Vergadering van 21 december 2021

Casus 4216 Thebe, verhuur bouwdeel expertisecentrum te Breda
Casus 4621 Zorggroep Ter Weel, verkoop appartement Kievitslaan 48 Gasthuis te Goes
Casus 4869 en 4871 Emergis, Verkoop Zwarte Beier 2, 4, 6 en 8 alsook parkeerterrein te Kloetinge   
Casus 5013 GGz Centraal, Schoolplein Boomgaardweg 10 te Almere
Casus 5065 Pro Persona, verhuur Nijmeegsebaan 65c en 65e te Nijmegen
Casus 5156 GGz Friesland, Verkoop Harlingerweg 65 te Franeker   

Casus 4216 Thebe, verhuur bouwdeel expertisecentrum te Breda

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Thebe Wonen en Zorg te Breda voor de verhuur aan Stichting GGZ Breburg te Tilburg van een gebouwdeel van circa 1920 m2 gbo met 30 plaatsen met verblijf voor gerontopsychiatrische patiënten en 10 plaatsen voor observatie, gelegen op de 1ste, 3e, 4e de en 5e verdieping van het 6 bouwlagen tellende bouwdeel (gelegen aan Ettense Baan) aan de Heilaarstraat 103 te Breda, inclusief eventuele onroerende aanhorigheden zoals bijvoorbeeld tuin, gemeenschappelijke ruimte(n) en 24 parkeerplaatsen, tegen een kale jaarhuur van € 502.561,- exclusief servicekosten en vrijgesteld van btw, jaarlijks per 1 juli te indexeren volgens de CPI alle huishoudens (2015=100) met een maximum van 2,5% per jaar, voor een periode van 10 jaar ingaande op de datum van de ingebruikname met een optie tot verlenging voor een periode van 5 jaar met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden voor het einde van huurtermijn.

Casus 4621 Zorggroep Ter Weel, verkoop appartement Kievitslaan 48 Gasthuis te Goes

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zorggroep Ter Weel, gevestigd te Goes, voor de verkoop van:

 1. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 46, omvattende:
  1. het éénhonderddertig/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (130/5.665e) onverdeeld aandeel in het appartementsrecht bestaande uit 44 woningen, 44 bergingen en 44 parkeerplaatsen, hierna te noemen: het Gebouw;
  2. het recht op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de zesde verdieping, plaatselijk bekend als Kievitlaan 48 te Goes;
 2. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 72, omvattende:
  1. het tien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (10/5.665e) onverdeeld aandeel in het Registergoed;
  2. het recht op het uitsluitend gebruik van een berging op de begane grond;
 3. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 104, omvattende:
  1.     het vijftien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (15/5.665e) onverdeeld aandeel in het Registergoed;
  2.  het recht op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats op de begane grond, gelegen nabij de Oostsingel te Goes;

aan de heer H.N. en mevrouw Y.R. te W., tegen een bedrag van €106.100,- v.o.n.

Casus 4869 en 4871 Emergis, Verkoop Zwarte Beier 2, 4, 6 en 8 alsook parkeerterrein te Kloetinge   

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Emergis te Goes, voor de verkoop van een aaneengesloten gelegen gedeelte zijnde erf, ondergrond met daarop gebouwen en parkeerterrein plaatselijk bekend Zwarte Beier 2, 4, 6 en 8, kadastraal bekend: gemeente Goes, sectie V, nummer 1418, groot ca. 13.465 m2 tegen een koopprijs van € 3.445.000,- vrijgesteld van btw aan het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis B.V. te Goes.

Casus 5013 GGz Centraal, Schoolplein Boomgaardweg 10 te Almere

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGz Centraal te Amersfoort, voor de verkoop van een perceel grond, gelegen en behorende bij het perceel plaatselijk bekend Boomgaardweg 10, groot ongeveer 287 m2, kadastraal bekend gemeente Almere, sectie U, nummer 6677 aan de gemeente Almere te Almere, tegen een prijs van €50.225,- k.k.

Casus 5065 Pro Persona, verhuur Nijmeegsebaan 65c en 65e te Nijmegen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Pro Persona GGz te Wolfheze voor de verhuur van de locaties De Brug en Posthoorn, gelegen aan de Nijmeegsebaan 65c en 65e te Nijmegen, met een grootte van circa 2468 m² bvo, kadastraal bekend gemeente Hatert, sectie B, nummer 4626 aan Stichting Iriszorg te Arnhem tegen een jaarlijkse huurprijs van € 310.967,- (inclusief verdisconteerde investeringskosten) jaarlijks te indexeren conform de consumentenprijsindex reeks alle huishoudens, ingaande op de dag van oplevering, met een looptijd van 5 jaar.

Casus 5156 GGz Friesland, Verkoop Harlingerweg 65 te Franeker   

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Friesland te Leeuwarden, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden aan de Harlingerweg 65, 8801 PB te Franeker, kadastraal bekend: gemeente Franeker, sectie D, nummer 3517, groot ca. 8a 35ca, tegen een prijs van € 428.600,- k.k. aan de heer T.J te F.