Vergadering van 25 oktober 2022

Casus 4020 Cosis, Zusterhuis te Appingedam
Casus 4820 Kwadrant Groep, De Stelp te Ameland
Casus 5178 Bartiméus, verkoop Mevrouw van Vollenhovenpark 39-40 te Driebergen
Casus 5300 Medisch Spectrum Twente, verhuur aanvullende winkelruimte te Enschede      
 

Casus 4020 Cosis, Zusterhuis te Appingedam

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Cosis te Assen, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met opstal en verdere aanhorigheden aan de Solwerderstraat 49 te Appingedam, kadastraal bekend gemeente Appingedam, Sectie D 2533, groot 0 ha 4 a 61 ca., tegen een prijs van € 381.000,- k.k. aan de heer H.H. te Z.

Casus 4820 Kwadrant Groep, De Stelp te Ameland

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi goedkeuring te verlenen aan Stichting KwadrantGroep te Drachten voor de verkoop van de percelen grond, met daarop aanwezige opstallen en verder toebehoren aan de Hidde Dirks Katstraat 4 te Hollum, kadastraal bekend gemeente Ballum, sectie G, nummer 3941, groot 5740 m² en sectie G, nummer 2147, groot 99 m², tegen een prijs van € 1.015.000,- k.k., aan de gemeente Ameland.

Casus 5178 Bartiméus, verkoop Mevrouw van Vollenhovenpark 39-40 te Driebergen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Bartiméus Sonneheerdt, gevestigd te Zeist, voor de verkoop van de locatie plaatselijk bekend Mevrouw Van Vollenhovenpark 39 te 3971 CX Driebergen-Rijssenburg, kadastraal bekend gemeente Driebergen-Rijssenburg, sectie B, nummer 7124, groot 5 are en 85 centiare, aan de heer F.M. te D., tegen een prijs van € 775.000,- k.k.

Casus 5300 Medisch Spectrum Twente, verhuur aanvullende winkelruimte te Enschede

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Medisch Spectrum Twente te Enschede voor de verhuur van de bedrijfsruimte, gelegen aan het Koningsplein 1, 7512 KZ te Enschede, ter grootte van ca. 44,9 m2 vvo (ruimtenummer 4.33.02.10), tegen een kale aanvangsjaarhuur van € 11.617,88 vrijgesteld van btw en jaarlijks per 1 januari te indexeren met het door het Centraal Bureau voor de Statistiek te publiceren consumentenprijscijferindex (CPI), voor een periode van 10 jaren met verlengperioden van telkenmale 1 jaar, ingaande per 1 december 2022 aan Maatschap Handtherapie Twente te Enschede.