Vergadering van 1 februari 2022

Casus 4759 Alliade, verkoop locatie De Striepe 6 te Oosterwolde
Casus 4969 tanteLouise Zorg, grond en opstallen Dumontsdreef 2 te Bergen op Zoom
Casus 5201 Radar, Ebenistendreef 100 te Maastricht

Casus 4759 Alliade, verkoop locatie De Striepe 6 te Oosterwolde

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Alliade te Heerenveen voor de verkoop van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend De Striepe 6 te Oosterwolde, kadastraal bekend gemeente Oosterwolde, sectie C, nummer 6904, groot circa 8 are en 45 centiare, aan de heer R.K. en mevrouw J.T. wonende te H. tegen een prijs van € 385.000,- k.k.

Casus 4969 tanteLouise Zorg, grond en opstallen Dumontsdreef 2 te Bergen op Zoom

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting tanteLouise Zorg, gevestigd te Bergen op Zoom, voor de verkoop van een perceel grond met opstal en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Dumontsdreef 2 te 4611 RJ Bergen op Zoom, kadastraal bekend gemeente Bergen op Zoom, sectie G, nummer 5549, groot 27 are en 55 centiare, aan Domi Projecten B.V., gevestigd te Apeldoorn, Healthvest B.V., gevestigd te Amsterdam en Le Pré Salé Exploitation B.V., gevestigd te Beemte Broekland, tegen een prijs van € 1.200.251,- k.k.

Casus 5201 Radar, Ebenistendreef 100 te Maastricht

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Radar, gevestigd te Maastricht, voor de verkoop van de locatie plaatselijk bekend Ebenistendreef 100 te 6216 PS Maastricht, kadastraal bekend gemeente Maastricht, sectie K, nummer 4496, groot 2.210 vierkante meter, aan de gemeente Maastricht, tegen een prijs van € 550.000,- k.k.