Extramuraliseren

Conform de beleidsregel vervreemding onroerende zaken, wordt verhuur van woonruimte in het kader van extramuralisering behandeld aan de hand van het WWS (woningwaarderingstelsel, ook wel genoemd puntensysteem). Dit betreft verhuur van zelfstandige en onzelfstandige woonruimte aan individuele personen.

Het College sanering verleent een generieke goedkeuring voor verhuur van woonruimte tegen een huurprijs van ten minste 70% van de maximale maandelijkse huurprijs, berekend op basis van het WWS. De beleidsregel geeft het College de mogelijkheid op grond van bijzondere omstandigheden van het individuele geval te besluiten tot een lager bedrag.

Eerste melding extramuraliseren

De zorginstellingen dienen een berekening van de huurprijs aan te leveren volgens de meest recente versie van het WWS zoals deze te vinden is op de website van de huurcommissie. Er is een versie van het WWS voor zelfstandige woningen en een versie voor onzelfstandige woningen. De toelichting op het gebruik van het model is eveneens te vinden op de website van de Huurcommissie.

Verlenging extramuraliseren

Ook indien het gaat om een bestaand complex waar de instelling reeds een beschikking voor heeft ontvangen en deze beschikking heeft nog een einddatum, dient de instelling zich te melden voor het verlopen van de einddatum. De instelling dient ook in dit geval een nieuwe berekening van de huurprijs per woningtype aan te leveren volgens het meest recente model van het WWS.

Goedkeuringsbeschikking

De goedkeuringsbeschikkingen van het College voor extramuralisering krijgen geen beperkte geldigheidstermijn meer. Er staat dus geen einddatum meer in de beschikking. In plaats daarvan dienen de instellingen het minimumbedrag zelf jaarlijks per 1 juli, concorm de huurprijsverhoging van de rijksoverheid voor huurprijzen onder de liberaliseringsgrens (laagste inkomenscategorie), te actualiseren. Deze indexatie geldt zowel voor de jaarlijkse huurverhoging met zittende huurders als voor het afsluiten van nieuwe huurcontracten.