Vergadering van 29 maart 2022

Casus 3440 Ziekenhuis Bernhoven, grondruil te Oss
Casus 5056 GGNet, Verkoop 4 percelen groen omwonenden Deventerstraat te Apeldoorn
Casus 5175 Antonius Zorggroep, Verhuur PAAZ afdeling te Sneek   
 

Casus 3440 Ziekenhuis Bernhoven, grondruil te Oss

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Bernhoven B.V. te Uden:

  1. voor de verkoop in het kader van een grondruil van het perceel grond, kadastraal bekend gemeente Oss, sectie E, nummer 7841, groot 1288 m2, aan Ontwikkelingscombinatie Bernhoven C.V. te Utrecht, voor een prijs van € 1,-, waarbij Bernhoven B.V. van Ontwikkelingscombinatie Bernhoven C.V. ontvangt het perceel grond kadastraal bekend gemeente Oss, sectie E, nummer 7848, groot 6 m2, voor een prijs van € 1,-;
  2. voor de verkoop in het kader van een grondruil van de percelen grond, kadastraal bekend gemeente Oss, sectie E, nummers 7839, 7838 en 7842, gezamenlijk groot 193 m2, aan Stichting Brabant Wonen, voor een prijs van € 1, waarbij Bernhoven B.V. van Stichting Brabant Wonen ontvangt de percelen grond kadastraal bekend gemeente Oss, sectie E, nummers 7846, 7845, 7844, 7843 en 7836, gezamenlijk groot 1475 m2, voor een prijs van € 1,-;
  3. voor het vestigen van een recht van erfpacht en opstal op de percelen kadastraal bekend gemeente Oss, sectie E, nummers 7848, 7846, 7845, 7844, 7843 en 7836, gezamenlijk groot 1481 m2, ten gunste van Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Oost Brabant te Boekel, voor een eenmalige prijs van € 1,-.

Casus 5056 GGNet, Verkoop 4 percelen groen omwonenden Deventerstraat te Apeldoorn

Het College sanering zorginstellingen besluit: 

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGNet te Warnsveld, voor de verkoop van de eigendom van het perceel (tuin)grond met verdere aanhorigheden zoals schetsmatig is weergegeven op een aan de koopovereenkomst aangehechte situatieschets plaatselijk bekend Deventerstraat 459, 7323 PT te Apeldoorn, kadastraal bekend: gemeente Apeldoorn, sectie AF, nummer 2292, ged. ca. 212 m2 (nog te splitsen) tegen een koopprijs van € 25.000,- kosten koper aan de heer M.M. en mevrouw A.B. te A.
  2. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGNet te Warnsveld, voor de verkoop van de eigendom van het perceel (tuin)grond met verdere aanhorigheden zoals schetsmatig is weergegeven op een aan de koopovereenkomst aangehechte situatieschets plaatselijk bekend Deventerstraat 459, 7323 PT te Apeldoorn, kadastraal bekend: gemeente Apeldoorn, sectie AF, nummer 2292, ged. ca. 184 m2 (nog te splitsen) tegen een koopprijs van € 21.700,- kosten koper aan de heer A.V. en mevrouw H.V te A.
  3. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGNet te Warnsveld, voor de verkoop van de eigendom van het perceel (tuin)grond met verdere aanhorigheden zoals schetsmatig is weergegeven op een aan de koopovereenkomst aangehechte situatieschets plaatselijk bekend Deventerstraat 459, 7323 PT te Apeldoorn, kadastraal bekend: gemeente Apeldoorn, sectie AF, nummer 2292, ged. ca. 166 m2 (nog te splitsen) tegen een koopprijs van € 21.900,- kosten koper aan mevrouw N.B. en mevrouw K.H. te A.;
  4. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGNet te Warnsveld, voor de verkoop van de eigendom van het perceel (tuin)grond met verdere aanhorigheden zoals schetsmatig is weergegeven op een aan de koopovereenkomst aangehechte situatieschets plaatselijk bekend Deventerstraat 459, 7323 PT te Apeldoorn, kadastraal bekend: gemeente Apeldoorn, sectie AF, nummer 2292, ged. ca. 180 m2 (nog te splitsen) tegen een koopprijs van € 21.200,- kosten koper aan mevrouw M.N.en mevrouw M.P. te A.

Casus 5175 Antonius Zorggroep, Verhuur PAAZ afdeling te Sneek

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Antonius Zorggroep te Sneek voor de verhuur van de bedrijfsruimte gelegen in het pand aan de Bolswarderbaan 1, 8601 ZK te Sneek, groot ca. 1722 m2 b.v.o., kadastraal bekend gemeente Sudwest Frylân, sectie E, nummer 2067 tegen een kale jaarhuur van € 186.223,80 exclusief servicekosten en vrijgesteld van BTW jaarlijks per 1 januari te indexeren volgende de CPI alle huishoudens (2006=100), voor een periode van 5 jaren met verlengperioden van telkenmale 1 jaar ingaande per 1 januari 2022 aan MoleMann Mental Health B.V. te Almere, met dien verstande dat de huurder voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 vrijgesteld wordt van huur en voor de jaren 2023 en 2024 sprake zal zijn van marktconforme huur die mede afhankelijk is van de gerealiseerde omzet door de huurder. Vanaf 1 januari 2025 zal de volledige huur in rekening worden gebracht.