Vergadering van 30 augustus 2022

Casus 2140 Stichting Sint Jacob, verkoop grond met ontwikkelplan Hof van Jacob te Haarlem

Casus 4985 IPSE de Bruggen, vestigen Recht van erfpacht te Nieuwveen
 

Casus 2140 Stichting Sint Jacob, verkoop grond met ontwikkelplan Hof van Jacob te Haarlem

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Sint Jacob, gevestigd te Haarlem, voor de verkoop van een perceel bouwrijpe grond, plaatselijk niet nader aangeduid, kadastraal bekend gemeente Haarlem, sectie Q, nummers 2920, 2923, 2925, 2927, 2928 en 2933, respectievelijk groot 598 m2, 350 m2, 465 m2, 5768 m2, 1795 m2 en 45 m2 (totaal 9021 m2) aan Zenzo Haarlem B.V te Houten voor een prijs van € 6.250.000,- exclusief btw, k.k.;
  2. dat geen goedkeuring nodig is op grond van artikel 14 lid 3 sub b van de beleidsregel onroerende zaken voor de te vestigen erfdienstbaarheden inzake het verlenen van toegang tot het verkochte.

Casus 4985 IPSE de Bruggen, vestigen Recht van erfpacht te Nieuwveen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Ipse de Bruggen te Zoetermeer, statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn voor het vestigen van het recht van erfpacht voor ca. 3975 m2 op twee percelen grond aan het Ursulapad 1, 2441 BZ te Nieuwveen, kadastraal bekend: gemeente Nieuwveen, sectie A, nummers 2143 en 2135, tegen een jaarlijkse canon van € 3400,- jaarlijks te indexeren (CBS consumentenprijsindex - alle huishoudens) voor een periode van 15 jaar ingaande per 17 december 2022 aan gemeente Nieuwkoop te Nieuwveen.