Vergadering van 12 april 2022

Casus 4941 Antes, loc. Goudesteinstraat 5, 7, 7a en 7b te Hellevoetsluis
Casus 5050 Triade, Noordzeestraat 63 te Lelystad
Casus 5149 GGz Oost Brabant, verkoop Paapje 10-12 te Boxmeer 
Casus 5154 GGZ inGeest, verhuur loc. Oldenaller 1 te Amsterdam
Casus 5186 Alliade, verkoop Heremaweg 16 te Heerenveen 
Casus 5224 Alliade, verkoop Boslaan 75 te Beetsterzwaag 
 

Casus 4941 Antes, loc. Goudesteinstraat 5, 7, 7a en 7b te Hellevoetsluis

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Antes Zorg B.V. te Rotterdam, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met opstallen en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend: Goudesteinstraat 5, 7, 7a en 7b, 3223 DA te Hellevoetsluis, kadastraal bekend: gemeente Hellevoetsluis, sectie C, nummer 5165, groot ca. 3395 m2, tegen een prijs van € 1.901.000,- k.k. aan Lambrane Ontwikkeling B.V. te Capelle aan den IJssel.

Casus 5050 Triade, Noordzeestraat 63 te Lelystad

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi goedkeuring te verlenen aan Stichting Triade te Lelystad voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met opstal en verdere aanhorigheden gelegen aan de Noordzeestraat 63 te Lelystad, kadastraal bekend Lelystad sectie P nummer 965, groot 29 are en 83 ca, aan Lambrane Ontwikkeling B.V. te Capelle aan den IJssel, tegen een koopsom van € 1.090.011,- k.k.

Casus 5149 GGz Oost Brabant, verkoop Paapje 10-12 te Boxmeer 

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGz Oost Brabant te Boekel, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend: Paapje 10-12, 5831 NP te Boxmeer, kadastraal bekend: gemeente Boxmeer, sectie D, nummer 6708, groot ca. 7a 81ca, tegen een prijs van € 977.500,- k.k. aan ProPropolis B.V. te Nijmegen, Care Participation Group B.V. te Nijmegen en Kern Consultancy Holding B.V. te Erlecom. 

Casus 5154 GGZ inGeest, verhuur loc. Oldenaller 1 te Amsterdam

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGZ InGeest, gevestigd te Amsterdam, voor de verhuur van 1319,50 m2 vvo in de kelder en op de begane grond, 1, 2e en 3e verdieping, alsmede deelgebruik van algemene ruimten van het pand De Oldenaller, plaatselijk bekend Oldenaller 1 te 1081 HJ Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AK, nummer 5011, aan Stichting VUmc, gevestigd te Amsterdam, tegen een prijs van € 222.912,60 per jaar, de huur ingegaan per 1 januari 2022 voor een periode van 5 jaren, daarna behoudens opzegging jaarlijks te verlengen, de huurprijs jaarlijks te indexeren volgens de Consumenten-prijsindex.


Casus 5186 Alliade, verkoop Heremaweg 16 te Heerenveen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Alliade te Heerenveen, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend: Heremaweg 16, 8444 AP te Heerenveen, kadastraal bekend: gemeente Knijpe, sectie C, nummer 2905, groot ca. 4a 40ca, tegen een prijs van € 279.000,- k.k. aan de heer B.G. te V.

Casus 5224 Alliade, verkoop Boslaan 75 te Beetsterzwaag

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Alliade te Heerenveen, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend: Boslaan 75, 9244 EJ te Beetsterzwaag, kadastraal bekend: gemeente Beetsterzwaag, sectie B, nummer 4870, groot ca. 2a 88ca, tegen een prijs van € 346.000,- k.k. aan de heer F.S. te B.