Vergadering van 9 november 2021

Casus 4555 Altrecht, verkoop Rembrandthage 77 te Nieuwegein     
Casus 4613 Altrecht, verkoop gebouw De Doelen met kavel en gebouw Clarenburg aan en nabij Nicolaaskerkhof 12 te Utrecht    
Casus 4683 Careyn, verhuur kapel en rouwruimte gebouw de Ark te Wateringen
Casus 5066 Zorgstroom, verkoop Rosenburglaan 1 te Vlissingen    
Casus 5108 Triade, Azorenweg 79 te Almere
Casus 5115 De Opbouw, verkoop Drakensteyn 26-36 te Maartensdijk     
 

Casus 4555 Altrecht, verkoop Rembrandthage 77 te Nieuwegein

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Altrecht te Utrecht, voor de verkoop van het perceel grond met de daarop staande opstallen aan de Rembrandthage 77, 3437 PD Nieuwegein, kadastraal bekend: gemeente Jutphaas, sectie G, nummer 2604, groot ca. 76a 55ca, tegen een prijs van € 5.487.242,14 k.k. exclusief mogelijke meeropbrengst ter grootte van € 300.000,-, € 350.000,- dan wel € 400.000,- aan VORM Conceptwoningen B.V. te Rotterdam.

Casus 4613 Altrecht, verkoop gebouw De Doelen met kavel en gebouw Clarenburg aan en nabij Nicolaaskerkhof 12 te Utrecht    

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Altrecht te Utrecht: 

 1. voor de verkoop van het gebouw De Doelen, en de daarbij behorende ondergrond, plaatselijk bekend als Nicolaaskerkhof 12, 3512 XC te Utrecht, kadastraal bekend: gemeente Utrecht, sectie C, nummer 9565, groot ca. 827 m2, aan welk perceel door het Kadaster een voorlopige kadastrale grens en oppervlakte is toegekend en nummer 8194 groot ca. 8 m2;
 2. voor de verkoop van het perceel bouwgrond, gelegen nabij gebouw De Doelen en het Nicolaaskerkhof te Utrecht, kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie C, nummer 9563, groot ca. 325 m2 aan welk perceel door het Kadaster een voorlopige kadastrale grens en oppervlakte is toegekend;
 3. voor de verkoop van twee parkeerplaatsen, welke zullen worden gerealiseerd in het gebouw Bleijenburg, welk gebouw Bleijenburg thans is gesplitst in appartementsrechten, gelegen op het perceel, kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie C, nummers 9519, 9521, 9522 en 9437, respectievelijk groot ca. 1188 m2, 137 m2, 1 m2, 73 m2 aan welke percelen door het Kadaster voorlopige kadastrale grenzen en oppervlakten zijn toegekend;
 4. voor de verkoop van het gebouw Clarenburg, en de daarbij behorende ondergrond, plaatselijk bekend als Vrouwjuttenhof 20, 3512 PZ te Utrecht, kadastraal bekend gemeente Utrecht, sectie C, nummer 9566, groot ca. 695 m2 aan welk perceel door het Kadaster een voorlopige kadastrale grens en oppervlakte is toegekend 

tegen een prijs van € 10.000.000,- aan de Universiteit Utrecht te Utrecht (dit geldt voor punt 1 tot en met 4);

voor de te vestigen erfdienstbaarheid voor het verlenen van toegang voor glasbewassing en schilderwerk is ingevolge artikel 14 lid 3 sub B is geen toestemming voor goedkeuring van het College sanering nodig. 


Casus 4683 Careyn, verhuur kapel en rouwruimte gebouw de Ark te Wateringen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Careyn gevestigd te Schiedam, voor de verhuur aan Lupine Uitvaartverzorging te Leidschendam van circa 385 m2 bedrijfsruimte, bestaande uit een gedeelte van het woonzorgcomplex “De Ark”, te weten het uitvaartcentrum en de Kapel, gelegen aan de Herenstraat 85 te Wateringen, tegen een huursom van € 24.500,- per jaar exclusief servicekosten ter hoogte van € 850,-, inclusief btw per maand, voor een periode van 5 jaar, welke jaarlijks per 1 oktober en voor het eerst met ingang van 1 november 2022 zal worden aangepast conform de CPI alle huishoudens (2006=100) met een korting op de huurprijs van € 2300,- per jaar gedurende de eerste 5 jaren en tevens over de eerste 5 maanden vanaf de ingang van het huurcontract alleen servicekosten ter hoogte van € 850,-, inclusief btw per maand, door de huurder worden betaald, waarbij de huurtermijn behoudens opzegging kan worden verlengd met een periode van drie jaar en daarna voor perioden van telkenmale 1 jaar.

Casus 5066 Zorgstroom, verkoop Rosenburglaan 1 te Vlissingen    

Het College sanering zorginstellingen besluit:

 1. ingevolge artikel 18 van de WTZi en artikel 14 lid 2 sub b van de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken geen onderzoek in te stellen naar de vernietigbaarheid van de verhuring door Stichting Zorgstroom te Middelburg, van een ruimte van (70 m2) in het wijkgebouw aan de Rosenburglaan 1 te Vlissingen, aan Walchers Wonder, gevestigd te Vlissingen, tegen een aanvangshuurprijs van € 13.837,- per jaar;
 2. ingevolge artikel 18 van de WTZi en artikel 14 lid 2 sub b van de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken geen onderzoek in te stellen naar de vernietigbaarheid van de verhuring door Stichting Zorgstroom te Middelburg, van een ruimte van (18 m2) in het wijkgebouw aan de Rosenburglaan 1 te Vlissingen, aan Ostheopathie Minderhout, gevestigd te Vlissingen, tegen een aanvangshuurprijs van € 5069,- per jaar;
 3. ingevolge artikel 18 van de WTZi en artikel 14 lid 2 sub b van de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken geen onderzoek in te stellen naar de vernietigbaarheid van de verhuring door Stichting Zorgstroom te Middelburg, van een ruimte van (17 m2) in het wijkgebouw aan de Rosenburglaan 1 te Vlissingen, aan Monique Kreikamp Praktijk Haptonomie, gevestigd te Vlissingen, tegen een aanvangshuurprijs van € 3288,- per jaar;
 4. ingevolge artikel 18 van de WTZi en artikel 14 lid 2 sub b van de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken geen onderzoek in te stellen naar de vernietigbaarheid van de verhuring door Stichting Zorgstroom te Middelburg, van een ruimte van (19 m2) in het wijkgebouw aan de Rosenburglaan 1 te Vlissingen, aan Stichting Star-SHL, gevestigd te Etten-Leur, tegen een aanvangshuurprijs van € 5069,- per jaar;
 5. ingevolge artikel 18 van de WTZi en artikel 14 lid 2 sub b van de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken geen onderzoek in te stellen naar de vernietigbaarheid van de verhuring door Stichting Zorgstroom te Middelburg, van een ruimte van (12 m2) in het wijkgebouw aan de Rosenburglaan 1 te Vlissingen, aan Stichting de Provinciale Kraamzorg, gevestigd te Goes, tegen een aanvangshuurprijs van € 2443,- per jaar;
 6. ingevolge artikel 18 van de WTZi en artikel 14 lid 2 sub b van de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken geen onderzoek in te stellen naar de vernietigbaarheid van de verhuring door Stichting Zorgstroom te Middelburg, van een ruimte van (26 m2) in het wijkgebouw aan de Rosenburglaan 1 te Vlissingen, aan Praktijk Huisverbetering, gevestigd te Vlissingen, tegen een aanvangshuurprijs van € 3288,- per jaar;
 7. ingevolge artikel 18 van de WTZi en artikel 14 lid 2 sub b van de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken geen onderzoek in te stellen naar de vernietigbaarheid van de verhuring door Stichting Zorgstroom te Middelburg, van een ruimte van (20 m2) in het wijkgebouw aan de Rosenburglaan 1 te Vlissingen, aan Logopedie Praktijk Schoonaard, gevestigd te Vlissingen, tegen een aanvangshuurprijs van € 4510,- per jaar;
 8. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zorgstroom te Middelburg, voor de verkoop van het wijkgebouw, grond en verder toebehoren, aan de Rosenburglaan 1, 4385 JE te Vlissingen, kadastraal bekend: gemeente Vlissingen, sectie H, nummer 1463, groot ca. 8a 84ca, tegen een prijs van € 501.076,- k.k. aan de heer J.S. en mevrouw E.W. beide te B. en de heer M.V. te M.

Casus 5108 Triade, Azorenweg 79 te Almere

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Triade te Lelystad voor de verkoop van de eigendom van het woonhuis met ondergrond, tuin en verdere bestanddelen, staande en gelegen aan de Azorenweg 79 te Almere, kadastraal bekend gemeente Almere, sectie B nummer 7924, groot 163 m2, tegen een prijs van € 435.000,- k.k., aan de heer P.K. en mevrouw A.V., te H.

Casus 5115 De Opbouw, verkoop Drakensteyn 26-36 te Maartensdijk 

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting De Opbouw te Utrecht, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden aan de Drakensteyn 26   36, 3738 VR te Maartensdijk, kadastraal bekend: gemeente Maartensdijk, sectie B, nummer 3376, groot ca. 6a  89 ca, tegen een prijs van € 1.300.000,- k.k. aan KPV B.V. te Houten dan wel nader te noemen meester.