Vergadering van 19 juli 2022

Casus 2388 Kentalis, verkoop recht van erfpacht en opstal Hoogheemraadweg 5 te Amsterdam
Casus 4774 IPSE de Bruggen, verkoop Nieuwe Plantage 16 te Delft       
Casus 5113 Yulius, Korianderhof 21-23 te Barendrecht
Casus 5180 Kwadrant Groep, Mr. W.M. Oppedijk van Veenweg 40 te Burgum
Casus 5190 Zorgstroom, Verkoop Diodeweg 8 te Middelburg 
 

Casus 2388 Kentalis, verkoop recht van erfpacht en opstal Hoogheemraadweg 5 te Amsterdam

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Kentalis Zorg, kantoorhoudend te Sint-Michielsgestel, voor de verkoop van een voortdurend recht van erfpacht op een perceel grond, met daarop gelegen opstallen en toe- en aanbehoren, plaatselijk bekend Hoogheemraadweg 5 te 1069 VM Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Sloten (N-H), sectie G, nummer 2029, groot 3270 m2 aan de gemeente Amsterdam, voor een prijs van € 1.850.000,- k.k.

Casus 4774 IPSE de Bruggen, verkoop Nieuwe Plantage 16 te Delft

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Ipse de Bruggen te Zoetermeer, statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn voor de verkoop van de eigendom van het woonhuis met ondergrond en voor- en achtertuin aan de Nieuwe Plantage 16, 2611 XH te Delft, kadastraal bekend: gemeente Delft, sectie N, nummers 1479 groot ca. 3a 91ca, 3041 (ged.) en 3255 (ged.) samen groot ca. 2a, tegen een prijs van € 1.701.000,- k.k. aan de heer E.L. en mevrouw C.R. te Z. alsmede de heer D.N. en mevrouw M.H. te D.

Casus 5113 Yulius, Korianderhof 21-23 te Barendrecht

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Yulius te Dordrecht voor de verkoop van de objecten plaatselijk bekend Koriander 21 te Barendrecht, groot circa 1 are en 23 centiare, respectievelijk Koriander 23 te Barendrecht, groot circa 1 are en 24 centiare, kadastraal bekend gemeente Barendrecht, sectie D, nummer 4805 respectievelijk nummer 4806 tegen een prijs van in totaal € 530.000,- k.k. aan mevrouw L.V. te B. en de heer M.M. te B., met inachtneming van het ‘Addendum I op de Koopintentie Korianderhof 21-23 te Barendrecht’, waarin Stichting Yulius te Dordrecht (verkoper) en mevrouw L.V. te B. en de heer M.M. te B. (kopers/pleeggezin) de samenwerking voor het van tijd tot tijd plaatsen van kinderen bij het pleeggezin na verkoop van onderhavige objecten wensen te bestendigen en deze afspraak na de notariële overdracht zal worden omgevormd tot een samenwerkingsovereenkomst.

Casus 5180 Kwadrant Groep, Mr. W.M. Oppedijk van Veenweg 40 te Burgum

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi goedkeuring te verlenen aan Stichting KwadrantGroep te Drachten voor de verkoop van de eigendom van het kantoorgebouw met parkeerterrein, ondergrond, erf en verder alle aan- en bijbehoren, plaatselijk bekend Mr. W.M. Oppedijk van Veenweg 40 te Burgum, kadastraal bekend gemeente Bergum, sectie G, nummer 5324, groot 38 a, 70 ca (3870 m²), aan Jaap Holwerda Burgum B.V. te Burgum voor een bedrag € 620.000,- kosten koper.

Casus 5190 Zorgstroom, Verkoop Diodeweg 8 te Middelburg

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zorgstroom te Middelburg, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met bedrijfsruimte/grootschalige keuken met kantoorruimten en (parkeer)terrein/ opstal en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend: Diodeweg 8, 4338 PW te Middelburg, kadastraal bekend: gemeente Middelburg, sectie M, nummer 723, groot ca. 39a 87ca, tegen een prijs van € 1.050.000,- k.k. aan ME Holding B.V. te Vlissingen.