Vergadering van 13 september 2022

Casus 5202 Warande, Verkoop Valckenboschlaan 14a te Zeist
Casus 5276 ’s Heeren Loo, Vestigen recht van erfpacht t.b.v. gemeente Ermelo

Casus 5202 Warande, Verkoop Valckenboschlaan 14a te Zeist

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Warande te Zeist, voor de verkoop van de appartementsrechten waaronder 2 appartementsrechten met berging en 2 parkeerplaatsen met een eigen appartementsrecht onder meer rechtgevende op het uitsluitend gebruik van het appartement:
a.    het appartemensrecht kadastraal bekend: gemeente Zeist, sectie H, complexaanduiding 5171-A, appartementsindex 1, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de dagbehandelingsruimte op de begane grond en van de berging in de kelder van gebouw E, gelegen op Park Finspong II aan de Boulevard te Zeist, plaatselijk bekend (3707 CT) Zeist, Valckenboschlaan 14A; het 33/858e onverdeeld aandeel in de gemeenschap;
b.    het appartemensrecht kadastraal bekend: gemeente Zeist, sectie H, complexaanduiding 5171-A, appartementsindex 2, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de dagbehandelingsruimte op de begane grond en van de berging in de kelder van gebouw E, gelegen op Park Finspong II aan de Boulevard te Zeist, plaatselijk bekend (3707 CT) Zeist, Valckenboschlaan 14A; het 33/858e onverdeeld aandeel in de gemeenschap;
c.    het appartemensrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van de parkeerplaats in de kelder van de gebouwen E en F aan de Finsponglaan nummers 86 tot en met 108, 112 tot en met 130 en Valckenboschlaan nummer 14A te Zeist, kadastraal bekend: gemeente Zeist, sectie H, complexaanduiding 5171, appartementsindex A-41, uitmakende het 1/858e onverdeeld aandeel in de gemeenschap;
d.    het appartemensrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van de parkeerplaats in de kelder van de gebouwen E en F aan de Finsponglaan nummers 86 tot en met 108, 112 tot en met 130 en Valckenboschlaan nummer 14A te Zeist, kadastraal bekend: gemeente Zeist, sectie H, complexaanduiding 5171, appartementsindex A-53, uitmakende het 1/858e onverdeeld aandeel in de gemeenschap;
tegen een totale prijs van € 913.753,67 k.k. aan Ettenkoven Aannemer B.V. te Soesterberg.

Casus 5276 ’s Heeren Loo, Vestigen recht van erfpacht t.b.v. gemeente Ermelo

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ’s Heeren Loo te Amersfoort voor het vestigen van een erfpachtrecht op een perceel (onbebouwde) grond plaatselijk bekend Witteland 3a, 3853 HD te Ermelo, kadastraal bekend: gemeente Ermelo, sectie I, nummer 6987, groot ca. 1.010 m2 voor de realisatie van nieuwbouwschool Driekansen De Lelie van Stichting Educare, tegen een jaarlijkse canon van € 2.700,- vrijgesteld van BTW en jaarlijks per 1 januari te indexeren met het door het Centraal Bureau voor de Statistiek te publiceren consumentenprijscijferindex (CPI), reeks alle huishoudens 2015=100; voor een periode van 40 jaar met een opzegtermijn van 1 jaar, ingaande per 1 maart 2022 aan gemeente Ermelo te Ermelo.