Generieke goedkeuring voor verhuur van ruimtes tot 100 m²

Regelmatig wordt aan het College sanering een voornemen voor verhuur van kleine ruimtes in instellingen ter goedkeuring voorgelegd. Dit kunnen zowel commerciële ruimtes zijn, zoals kapsalons, (bloemen)winkeltjes, etc., als ruimtes ten behoeve van de patiëntenzorg, zoals een apotheek, fysiotherapie, medisch specialistische maatschappen, etc. Om administratieve lasten niet op te laten lopen, zowel voor de instellingen als voor het College sanering, kan door het College een generieke goedkeuring voor dit soortverhuur worden afgegeven.

In de goedkeuring is een minimale huurprijs per m² opgenomen voor de verschillende (type) ruimtes (met een maximum van 100 m2 per ruimte). De goedkeuring heeft een geldigheidsduur van (maximaal) vijf jaar. De verschillende huurovereenkomsten worden dus niet afzonderlijk getoetst.

Taxeren

Zoals bij elke voorgenomen transactie zullen de te verhuren ruimtes getaxeerd moeten worden door een onafhankelijke taxateur. Hierbij dient de taxateur de verschillende (type) ruimtes apart te waarderen. Indien de totale jaarlijkse huurwaarde hoger ligt dan € 10.000,- dienen er twee taxaties te worden opgesteld.

Goedkeuring

Het College geeft een goedkeuringsbeschikking af waarin een minimale huurprijs per m² voor de verschillende ruimtes is opgenomen. Met deze beschikking kan de instelling huurcontracten sluiten, zo lang de huurprijzen niet lager liggen dan is opgenomen in de beschikking.

De zorginstelling dient ervoor te zorgen dat gedurende de looptijd van het huurcontract, de huurprijs marktconform blijft. De huurcontracten die de instelling afsluit dienen daarom een huurprijsindexering te bevatten.

Instellingen dienen zich opnieuw bij het College te melden:

  • indien er aan één huurder meerdere kleine ruimtes verhuurd worden met als gevolg dat het totaal van de te verhuren oppervlakte per ruimte boven de 100 m² uitkomt;
  • na afloop van de termijn van (maximaal) 5 jaar, zoals opgenomen in de goedkeuringsbeschikking;
  • indien het voornemen bestaat de prijs naar beneden bij te stellen en deze onder de goedgekeurde minimum prijs uitkomt;
  • de betreffende ruimtes wijzigingen ondergaan als gevolg van verbouwingen en/of renovaties.