Vergadering van 8 juni 2021

Casus 4503 SDW, locatie Kloosterlaan 9B-11 te Wouw   
Casus 4966 Siza, locatie Vijverlaan 19 te Velp, 
Casus 4968 Siza, locatie H. Piersonstraat 14 te Zetten
Casus 5101 Siza, locatie B. Streeflandweg 61 te Renkum
 

Casus 4503 SDW, locatie Kloosterlaan 9B-11 te Wouw

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Dag- en Woonvoorzieningen Verstandelijk Gehandicapten in Westelijk Noord-Brabant te Roosendaal, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met verder opstal en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend: Kloosterstraat 9B-11, 4724 EE Wouw, kadastraal bekend: gemeente Wouw, sectie E, nummer 4171, groot ca. 24 a 80 ca, tegen een prijs van € 700.000,- k.k. aan MC de Rotselaer B.V. i.o. te n.t.b.

Casus 4966 Siza, locatie Vijverlaan 19 te Velp

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Siza, gevestigd te Arnhem voor de verkoop van: 

  1. de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Vijverlaan 19, Velp (6881 HL), kadastraal bekend gemeente Velp Gelderland, sectie I, nummer 1410, groot 9 are en 25 centiare (925 m²);
  2. een perceel (pad), kadastraal bekend gemeente Velp Gelderland, sectie I, nummer 1325, groot, 50 centiare (50 m²);
  3. de (blote) eigendom van het perceel, belast met het recht van opstal voor onbepaalde duur tot het hebben en houden van een carport, kadastraal bekend gemeente Velp Gelderland, sectie I, nummer 1409, groot 38 centiare (38 m²);

aan de besloten vennootschap PZD Vastgoed te Arnhem voor een bedrag van € 961.999,- kosten koper.

Casus 4968 Siza, locatie H. Piersonstraat 14 te Zetten

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Siza, gevestigd te Arnhem voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Hendrik Piersonstraat 14 te Zetten (6671 CK), kadastraal bekend gemeente Valburg, sectie F, nummer 945 en nummer 1357, groot 4 are en 70 centiare (470 m²), aan de heer H.W. en mevrouw S.J. te V. voor een bedrag van € 471.316,39 kosten koper.

Casus 5101 Siza, locatie B. Streeflandweg 61 te Renkum

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Siza, gevestigd te Arnhem voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Bram Streeflandweg 61 te Renkum (6871 HV), kadastraal bekend gemeente Renkum, sectie B, nummer 3232, groot 19 are en 26 centiare (1926 m²), aan de heer W.S. en mevrouw M.M. te H., de heer J.Z. en mevrouw T.W. te R. en de heer R.H. en mevrouw A.S. te U., voor een bedrag van € 1.100.000,- kosten koper.