Vergadering van 20 december 2022

Casus 4745 ’s Heeren Loo, vestigen recht van erfpacht t.b.v. gemeente Ermelo (Rietschans College)  
Casus 5048 Stichting Mondriaan, recht van opstal, locatie deel terrein J.F. Kennedylaan 301 te Heerlen
Casus 5135 Careyn, grondruil Maria-Oord aan de Herenweg 69 A te Vinkeveen
Casus 5152 Driestroom, Vinkstraat 26 te Wijchen
Casus 5163 Pantein, verkoop locatie Haartse Hoeve te Beugen        
Casus 5248 Zorgstroom, niet gemelde verhuringen locatie Noordweg 133 te Serooskerke
Casus 5316 Zorgstroom, verkoop Noordweg 133 te Serooskerke        
Casus 5341 Antes Zorg B.V., verkoop pand Lange Hilleweg 256 te Rotterdam     
Casus 5378 Ziekenhuisgroep Twente, wijziging huurder te Almelo
 

Casus 4745 ’s Heeren Loo, vestigen recht van erfpacht t.b.v. gemeente Ermelo (Rietschans College)

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ’s Heeren Loo te Amersfoort voor het vestigen van een erfpachtrecht op een perceel (onbebouwde) grond plaatselijk bekend Keulenkamp 22-24, 3853 HW te Ermelo, kadastraal bekend: gemeente Ermelo, sectie I, nummer 6993 groot ca. 3255 m2 voor de realisatie van nieuwbouwschool Rietschans College, tegen een jaarlijkse canon van € 8775,-, ingaande 1 oktober 2023, en jaarlijks op 1 juli te indexeren met het door het Centraal Bureau voor de Statistiek te publiceren consumentenprijscijferindex (CPI), reeks alle huishoudens 2015=100; voor een periode van 40 jaar met een opzegtermijn van 1 jaar, aan gemeente Ermelo te Ermelo.

Casus 5048 Stichting Mondriaan, recht van opstal, locatie deel terrein J.F. Kennedylaan 301 te Heerlen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Mondriaan te Heerlen voor het vestigen van een recht van opstal om in, op of boven het perceel gelegen aan de J.F. Kennedylaan te Heerlen, kadastraal bekend gemeente Heerlen, sectie H, nummer 2498, opstallen bestaande uit onder meer 6 woningen (“Skaeve Huse”) en verdere aanhorigheden in eigendom te verkrijgen/te hebben voor een periode van 25 jaar , door Stichting Weller Wonen te Heerlen voor een bedrag van € 85.000,- k.k.

Casus 5135 Careyn, grondruil Maria-Oord aan de Herenweg 69 A te Vinkeveen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Careyn te Delft voor de verkoop via grondruil met Stichting Cazas Wonen te Woerden, waarbij Stichting Careyn de percelen grond, kadastraal bekend gemeente Vinkeveen E 5244, groot 108 m2 en E 5246 groot 52 m2 ruilt tegen het perceel grond in eigendom van Stichting Cazas Wonen te Woerden, kadastraal bekend gemeente Vinkeveen E 5243, groot 346 m2, zonder verdere verrekening.

Casus 5152 Driestroom, Vinkstraat 26 te Wijchen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Driestroom te Elst, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden aan de Vinkstraat 26 te Wijchen, kadastraal bekend gemeente Wijchen, sectie G, nummer 1812, groot 150 m², tegen een prijs van € 270.000,- k.k., aan meneer L.R. te H. en mevrouw A.J. te A.

Casus 5163 Pantein, verkoop locatie Haartse Hoeve te Beugen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Thuiszorg en Zorgcentra Pantein B.V. te Boxmeer, voor de verkoop van eigendom van het perceel grond met het daarop gelegen woon-/zorgcomplex met verder toe- en aanbehoren, plaatselijk bekend als Laag Werveld 10/10a, 12/12a te Beugen, kadastraal bekend gemeente Boxmeer, sectie R, nummer 841, groot 6000 m2 aan de heer G.V. te L. en de heer W.G. te L. of nader te noemen meester tegen een prijs van € 3.300.000,-k.k.

Casus 5248 Zorgstroom, niet gemelde verhuringen locatie Noordweg 133 te Serooskerke

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi:

  1. niet over te gaan tot het laten inroepen van de vernietigbaarheid van de huurovereenkomst met inachtneming van de allonge, tussen Stichting Zorgstroom en Huisarts L.P.J. Aulbers te Middelburg van circa 218 m2 bedrijfsruimte in het pand aan de Noordweg 133 te Serooskerke, kadastraal bekend gemeente Veere, sectie G, perceelnummer 1485 voor een huurprijs van € 22.905,- per jaar exclusief btw en servicekosten ingaande per 1 april 2021 en eindigende op 31 maart 2031 met de mogelijkheid tot verlengingen van 5 jaar, de huurprijs jaarlijks te indexeren per 1 juni en voor het eerst op 1 juni 2022 conform het CPI;
  2. om ingevolge artikel 14 lid 2 sub b respectievelijk artikel 14 lid 2 sub a beleidsregel vervreemding onroerende zaken geen onderzoek te doen naar het laten inroepen van de vernietigbaarheid van de niet gemelde verhuringen van bedrijfsruimte onder de 100 m2 bvo en de verhuur van een woning aan een individueel persoon op de locaties Noordweg 133 te Serooskerke en Lelienlaan 1 en 3 te Serooskerke.

Casus 5316 Zorgstroom, verkoop Noordweg 133 te Serooskerke

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zorgstroom te Middelburg, voor de verkoop van een gezondheidscentrum met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Noordweg 133 te Serooskerke, kadastraal bekend gemeente Veere, sectie G, nummer 1485, ter grootte van 13 are 30 centiare tegen een prijs van € 711.500,- k.k. aan Slingerland Holding B.V. te Ouddorp.

Casus 5341 Antes Zorg B.V., verkoop pand Lange Hilleweg 256 te Rotterdam

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Antes B.V. te Rotterdam voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met opstal, plaatselijk bekend als Lange Hilleweg 256, 3073 BZ te Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie F, nummer 2510, groot 920 m2 tegen een prijs van € 2.310.000,- k.k. aan de publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Rotterdam te Rotterdam.

Casus 5378 Ziekenhuisgroep Twente, wijziging huurder te Almelo

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. ingevolge artikel 18 van de WTZi niet over te gaan tot het inroepen van de vernietigbaarheid van de huurovereenkomst, getekend d.d. 13 juli 2017, van de verhuring door Stichting Ziekenhuisgroep Twente Vastgoed B.V., gevestigd te Hengelo aan V.O.F. Kaakchirurgie Oost-Nederland te Enschede, ingaande op 1 januari 2017, betreffende de verhuur van bedrijfsruimte, groot 308,7 m² vvo, gelegen in ZGT ziekenhuis Almelo aan de Zilvermeeuw 1 te Almelo, kadastraal bekend, gemeente Ambt Almelo, sectie N, nummer 5283, 5284 en 11290, tegen een kale aanvangshuurprijs van € 61.740,-, vrij van btw, voor de duur van 5 jaar tot en met 31 december 2021, waarbij behoudens opzegging de overeenkomst met 5 jaar wordt verlengd en daarna wordt voortgezet voor een periode van telkens 5 jaar. De huurprijs wordt jaarlijks per 1 januari en voor het eerst op 1 januari 2018 geïndexeerd conform de Consumentenprijsindex (CPI);
  2. ingevolge artikel 18 van de WTZi goedkeuring te verlenen aan Stichting Ziekenhuisgroep Twente te Almelo voor de verhuur aan Stichting Medisch Spectrum Twente te Enschede van bedrijfsruimte, groot 308,7 m² vvo, gelegen in ZGT ziekenhuis Almelo aan de Zilvermeeuw 1 te Almelo, kadastraal bekend, gemeente Ambt Almelo, sectie N, nummer 5283, 5284 en 11290, tegen een kale aanvangs-huurprijs van € 62.664,-, vrij van btw, ingaande per 1 januari 2023 voor de duur van 5 jaar tot en met 31 december 2027, waarbij behoudens opzegging de overeenkomst met 5 jaar wordt verlengd en daarna wordt voortgezet voor een periode van telkens 5 jaar. De huurprijs wordt jaarlijks per 1 januari en voor het eerst op 1 januari 2023 geïndexeerd conform de Consumentenprijsindex (CPI).