Vergadering van 8 november 2022

Casus 4920 Reinier de Graaf Groep, verkoop De Reef te Den Haag
Casus 5104 Envida, verkoop bouwgrond Bovenstraat 31 te Borgharen
Casus 5221 Koraal Groep, verkoop Rijnstraat 16 te Den Bosch
Casus 5236 Land van Horne, verhuur deel Kloostergebouw St. Charles te Heythuysen
Casus 5327 Gelre Ziekenhuizen, verhuringen te Apeldoorn en Zutphen
Casus 5348 GGz Oost Brabant, verhuur locatie ’t Warant te Helmond

Casus 4920 Reinier de Graaf Groep, verkoop De Reef te Den Haag

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Reinier de Graaf Groep, gevestigd te Delft, voor de verkoop van locatie De Reef, plaatselijk bekend Kiekendiefstraat 1, 15, 17 en 19 te 2496 RP Den Haag, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage, sectie BF en nummers 4169 en 4170, totaal groot 3122 m2, aan F.S.G. Schiedam B.V., gevestigd te Schiedam, tegen een prijs van € 6.015.000,- k.k., waarbij het verkochte bestaat uit de navolgende vijf appartementsrechten: 

  • het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte op de begane grond van het gebouw en verder toebehoren, plaatselijk bekend Kiekendiefstraat 1, 2496 RP ’s-Gravenhage, kadastraal bekend gemeente ’s Gravenhage, sectie BF, complexaanduiding 4171-A, appartementsindex 1, uitmakende 167/2.397e aandeel in de gemeenschap;
  • het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte op de begane grond van het gebouw en verder toebehoren, plaatselijk bekend Kiekendiefstraat 15, 2496 RP ’s-Gravenhage, kadastraal bekend gemeente ’s Gravenhage, sectie BF, complexaanduiding 4171-A, appartementsindex 2, uitmakende 690/2.397e aandeel in de gemeenschap;
  • het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte op de eerste verdieping van het gebouw en verder toebehoren, plaatselijk bekend Kiekendiefstraat 17, 2496 RP ’s-Gravenhage, kadastraal bekend gemeente ’s Gravenhage, sectie BF, complexaanduiding 4171-A, appartementsindex 3, uitmakende 360/2.397e aandeel in de gemeenschap;
  • het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte op de eerste verdieping van het gebouw en verder toebehoren, plaatselijk bekend Kiekendiefstraat 17, 2496 RP ’s-Gravenhage, kadastraal bekend gemeente ’s Gravenhage, sectie BF, complexaanduiding 4171-A, appartementsindex 4, uitmakende 720/2.397e aandeel in de gemeenschap;
  • het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte op de tweede verdieping van het gebouw en verder toebehoren, plaatselijk bekend Kiekendiefstraat 19, 2496 RP ’s-Gravenhage, kadastraal bekend gemeente ’s Gravenhage, sectie BF, complexaanduiding 4171-A, appartementsindex 5, uitmakende 460/2.397e aandeel in de gemeenschap.

Casus 5104 Envida, verkoop bouwgrond Bovenstraat 31 te Borgharen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Envida te Maastricht voor de verkoop van het bouwperceel op de locatie Bovenstraat 31 te Borgharen, kadastraal bekend Gemeente Maastricht B 1477 met een oppervlakte van 5060 m2 tegen een verkoopprijs van € 672.000,- aan Stichting Wonen Limburg te Roermond.

Casus 5221 Koraal Groep, verkoop Rijnstraat 16 te Den Bosch

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Koraal te Sittard, statutair gevestigd te Sittard-Geleen, voor de verkoop van het registergoed aan de Rijnstraat 16, 5215 EK te ’s-Hertogenbosch, kadastraal bekend: gemeente ‘s Hertogenbosch, sectie D, nummer 1750, groot ca. 59a 60ca, tegen een prijs van € 5.000.000,- k.k. aan BPD Ontwikkeling B.V. te Amsterdam.

Casus 5236 Land van Horne, verhuur deel Kloostergebouw St. Charles te Heythuysen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting voor verpleeg-¬, verzorgings- en woonfaciliteiten Land van Horne te Weert voor de verhuur van een gedeelte van het woonzorgcomplex St. Charles, 1e etage van het klooster (oudbouw) aan Op de Bos 2, 6093 NC te Heythuysen, kadastraal bekend: gemeente Leudal, HHS00M 738 G0000, tegen een kale aanvangsjaarhuur van € 24.727,- vrijgesteld van btw en jaarlijks per 1 januari te indexeren met het door het Centraal Bureau voor de Statistiek te publiceren consumentenprijscijferindex (CPI), reeks alle huishoudens 2000=100; voor een periode van 1 jaar met verlengperioden van maximaal 2 jaren, ingaande per nader te bepalen datum aan Stichting Zorggroep Hilzijn te Horn.

Casus 5327 Gelre Ziekenhuizen, verhuringen te Apeldoorn en Zutphen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Gelre Ziekenhuizen gevestigd te Apeldoorn voor de verhuur van: 

  • diverse ruimten met een omvang van circa 3142 m2 bvo in het Gelre ziekenhuis, Albert Schweizerlaan 31 te 7334 DZ Apeldoorn, aan Eurofins Clinical Diagnostics Netherlands B.V. gevestigd te Rijswijk tegen een prijs van € 728.081,- per jaar, met een beoogde maar nog definitief vast te stellen ingangsdatum van de huur van 1 december 2022, een looptijd van 5 + 5 jaar, daarna voortgezet met een opzegtermijn van 12 maanden, de huurprijs jaarlijks met ingang van 1 januari 2023 te indexeren volgens de Consumentenprijsindex;
  • diverse ruimten met een omvang van circa 745 m2 bvo in het Gelre ziekenhuis, Den Elterweg 77 te 7207 AE Zutphen, aan Eurofins Clinical Diagnostics Netherlands B.V. gevestigd te Rijswijk tegen een prijs van € 172.669,- per jaar, met een beoogde maar nog definitief vast te stellen ingangsdatum van de huur van 1 december 2022, een looptijd van 5 + 5 jaar, daarna voortgezet met een opzegtermijn van 12 maanden, de huurprijs jaarlijks met ingang van 1 januari 2023 te indexeren volgens de Consumentenprijsindex.

Casus 5348 GGz Oost Brabant, verhuur locatie ’t Warant te Helmond

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan GGZ Oost Brabant te Boekel voor de verhuur van ca. 1773 m2 bvo bedrijfsruimte plaatselijk bekend Wesselmanlaan 25a, 5707 HA te Helmond, aan Stichting De Zorgboog te Deurne, tegen een kale aanvangsjaarhuur van € 316.000,- per jaar exclusief servicekosten en btw met ingangsdatum uiterlijk 1 juni 2023 met een looptijd tot en met 31  maart 2036 met verlengperioden van telkenmale 5 jaren. De huurprijs wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd volgens het prijsindexcijfer materiële kosten van de NZa.