College sanering - Een zelfstandig bestuursorgaan op het terrein van de volksgezondheid

Het College sanering zorginstellingen is een zelfstandig bestuursorgaan op het terrein van de volksgezondheid. Het voert taken uit in het kader van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi).