatie plaatselijk bekend als Landhoofd 44, 3223 DL te Hellevoetsluis, kadastraal bekend gemeente Hellevoetsluis sectie C, nummer 3841, met een kavelgrootte van 119 m2, aan de heer R.O. en mevrouw A.P. te R., voor een koopsom van € 377.777,- k.k.