Vergadering van 26 oktober 2021

Casus 3065 Zozijn, Meerkoet 15-17 te Raalte
Casus 3493 Oktober, verkoop Kloosterstraat 1 te Lage Mierde    
Casus 4786 Amphia, verhuur Molengracht 21 te Breda  
Casus 4798 Icare, verhuur Stationsweg 114 te Ede
Casus 5047 Envida, verhuur verpleeghuis La Valence te Maastricht
Casus 5079 Stichting Tergooi, verkoop grondperceel te Hilversum  

Casus 3065 Zozijn, Meerkoet 15-17 te Raalte

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan de Stichting ZoZijn Zorg te Wilp, voor de verkoop van een perceel grond met woning en verdere aanhorigheden, gelegen aan de Meerkoet 15-17 te Raalte, kadastraal bekend gemeente Raalte, sectie A no. 4804, groot 14 are (1400 m²), aan Het Vastgoedhuis B.V., gevestigd te Deventer tegen een prijs van € 620.000,- k.k.

Casus 3493 Oktober, verkoop Kloosterstraat 1 te Lage Mierde

 Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Oktober te Bladel, voor de verkoop van het (voormalig) zorgcomplex Lindenhof, inclusief de daaraan verbonden Kapel, met erf, tuin en verdere aanhorigheden aan de Kloosterstraat 1 te Lage Mierde, kadastraal bekend: gemeente Hoge en Lage Mierden, sectie H, nummer 2254, groot ca. 51a 73ca, tegen een prijs van € 975.000,- k.k. aan Amadeus Lindenhof Fonds B.V. te ’s-Hertogenbosch.

Casus 4786 Amphia, verhuur Molengracht 21 te Breda  

Het College sanering zorginstellingen besluit: 

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Amphia te Breda voor de verhuur van bedrijfsruimte in het gebouw aan de Molengracht 21 te Breda, onder andere bestaande uit zorgruimte en oefen- en therapieruimte(n) in totaal ca. 1.574,2 m2 v.v.o., tegen een kale jaarhuur van € 263.788,68 exclusief servicekosten en vrijgesteld van BTW jaarlijks per 1 januari te indexeren volgende de CPI alle huishoudens, voor een periode van 20 jaar ingaande per 1 september 2022 en vervolgens voort te zetten voor onbepaalde tijd aan Stichting Thebe Wonen en Zorg te Goirle;
  2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Amphia te Breda voor de verhuur van bedrijfsruimte in het gebouw aan de Molengracht 21 te Breda, onder andere bestaande uit zorgruimte, kantoorruimte en oefen- en therapieruimte(n) in totaal ca. 3.423,4 m2 v.v.o., tegen een kale jaarhuur van € 573.659,16 exclusief servicekosten en vrijgesteld van BTW jaarlijks per 1 januari te indexeren volgende de CPI alle huishoudens, voor een periode van 20 jaar ingaande per 1 september 2022 en vervolgens voort te zetten voor onbepaalde tijd aan Coöperatie De Marq U.A. te Breda.

Casus 4798 Icare, verhuur Stationsweg 114 te Ede

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Sichting Icare te Meppel voor de verhuur aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. te Elburg, van 326 m2 kantoorruimte op de 2e verdieping en bijhorende zeven parkeerplaatsen, waarvan één flexibel, in en bij het kantoorgebouw aan de Stationsweg 114 te Ede, kadastraal bekend gemeente Ede, sectie D, perceelnummer 10646, ingaande op 1 november 2021 voor een periode van 18 maanden met de mogelijkheid van verlenging van telkens drie kalendermaanden, zulks tegen een huurprijs van € 27.710,- per jaar, te verhogen met de servicekosten ad. € 11.573,- per jaar en te vermeerderen met btw, jaarlijks en met ingang van 1 januari 2023 te indexeren op basis van het CPI-alle huishoudens (2015=100).

Casus 5047 Envida, verhuur verpleeghuis La Valence te Maastricht

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Envida te Maastricht voor de verhuur van 10.622 m² bvo, inclusief individuele en gemeenschappelijke bergingen, gemeenschappelijke brievenbussen en 78 parkeerplaatsen en terreininrichting, ter exploitatie van een verpleegaccommodatie in het woon-zorgcomplex, genaamd La Valence op de locatie Gronsvelderweg 140 te Maastricht, zijnde een woonzorgcentrum met een grootte van in totaal 13.073 m² bvo, kadastraal bekend gemeente Maastricht, sectie M, nummer 2309 geheel (12.596 m²) aan De Stichting Bejaardenzorg Clara Fey te Maastricht, voor een aanvangsjaarhuur van € 1.379.700,-, prijspeil juni 2021, met ingang van 1 juni 2022 of zoveel eerder of later als partijen nader overeenkomen voor een periode van 15 jaar tot en met 31 mei 2037, welke behoudens beëindiging met inachtneming van een opzegtermijn van 36 maanden, wordt voortgezet voor aansluitende perioden van 5 jaar, waarbij de huurprijzen jaarlijks en voor het eerst op 1 juni 2022 op basis van CPI reeks alle huishoudens (2015=100) worden aangepast, met inachtneming van het bepaalde onder punt s) van het aangeleverde concepthuurcontract ‘Gronsvelderweg 140 te Maastricht’, waarbij een vergoeding van € 55.300,- per jaar is afgesproken voor gebruik door de bewoners in de 24 aanleun(in)woningen van de algemene voorzieningen in het gebouw hetwelk met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.5 verdisconteerd is in de huurprijs, waarbij 16 van de 131 bedden uiterlijk 31 december 2023 gefaseerd zullen worden opgeleverd en de maandhuur in de tussenliggende periode op basis van hetgeen is overeengekomen in het bepaalde onder punt w) pro-rata zal worden aangepast.

Casus 5079 Stichting Tergooi, verkoop grondperceel te Hilversum  

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Tergooi te Hilversum voor de verkoop van een perceel onbebouwde grond dat kwalificeert als bouwterrein , plaatselijk niet nader aangeduid, groot ca. 339 m2, kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie C, nummer 10091 tegen een koopprijs van € 65.000,- k.k. aan Superstone 5 N.V. te Breda;