Klachtenregeling College sanering zorginstellingen

Hierin staat beschreven hoe het College sanering zorginstellingen omgaat met klachten.