Vergadering van 28 september 2021

Casus 4747 4748 en 4749 De Parabool, verkoop meerdere panden te Schalkhaar    
Casus 5021 Rijnstate, verhuur restauratieve voorziening ziekenhuislocatie Elst
Casus 5058 Koninklijke Kentalis, verkoop grondperceel te Vught   

Casus 4747 4748 en 4749 De Parabool, verkoop meerdere panden te Schalkhaar

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting De Parabool te Schalkhaar, voor de verkoop van twee percelen grond met de zich daarop bevindende opstallen, bestaande uit een hoofdgebouw voor dagopvang met bijgebouwen en een achtergelegen gebouw voor kantoorruimte aan de Colmschaterstraatweg 6a/8 en Prinses Beatrixweg 8 allen te Schalkhaar, kadastraal bekend: gemeente Diepenveen, sectie H, nummers 4175 en 4208, en sectie D, nummer 2777, respectievelijk groot ca. 24a 12ca, 11a 35ca en 52a, tegen een prijs van € 2.580.600,- k.k. aan Nikkels Projecten B.V. te Twello.

Casus 5021 Rijnstate, verhuur restauratieve voorziening ziekenhuislocatie Elst

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem voor de verhuur van 593 m2 vvo bedrijfsruimte in de nieuw te bouwen locatie aan de Spoorlaan in Elst aan Vital Food Group B.V. te Utrecht tegen een huurprijs van € 75.056,- (excl. btw) per jaar, ingaande per 1 juli 2023 voor een periode van 10 jaar met een verlengingsoptie van 5 jaar en huurprijsaanpassing 1x per 5 jaar voor het eerst per 1 januari 2028 op basis van CPI-index (2006 = 100).

Casus 5058 Koninklijke Kentalis, verkoop grondperceel te Vught   

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Kentalis Zorg te Utrecht voor de verkoop van het perceel grond, gelegen te Vught nabij de Titus Brandsmalaan, groot, ca. 2960 m2, kadastraal bekend gemeente Vught, sectie E, nummer 4034 (ged.) dat belast is met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van Brabant Water N.V. te Den Bosch, tegen een koopprijs van € 180.000,- k.k. aan Vereniging Ons Middelbaar onderwijs te Tilburg.