Vergadering van 22 november 2022

Casus 5020 Zaans Medisch Centrum, verhuur Heijermansstraat 78 (Gebouw 36) te Zaandam
Casus 5106 GGZ Drenthe, verhuur Beilerstraat 38 te Assen
Casus 5225 Laurens, verhuur Nieuwe Binnenweg 33-B/C/D/E te Rotterdam

Casus 5020 Zaans Medisch Centrum, verhuur Heijermansstraat 78 (Gebouw 36) te Zaandam

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zaans Medisch Centrum, gevestigd te Zaandam, voor de verhuur van:

  1. in totaal 138,39 m2 bvo ruimte in gebouw 36 van het Zaans Medisch Centrum, Heijermansstraat 78 te 1502 DR Zaandam, aan Stichting GGZ Noord-Holland-Noord, gevestigd te Heerhugowaard, tegen een prijs van € 22.834,33 per jaar, de huur ingegaan per 18 september 2020, met een looptijd tot 1 januari 2022 waarna de huurovereenkomst telkens met een jaar verlengd wordt, behoudens opzegging, de huurprijs jaarlijks per 1 januari te indexeren volgens de Consumentenprijsindex, voor het eerst op 1 januari 2022;
  2. in totaal 170,40 m2 bvo ruimte in gebouw 36 van het Zaans Medisch Centrum, Heijermansstraat 78 te 1502 DR Zaandam, aan de gemeente Zaanstad, gevestigd te Zaandam, tegen een prijs van € 28.115,45 per jaar, de huur ingegaan per 18 september 2020, met een looptijd tot 1 januari 2022 waarna de huurovereenkomst telkens met een jaar verlengd wordt, behoudens opzegging, de huurprijs jaarlijks per 1 januari te indexeren volgens de Consumentenprijsindex, voor het eerst op 1 januari 2022.

Casus 5106 GGZ Drenthe, verhuur Beilerstraat 38 te Assen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGZ Drenthe te Assen voor de verhuur van ca. 6812 m² bvo bedrijfsruimte, ter plaatse bekend als de Boshof verzorgingshuis, gelegen aan de Beilerstraat 38 te Assen, kadastraal bekend gemeente Assen, sectie I, nummer 13.901, groot 9260 m², aan Stichting Icare te Meppel, tegen een kale aanvangsjaarhuur van € 314.000,- per jaar exclusief energie- en servicekosten en btw met ingangsdatum 1 januari 2021 met een looptijd van 5 jaar tot en met 1 januari maart 2026. De huurprijs wordt jaarlijks per 1 januari en met ingang van 1 januari 2022 geïndexeerd volgens de door het CBS gepubliceerde consumentenprijsindex reeks alle huishoudens.

Casus 5225 Laurens, verhuur Nieuwe Binnenweg 33-B/C/D/E te Rotterdam

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Laurens, gevestigd te Rotterdam, voor de verhuur van de tweede en derde verdieping van de locatie plaatselijk bekend Nieuwe Binnenweg 33 B/C/D/E te 3014 GC Rotterdam, groot 335 m2 vvo, aan Care to Change B.V., gevestigd te Hilversum, tegen een huurprijs van € 38.692,50,- per jaar (inclusief btw-compensatie), met een huurvrije periode van 2 maanden, de huur ingegaan per 1 november 2022, voor een duur van 5 jaar, te verlengen met telkens 5 jaar behoudens opzegging, de prijs jaarlijks met ingang van 1 november 2023 te indexeren volgens de Consumentenprijsindex.