Vergadering van 11 juni 2024

  • Casus 5105 Driestroom, verkoop Lakenstraat 1 te Wamel 
  • Casus 5537 Stichting Koraal Groep, verkoop Raadhuisstraat 9 te Urmond 

Casus 5105 Driestroom, verkoop Lakenstraat 1 te Wamel

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Driestroom te Elst, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met de daarop aanwezige opstallen, bestaande uit een gebouw en aanhorigheden, plaatselijk bekend Lakenstraat 1, 6659 BF te Wamel, kadastraal bekend: gemeente Wamel, sectie F, nummer 1638, groot. ca. 1493 m2 tegen een koopprijs van € 300.000,- kosten koper aan Woonboerderij De Bloesem B.V. te Boven-Leeuwen.

Casus 5537 Stichting Koraal Groep, verkoop Raadhuisstraat 9 te Urmond

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Koraal te Sittard, statutair gevestigd te Sittard-Geleen, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden aan de Raadhuisstraat 9, 6129 CA te Urmond, kadastraal bekend: gemeente Urmond, sectie B, nummer 4556, groot ca. 294 m2, tegen een prijs van € 312.000,- k.k. aan de heer R.W. en mevrouw M.M. te U.