Vergadering van 24 mei 2022

Casus 4965 Siza, Professor Jonkerlaan 8 te Heerde
Casus 5056 Stichting GGNet, verkoop Deventerstraat 459 te Apeldoorn
Casus 5077 Malderburch, verkoop van 180 vierkante meter grond te Malden
Casus 5089 Pluryn, loc. Klepperheide 2 te Druten
Casus 5145 GGz Breburg Groep, verkoop Sweelinckstraat 10 te Oosterhout
Casus 5176 Stichting ORO, verkoop Waterrand 4 te Gemert
Casus 5177 Amarant, verhuur strook grond te Tilburg
Casus 5204 De Opbouw, verkoop Duin en Kruidbergerweg 1 te Driehuis
Casus 5212 GGZ Drenthe, verhuur Beilerstraat 40 en 46 t/m 80 te Assen
Casus 5231 Siza, verhuur Hartenkoning 2 en 20a te Arnhem
Casus 5233 Lentis, verhuur locatie Bronsstate te Winschoten

Casus 4965 Siza, Professor Jonkerlaan 8 te Heerde

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Siza, gevestigd te Arnhem voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met opstal en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Professor Jonkerlaan 8 te Heerde, kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie B, nummer 2238, groot 4500 m², aan Vedas Woonzorg B.V. te Hilversum voor een bedrag van € 2.400.000,- kosten koper.

Casus 5056 Stichting GGNet, verkoop Deventerstraat 459 te Apeldoorn

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGNet te Warnsveld, statutair gevestigd te Zutphen, voor de verkoop van de eigendom van Landgoed de Wellen, met aan- en toebehoren gelegen aan en nabij de Deventerstraat te Apeldoorn, kadastraal bekend: gemeente Apeldoorn, sectie AF, nummers 2291 (6ha 7a 90ca), 6135 (2ha 43a 40ca), 7292 (5ha 50a 44ca) en 7804 (6ha 61a 14ca), tegen een prijs van € 22.750.000,- k.k. aan BPD Ontwikkeling B.V. te Amsterdam.

Casus 5077 Malderburch, verkoop van 180 vierkante meter grond te Malden

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Malderburch Welzijn, Wonen en Zorg, gevestigd te Malden, voor de verkoop van het perceel grond plaatselijk bekend Broekkant 16 te Malden, kadastraal bekend gemeente Heumen, sectie G, nummer 5089 (gedeeltelijk), groot circa 180 m2, aan de Parochie Heilige Drie-eenheid, gevestigd te Nijmegen, tegen een prijs van € 27.000,- k.k.

Casus 5089 Pluryn, loc. Klepperheide 2 te Druten

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Pluryn, gevestigd te Nijmegen, voor de verkoop van de eigendom van een perceel grond met het daarop staande gebouw, plaatselijk bekend Klepperheide 2 te 6651 KM Druten, kadastraal bekend gemeente Druten, sectie D, nummer 842, groot 3.990 vierkante meter, aan Peters Projectontwikkeling Schaijk B.V. gevestigd te Schaijk, voor een prijs van € 1.201.201,- k.k.

Casus 5145 GGz Breburg Groep, verkoop Sweelinckstraat 10 te Oosterhout

Het College sanering zorginstellingen besluit: 

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGz Breburg Groep te Tilburg voor de verkoop van het perceel grond met opstallen en verdere aanhorigheden, gelegen aan de Sweelinckstraat 10 en Schubertlaan 1 te Oosterhout, kadastraal bekend gemeente Oosterhout, sectienummer M, nummer 5066, groot 33 are en 18 centiare, voor een koopsom van € 2.185.000,- k.k., aan Gebr. Van Stiphout Projectontwikkeling BV, te Sint-Oedenrode, met inachtneming van de nadere afspraak dat Stichting GGz Breburg Groep te Tilburg het recht heeft haar huidige gebruik van het verkochte na levering om niet voort te zetten voor een periode van maximaal 18 maanden, te rekenen vanaf de datum van verlijden van de leveringsakte, met inachtneming van een maandelijkse bijdrage van € 3000,- voor energie en onderhoud;
  2. niet over te gaan tot het laten inroepen van de vernietigbaarheid van de huurovereenkomst d.d. 6 juli 2018 met Stichting PCPO Midden-Brabant te Breda voor de verhuur van ca. 207 m2 ruimte in het gebouw op de locatie Sweelinckstraat 10 te Oosterhout tegen een kale huurprijs van € 17.414,04 (€ 84,13/ m2), welk bedrag jaarlijks wordt geïndexeerd (prijspeil januari 2018), volgens de CPI reeks alle huishoudens en voor het eerst per juli op ingangsdatum contract;

Casus 5176 Stichting ORO, verkoop Waterrand 4 te Gemert

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting ORO te Helmond, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden plaatselijk bekend: Waterrand 4, 5421 GA te Gemert, kadastraal bekend: gemeente Gemert, sectie M, nummer 4220, groot ca. 411 m2 tegen een prijs van € 498.000,- k.k. aan mevrouw M.B. en de heer N.W.te G.

Casus 5177 Amarant, verhuur strook grond te Tilburg

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Amarant Groep te Tilburg voor de verhuur van de onbebouwde grond gelegen aan de Bredaseweg 375, 5037 LD te Tilburg, groot ca. 288 m2, kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie AB, nummer 2682 tegen een kale jaarhuur van € 3600,- vrijgesteld van btw, voor een periode van 1 jaar zonder verlengperioden ingaande per 1 april 2022 aan Maatschappelijk Zorg Vastgoed B.V. te Sint-Michielsgestel.

Casus 5204 De Opbouw, verkoop Duin en Kruidbergerweg 1 te Driehuis

Het College sanering zorginstellingen besluit: 

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting De opbouw te Utrecht, voor de verkoop van de percelen grond met gebouwen en verder toebehoren, plaatselijk bekend Duin- en Kruidbergerweg 1, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1K, 1L en 1M te 1985 HG Driehuis, kadastraal bekend: gemeente Velsen, sectie F, nummer 6845 (groot ca. 1ha 50a 90ca) en sectie G, nummers 1043 (groot ca. 41a 41ca) en 1045 (groot ca. 1ha 33a 15ca), tegen een prijs van € 9.450.000,- k.k. aan Duin en Kruid VG B.V. te Heemstede;
  2. niet over te gaan tot het laten inroepen van de vernietigbaarheid van de huurovereenkomst tussen Stichting Lijn5 te Uithoorn, statutair gevestigd te Utrecht en Stichting ’s Heeren Loo Zorggroep te Amersfoort van 745 m2 bedrijfsruimte bestaande uit 16 zorgstudio’s in het pand aan de Duin- en Kruidbergerweg 3, 4985 HG te Driehuis, kadastraal bekend gemeente Velzen (VSN01), sectie F, perceel 6845 voor een huurprijs van € 144.000,- per jaar excl. btw en servicekosten ingaande per 1 oktober 2018 waarbij de huurprijs jaarlijks te indexeren per 1 oktober en voor het eerst op 1 oktober 2019 conform het CPI.

Casus 5212 GGZ Drenthe, verhuur Beilerstraat 40 en 46 t/m 80 te Assen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGZ Drenthe te Assen voor de verhuur van 18 appartementen, gelegen in het woon-/zorgcomplex de Boshof met adres Beilerstraat 40, en 46 t/m 74 en 78 t/m 80 te Assen, voor de opvang van statushouders en spoedzoekers, tegen een aanvangshuurprijs van € 107.101,- per jaar, vrij van btw, exclusief servicekosten en energiekosten, jaarlijks met ingang van 1 juli 2022 te indexeren met maximaal het percentage van de toegestane verhoging van niet-geliberaliseerde woonruimte (exclusief servicekosten), voor een periode van 3 jaar, ingaande per 1 februari 2022 en eindigende per 31 januari 2025, zonder mogelijkheid tot verlenging aan Stichting Actium te Assen;

Casus 5231 Siza, verhuur Hartenkoning 2 en 20a te Arnhem

Het College sanering zorginstellingen besluit: 

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Siza, gevestigd te Arnhem voor de verhuur van bedrijfsruimten, gelegen aan de Hartenkoning 2 te Arnhem, kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie H, nummer 1380 (deels), bestaande uit de begane grond, zijnde 202 m² vvo en kelderruimtes, zijnde 90 m² vvo, aan Groote Huys te Arnhem, voor een periode van 5 jaar tot en met 1 juli 2027, voort te zetten voor telkens 5 jaar, tegen een kale aanvangshuurprijs van € 24.000,- vrij van btw, te indexeren per 1 januari en voor het eerst met ingang van 1 januari 2023 overeenkomstig de Consumenten-prijsindex;
  2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Siza, gevestigd te Arnhem voor de verhuur van het terrein, gelegen aan de Hartenkoning 20a te Arnhem, kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie H, nummer 1381 (deels) en 1295 (deels), totaal groot circa 9.000 m², en bedrijfsruimten bestaande uit 15 staanplaatsen, sanitair gebouw, tuinhuis/receptie en trekkershut/pipowagen, aan minicamping Kooningsveld, ingaande op 1 mei 2022, voor een periode van 5 jaar tot en met 30 april 2027, voort te zetten voor telkens 5 jaar, tegen een kale aanvangshuurprijs van € 17.600,- vrij van btw, te indexeren per 1 januari en voor het eerst met ingang van 1 januari 2023 overeenkomstig de Consumenten-prijsindex.

Casus 5233 Lentis, verhuur locatie Bronsstate te Winschoten

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Lentis te Zuidlaren voor de verhuur van de bedrijfsruimte gelegen aan de Mr. D.U. Stikkerlaan 3, 9675 AA te Winschoten, groot ca. 5000 m2, kadastraal bekend gemeente Winschoten, sectie G, nummer 2055 tegen een kale jaarhuur van € 650.000,- exclusief servicekosten en vrijgesteld van btw, voor een periode van 2 jaren met verlenging voor onbepaalde periode met een opzegtermijn van 9 maanden ingaande per 1 mei 2022 aan de publieksrechtelijke rechtspersoon Centraal Orgaan opvang asielzoekers te Den Haag.