Vergadering van 6 december 2022

Casus 4907 CuraMare, verkoop Boezemweg 36-58a te Dirksland
Casus 5366 Het Raamwerk, verkoop grond Zeehosterrein te Katwijk
Casus 5372 Amarant, verkoop Kerkstraat 2 te Etten-Leur
Casus 5373 Amarant, verkoop Kaapkoloniestraat 23 te Tilburg
Casus 5374 Amarant, verkoop Kasterenlaan 30a te Tilburg

Casus 4907 CuraMare, verkoop Boezemweg 36-58a te Dirksland

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Het van Weel-Bethesda Ziekenhuis te Dirksland, voor de verkoop van het recht van eigendom van de voormalige zusterflat en garageboxen met verder toebehoren, onder- en omliggende grond, staande en gelegen aan de Boezemweg 36 tot en met 58 alsook 58A tot en met 58L 3247 BB te Dirksland, kadastraal bekend: gemeente Dirksland, sectie B, nummer 4249, groot ca. 2251 m2, tegen een prijs van € 1.500.000,- k.k. aan Oost West Wonen te Middelharnis.

Casus 5366 Het Raamwerk, verkoop grond Zeehosterrein te Katwijk

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Het Raamwerk te Noordwijkerhout voor de verkoop van:

  1. delen van het kadastraal perceel gemeente Katwijk, sectie A, nummer 17793 ten behoeve van de aanleg van terrassen, groot circa 143 m2, tegen een prijs van € 1225,- k.k. per m2, prijspeil april 2021 jaarlijks te indexeren met de CPI alle huishoudens reeks 2015=100, met beëindiging indexering per 01-07-2022;
  2. delen van het kadastraal perceel gemeente Katwijk, sectie A, nummer 17793 ten behoeve van de aanleg van een toegangsweg en opritten, groot in totaal circa 210 m2, tegen een prijs van € 200,- k.k. per m2, prijspeil april 2021, jaarlijks te indexeren met de CPI alle huishoudens reeks 2015=100, met beëindiging indexering per 01-07-2022;

aan mevr. B.P. en mevr. A.P. te K.

Casus 5372 Amarant, verkoop Kerkstraat 2 te Etten-Leur

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Amarant te Tilburg, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met vrijstaand opstal, vrijstaande garage, ondergrond, tuin en verdere aanhorigheden aan de Kerkstraat 2, 4871 EB te Etten-Leur, kadastraal bekend: gemeente Etten-Leur, sectie D, nummer 1474, groot ca. 6a 32ca, tegen een prijs van € 793.000,- k.k. aan Lumado B.V. te Breda.

Casus 5373 Amarant, verkoop Kaapkoloniestraat 23 te Tilburg

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Amarant te Tilburg, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden aan de Kaapkoloniestraat 23, 5025 BS te Tilburg, kadastraal bekend: gemeente Tilburg, sectie Q, nummer 3962, groot ca. 1 a 59ca tegen een prijs van € 250.000,- k.k. aan de heer D.Z. te T. en mevrouw E.W. te V.

Casus 5374 Amarant, verkoop Kasterenlaan 30a te Tilburg

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Amarant te Tilburg, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden aan de Kasterenlaan 30A, 5045 RD te Tilburg, kadastraal bekend: gemeente Tilburg, sectie AF, nummer 4749, groot ca. 2a 62ca tegen een prijs van € 425.000,- k.k. aan de heer N.C. en mevrouw S.B. te T.