College sanering - Een zelfstandig bestuursorgaan op het terrein van de volksgezondheid

Het College sanering zorginstellingen is een zelfstandig bestuursorgaan op het terrein van de volksgezondheid. Het voert taken uit in het kader van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi).

Uitgelicht

Meld een voornemen

Is een zorginstelling van plan om een onroerende zaak te vervreemden? Dan is het goed om te weten dat zorginstellingen die zorg verlenen volgens de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet, met verblijf, verplicht zijn om het voornemen hiertoe eerst te melden bij het College sanering.

Jaarverantwoordingen

De jaarverantwoordingen en ook andere documenten van het College sanering kunt u vinden via de zoekfunctie bovenaan de pagina.

Nieuws

Meer nieuws