Vergadering van 31 augustus 2021

Casus 3975 Omring, verkoop locatie verzorgingshuis Sorghvliet te Andijk
Casus 4117 Zaans Medisch Centrum, verhuur diverse ruimten te Zaandam
Casus 4621 Zorggroep Ter Weel, verkoop appartementen locatie Gasthuis te Goes
Casus 5120 Stichting Surplus, Kapittelhof 2 en Abdisstraat 37a te Prinsenbeek
 

Casus 3975 Omring, verkoop locatie verzorgingshuis Sorghvliet te Andijk

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Omring, gevestigd te Hoorn, voor de verkoop van het perceel grond met opstal en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Sorghvlietlaan 50 te 1619 XC Andijk, kadastraal bekend gemeente Andijk, sectie K, nummer 3558, groot 2.287 vierkante meter, aan Woningstichting Het Grootslag, gevestigd te Wervershoof, tegen een prijs van € 600.000,- k.k.

Casus 4117 Zaans Medisch Centrum, verhuur diverse ruimten te Zaandam

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zaans Medisch Centrum, gevestigd te Zaandam, voor de verhuring van ruimte in het Zaans Medisch Centrum, Koningin Julianaplein 58 te 1502 DV Zaandam, aan: 

 1. Symbiant B.V., gevestigd te Alkmaar, een oppervlakte van 143,20 m2 bvo, tegen een prijs van €145,- per m2 bvo. per jaar, totaal € 20.764,- per jaar, de huurovereenkomst ingaande per 1 januari 2017, met een looptijd van 25 jaar, met mogelijkheid van verlenging, de huurprijs jaarlijks te indexeren volgens de toepasselijke CPI van het CBS;
 2. Diagnost IQ B.V., gevestigd te Zaandam, een oppervlakte van 568,82 m2 bvo, tegen een prijs van € 145,- per m2 bvo per jaar, totaal € 82.479,- per jaar, de huurovereenkomst ingaande per 28 januari 2017, uitgaande van een looptijd van 25 jaar, met mogelijkheid van verlenging, de huurprijs jaarlijks te indexeren volgens de toepasselijke CPI van het CBS;
 3. Coöperatieve Huisartsenpost Zaanstreek Waterland, gevestigd te Zaandam, een oppervlakte van 175,37 m2 b.v.o, voor deelgebruik, tegen een prijs van € 175,- per m2 bvo per jaar, totaal €30.690,- per jaar, de huurovereenkomst ingaande per 28 januari 2017, met een looptijd van 25 jaar, met mogelijkheid van verlenging, de huurprijs jaarlijks te indexeren volgens de toepasselijke CPI van het CBS.

Casus 4621 Zorggroep Ter Weel, verkoop appartementen locatie Gasthuis te Goes

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zorggroep Ter Weel, gevestigd te Goes, voor de verkoop van:

A.

 1. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 10, omvattende:
  1. het éénhonderddertig/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (130/5.665e) onverdeeld aandeel in het appartementsrecht bestaande uit 44 woningen, 44 bergingen en 44 parkeerplaatsen;
  2. het recht op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de eerste verdieping, plaatselijk bekend als Kievitlaan 8 te Goes;
 2. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 74, omvattende:
  1. het tien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (10/5.665e) onverdeeld aandeel in het Registergoed;
  2. het recht op het uitsluitend gebruik van een berging op de begane grond; 
 3. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 108, omvattende:
  1. het vijftien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (15/5.665e) onverdeeld aandeel in het Registergoed;
  2. het recht op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats op de begane grond, gelegen nabij de Oostsingel te Goes;

aan de heer C.S. en Mevr. A.S. te K., tegen een prijs van € 188.080,- v.o.n.

B.

 1. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 16, omvattende:
  1.  het éénhonderddertig/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (130/5.665e) onverdeeld aandeel in het appartementsrecht bestaande uit 44 woningen, 44 bergingen en 44 parkeerplaatsen;
  2. het recht op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de tweede verdieping, plaatselijk bekend als Kievitlaan 10 te Goes;
 2. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 85, omvattende:
  1. het tien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (10/5.665e) onverdeeld aandeel in het Registergoed;
  2. het recht op het uitsluitend gebruik van een berging op de begane grond; 
 3. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 92, omvattende:
  1. het vijftien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (15/5.665e) onverdeeld aandeel in het Registergoed;
  2. het recht op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats op de begane grond, gelegen nabij de Oostsingel te Goes;

aan mevrouw S.G. te G., tegen een prijs van € 206.340,- v.o.n.

C.

 1. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 33, omvattende:
  1. het negentig/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (90/5.665e) onverdeeld aandeel in het appartementsrecht bestaande uit 44 woningen, 44 bergingen en 44 parkeerplaatsen;
  2. het recht op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de vierde verdieping, plaatselijk bekend als Kievitlaan 34 te Goes;
 2. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding @-A, appartementsindex 64, omvattende:
  1. het tien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (10/5.665e) onverdeeld aandeel in het registergoed;
  2. het recht op het uitsluitend gebruik van een berging op de begane grond; 
 3. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F, complexaanduiding @-A, appartementsindex 105, omvattende:
  1. het vijftien/vijfduizendste zeshonderd vijfenzestigste (15/5.665e) onverdeeld aandeel in het registergoed;
  2. het recht op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats op de begane grond, gelegen nabij de Oostsingel te Goes;

aan de heer J.K. en Mevr. M.K. te G., tegen een prijs van € 180.680,- v.o.n.

D.

 1. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 9, omvattende:
  1. het éénhonderdvijf/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (105/5.665e) onverdeeld aandeel in het appartementsrecht bestaande uit 44 woningen, 44 bergingen en 44 parkeerplaatsen, hierna te noemen: het Gebouw;
  2. het recht op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de eerste verdieping, plaatselijk bekend als Kievitlaan 6 te Goes;
 2. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 81, omvattende:
  1. het tien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (10/5.665e) onverdeeld aandeel in het Registergoed;
  2. het recht op het uitsluitend gebruik van een berging op de begane grond; 
 3. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 96, omvattende:
  1. het vijftien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (15/5.665e) onverdeeld aandeel in het Registergoed;
  2. het recht op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats op de begane grond, gelegen nabij de Oostsingel te Goes;

aan mevrouw A.G. te H., tegen een prijs van € 168.290,- v.o.n.

E.

 1. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 34, omvattende:
  1. het negentig/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (90/5.665e) onverdeeld aandeel in het appartementsrecht bestaande uit 44 woningen, 44 bergingen en 44 parkeerplaatsen, hierna te noemen: het Gebouw;
  2. het recht op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de vierde verdieping, plaatselijk bekend als Kievitlaan 36 te Goes;
 2. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 79, omvattende:
  1. het tien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (10/5.665e) onverdeeld aandeel in het Registergoed;
  2. het recht op het uitsluitend gebruik van een berging op de begane grond; 
 3. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 106, omvattende:
  1. het vijftien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (15/5.665e) onverdeeld aandeel in het Registergoed;
  2. het recht op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats op de begane grond, gelegen nabij de Oostsingel te Goes;

aan mevrouw M.H. te G., tegen een prijs van € 180.680,- v.o.n.

F

 1. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 18, omvattende:
  1. het éénhonderdtwintig/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (120/5.665e) onverdeeld aandeel in het appartementsrecht bestaande uit 44 woningen, 44 bergingen en 44 parkeerplaatsen, hierna te noemen: het Gebouw;
  2. het recht op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de tweede verdieping, plaatselijk bekend als Kievitlaan 14 te Goes;
 2. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 83, omvattende:
  1. het tien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (10/5.665e) onverdeeld aandeel in het Registergoed;
  2. het recht op het uitsluitend gebruik van een berging op de begane grond;
 3. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 94, omvattende:
  1. het vijftien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (15/5.665e) onverdeeld aandeel in het Registergoed;
  2. het recht op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats op de begane grond, gelegen nabij de Oostsingel te Goes;

aan de heer A.W. te G. tegen een prijs van € 203.730,- v.o.n.

G.

 1. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 17, omvattende:
  1. het éénhonderdvijf/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (105/5.665e) onverdeeld aandeel in het appartementsrecht bestaande uit 44 woningen, 44 bergingen en 44 parkeerplaatsen, hierna te noemen: het Gebouw;
  2. het recht op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de tweede verdieping, plaatselijk bekend als Kievitlaan 12 te Goes;
 2. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 84, omvattende:
  1. het tien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (10/5.665e) onverdeeld aandeel in het Registergoed;
  2. het recht op het uitsluitend gebruik van een berging op de begane grond; 
 3. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 93, omvattende:
  1. het vijftien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (15/5.665e) onverdeeld aandeel in het Registergoed;
  2. het recht op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats op de begane grond, gelegen nabij de Oostsingel te Goes;

aan de heer A.W. en Mevr. G.W. te H. tegen een prijs van € 173.290 v.o.n.

H.

 1. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 24, omvattende:
  1. het éénhonderddertig/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (130/5.665e) onverdeeld aandeel in het appartementsrecht bestaande uit 44 woningen, 44 bergingen en 44 parkeerplaatsen, hierna te noemen: het Gebouw;
  2. het recht op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de derde verdieping, plaatselijk bekend als Kievitlaan 24 te Goes;
 2. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 73, omvattende:
  1. het tien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (10/5.665e) onverdeeld aandeel in het Registergoed;
  2. het recht op het uitsluitend gebruik van een berging op de begane grond; 
 3. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 109, omvattende:
  1. het vijftien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (15/5.665e) onverdeeld aandeel in het Registergoed;
  2. het recht op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats op de begane grond, gelegen nabij de Oostsingel te Goes;

aan de heer H. .en mevrouw E.B. te H. tegen een prijs van € 209.275,- v.o.n.

I.

 1. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 25, omvattende:
  1. het éénhonderdvijf/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (105/5.665e) onverdeeld aandeel in het appartementsrecht bestaande uit 44 woningen, 44 bergingen en 44 parkeerplaatsen, hierna te noemen: het Gebouw;
  2. het recht op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de derde verdieping, plaatselijk bekend als Kievitlaan 28 te Goes;
 2. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 87, omvattende:
  1. het tien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (10/5.665e) onverdeeld aandeel in het Registergoed;
  2. het recht op het uitsluitend gebruik van een berging op de begane grond; 
 3. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 110, omvattende:
  1. het vijftien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (15/5.665e) onverdeeld aandeel in het Registergoed;
  2. het recht op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats op de begane grond, gelegen nabij de Oostsingel te Goes;

aan mevrouw A.K. te K., tegen een prijs van € 174.160,- v.o.n.

J.

 1. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 32, omvattende:
  1. het éénhonderdvijf/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (105/5.665e) onverdeeld aandeel in het appartementsrecht bestaande uit 44 woningen, 44 bergingen en 44 parkeerplaatsen, hierna te noemen: het Gebouw;
  2. het recht op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de vierde verdieping, plaatselijk bekend als Kievitlaan 32 te Goes;
 2. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 72, omvattende:
  1. het tien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (10/5.665e) onverdeeld aandeel in het Registergoed;
  2. het recht op het uitsluitend gebruik van een berging op de begane grond; 
 3. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 104, omvattende:
  1. het vijftien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (15/5.665e) onverdeeld aandeel in het Registergoed;
  2. het recht op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats op de begane grond, gelegen nabij de Oostsingel te Goes;

aan de heer G.B. te G., tegen een prijs van € 173.290,- v.o.n.

K. 

 1. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 44, omvattende:
  1. het éénhonderddertig/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (130/5.665e) onverdeeld aandeel in het appartementsrecht bestaande uit 44 woningen, 44 bergingen en 44 parkeerplaatsen, hierna te noemen: het Gebouw;
  2. het recht op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de vijfde verdieping, plaatselijk bekend als Kievitlaan 46 te Goes;
 2. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 78, omvattende:
  1. het tien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (10/5.665e) onverdeeld aandeel in het Registergoed;
  2. het recht op het uitsluitend gebruik van een berging op de begane grond; 
 3. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 100, omvattende:
  1. het vijftien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (15/5.665e) onverdeeld aandeel in het Registergoed;
  2. het recht op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats op de begane grond, gelegen nabij de Oostsingel te Goes;

aan de heer C.H. te G., tegen een prijs van € 216.885,- v.o.n.

L.

 1. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 26, omvattende:
  1. het éénhonderddertig/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (130/5.665e) onverdeeld aandeel in het appartementsrecht bestaande uit 44 woningen, 44 bergingen en 44 parkeerplaatsen, hierna te noemen: het Gebouw;
  2. het recht op het uitsluitend gebruik van een woonappartement op de derde verdieping, plaatselijk bekend als Kievitlaan 30 te Goes;
 2. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 86, omvattende:
  1. het tien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (10/5.665e) onverdeeld aandeel in het Registergoed;
  2. het recht op het uitsluitend gebruik van een berging op de begane grond; 
 3. het (onder)appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Goes, sectie F complexaanduiding @-A, appartementsindex 111, omvattende:
  1. het vijftien/vijfduizend zeshonderd vijfenzestigste (15/5.665e) onverdeeld aandeel in het Registergoed;
  2. het recht op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats op de begane grond, gelegen nabij de Oostsingel te Goes;

aan de heer W.M. en Mevr. A.M, te P. 13, 4464 BT te G., tegen een prijs van € 198.080,- v.o.n.

Casus 5120 Stichting Surplus, Kapittelhof 2 en Abdisstraat 37a te Prinsenbeek

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Surplus Zorg, gevestigd te Moerdijk, voor de verkoop van:

 1. een recht van opstal voor de percelen plaatselijk bekend Abdisstraat 37a (4841 HE) te Prinsenbeek, kadastraal bekend gemeente Prinsenbeek, sectie E, nummers 4969 en 5085, in totaal groot circa 1290 m2, en; 
 2. de volle eigendam van de locatie plaatselijk bekend Kapittelhof 2 (4841 GX) te Prinsenbeek, kadastraal bekend gemeente Prinsenbeek, sectie E, nummers 5396 en 5398, in totaal groot circa 1390 m2;

aan H.C. en M.C. te Z. tegen een prijs van € 1.520.000,- k.k.