Vergadering van 21 juni 2022

Casus 3148 ’s Heeren Loo, recht van opstal Horsterweg 254-256 te Ermelo
Casus 4691 Kempenhaeghe, verkoop opstallen Hans Berger Kliniek + parkeerplaatsen te Oosterhout
Casus 5109 PSW, perceel Sint Joosterweg 19 te Maasbracht
Casus 5188 MeanderGroep Zuid Limburg, loc. Zeswegenlaan 181 te Heerlen
Casus 5225 Laurens, verhuur Nieuwe Binnenweg 33-B/C/D/E te Rotterdam
Casus 5232 Lentis, Verhuring van loc. E 77 te Zuidlaren
Casus 5271 Amphia, verhuur Muldersteeg 6 te Oosterhout

Casus 3148 ’s Heeren Loo, recht van opstal Horsterweg 254-256 te Ermelo

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ’s Heeren Loo Zorggroep te Amersfoort voor het vestigen van een recht van opstal op het terrein aan de Horsterweg 254 en 256 te 3853 JJ Ermelo, kadastraal bekend: gemeente Ermelo, sectie I, nummer 6535, groot ca. 17a 35ca tegen een prijs van € 1,- k.k. aan Stichting UWoon te Harderwijk.

Casus 4691 Kempenhaeghe, verkoop opstallen Hans Berger Kliniek + parkeerplaatsen te Oosterhout

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Kempenhaeghe te Heeze, voor de verkoop van de opstallen en verdere aanhorigheden van de Hans Berger Kliniek, plaatselijk bekend, Muldersteeg 6, te Oosterhout, gelegen op het perceel kadastraal bekend gemeente Oosterhout sectie R nummer 9380, groot tachtig are en vijfenzeventig centiare (80a en 75ca) en de verdere aanhorigheden op het bijbehorende parkeerterrein, gelegen op het perceel nabij de Pasteurlaan te Oosterhout, kadastraal bekend gemeente Oosterhout sectie R nummer 9381, groot tweeëntwintig are en vijfenzeventig centiare (22a en 75ca), aan Stichting Amphia, te Breda, tegen een vergoeding van Amphia aan Kempenhaeghe van € 6.585.000,- k.k. zonder btw, inclusief het doen van afstand van de erfpachtrechten.

Casus 5109 PSW, perceel Sint Joosterweg 19 te Maasbracht

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden Limburg te Herten, voor de verkoop van het perceel grond aan de Sint Joosterweg 19 te Maasbracht, kadastraal bekend als gemeente Maasbracht, sectie H, nummer 631 en 634, groot 17.510 m2 voor een koopsom van € 750.000,- k.k., aan Exploitatie Maatschappij De Boer BV te Echt en/of nader te noemen meester.

Casus 5188 MeanderGroep Zuid Limburg, loc. Zeswegenlaan 181 te Heerlen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting MeanderGroep Zuid-Limburg, gevestigd te Landgraaf, voor de verkoop van de locatie plaatselijk bekend Zeswegenlaan 181 te 6412 HH Heerlen, kadastraal bekend gemeente Heerlen, sectie R, nummer 2258 A1, uitmakende het 257/4.837e aandeel in de gemeenschap, aan Van Bokhoven B.V., gevestigd te Maastricht, Holding Jeroen van Bokhoven B.V., gevestigd te Landgraaf, en Holding Bas van Bokhoven B.V, gevestigd te Maastricht, tegen een prijs van € 230.000,- k.k.

Casus 5225 Laurens, verhuur Nieuwe Binnenweg 33-B/C/D/E te Rotterdam

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Laurens, gevestigd te Rotterdam, voor de verhuur van de begane grond en de eerste verdieping van de locatie plaatselijk bekend Nieuwe Binnenweg 33 B/C/D/E te 3014 GC Rotterdam, groot 395 m2 v.v.o., aan Psychologenpraktijk Sane B.V., gevestigd te Rotterdam, tegen een huurprijs van € 58.065,- per jaar, waarbij over de eerste drie jaren huurkortingen van toepassing zijn, de huur ingegaan per 1 april 2022, voor een duur van 5 jaar, te verlengen met telkens 5 jaar behoudens opzegging, de prijs jaarlijks met ingang van 1 april 2023 te indexeren volgens de Consumentenprijsindex.

Casus 5232 Lentis, Verhuring van loc. E 77 te Zuidlaren

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Lentis Maatschappelijke Onderneming, gevestigd te Zuidlaren, voor de verhuur van 199 m2 b.v.o. in het gebouw plaatselijk bekend E077, 9471 KE te Zuidlaren, kadastraal bekend gemeente Tynaarlo, sectie G, nummer 6029 (gedeeltelijk), aan H.M.A. Beheer B.V., gevestigd te Slochteren, tegen een prijs van € 11.700,- per jaar, de huur ingegaan per 1 april 2022 met een looptijd van 3 jaar, daarna telkens voor twee jaren verlengd behoudens opzegging, de prijs jaarlijks met ingang van 1 april 2023 te indexeren volgens de Consumentenprijsindex.

Casus 5271 Amphia, verhuur Muldersteeg 6 te Oosterhout

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Amphia te Breda voor de verhuur van de bedrijfsruimte gelegen aan de Muldersteeg 6, 4901 ZG te Oosterhout, groot ca. 5840 m2 vvo., kadastraal bekend gemeente Oosterhout, sectie R, nummer 9380 tegen een aanvangshuurprijs van € 700.800,- per jaar, aan Stichting Kempenhaeghe te Heeze, de huur ingaande per 1 juli 2022 tot 31 maart 2023, de huur na 31 maart 2023 maandelijks voort te zetten behoudens opzegging, waarbij huurder vanaf 1 januari 2023 in overleg een gedeelte van het gebouw zal huren, de huurprijs met ingang van 1 januari 2023 per kwartaal aan te passen en te verhogen met € 10,- per m2 vvo.