Vergadering van 7 december 2021

Casus 4640 Daelzicht, locatie Wilderbeek 1 te Geleen
Casus 5191- Stichting Surplus, (onder-)verhuur Kerkwerve 44-58 te Etten-Leur
Casus 4665 IrisZorg, verkoop locatie De Hulsen te Nijmegen

Casus 4640 Daelzicht, locatie Wilderbeek 1 te Geleen

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi: goedkeuring te verlenen aan Stichting Daelzicht te Heel voor de verkoop van een perceel grond met opstal en verdere aanhorigheden op het adres Wildersbeek 1 te Geleen, kadastraal bekend als gemeente Geleen, sectie B, nummer 6927 en groot 1.660 m2 aan de heer K.F. te N. voor een verkoopprijs van € 777.777,- k.k.

Casus 5191- Stichting Surplus, (onder-)verhuur Kerkwerve 44-58 te Etten-Leur

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Sichting Surplus Zorg te Moerdijk voor de onderverhuur aan de Stichting GGz Breburg te Tilburg,  van 108 m2 brutovloeroppervlakte bedrijfsruimte op de eerste etage van het gezondheidscentrum aan de Kerkwerve 44-58 te Etten-Leur, kadastraal bekend Gemeente Etten-Leur, sectie L, nummers 11919, 11921 en 12044 ingaande op 1 februari 2022 (of zoveel eerder of later als mogelijk) voor een periode van één jaar met de mogelijkheid van verlenging van telkens een jaar, zulks tegen een huurprijs van € 15.156.40 (geen BTW) per jaar, met ingang van 1 februari 2023 jaarlijks te indexeren conform de consumentenprijsindex reeks alle huishoudens.

Casus 4665 IrisZorg, verkoop locatie De Hulsen te Nijmegen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting IrisZorg te Arnhem voor de verkoop van het pand met opstallen, ondergrond en omliggend terrein, gelegen aan de Nieuwe Dukenburgseweg 15 en 15A en Tarweweg 18 te Nijmegen en plaatselijk bekend als De Hulsen, kadastraal bekend gemeente Hatert, sectie F, nummers 1148 (gedeeltelijk) en 1224, totaal groot circa 14.463 m2 aan de Gemeente Nijmegen voor een prijs ad € 1.010.000,- kosten koper en met inachtneming van het meerwaardeverrekenbeding met kettingbeding.