Vergadering van 23 januari 2024

Casus 5056 Stichting GGNet, verkoop plandeel 4 Deventerstraat 459 te Apeldoorn
Casus 5091 Rosengaerde, afstoting kantoor te Dalfsen
Casus 5166 Stichting Curamare, verkoop woning A.J. de Graaffstraat 41 te Sommelsdijk              
Casus 5203 Stichting Oktober, verkoop perceel grond te Bladel   
Casus 5277 Stichting Oktober, verkoop Leemskuilen 4a te Bladel          
Casus 5349 Stichting Tactus, verkoop Dr. Slotlaan 16 te Rekken            
Casus 5359 Stichting Zorggroep te Venlo, verkoop locatie Vogelsbleek 10 te Weert  
Casus 5401 Deventer Ziekenhuis, verhuur ruimte aan apotheek te Deventer
Casus 5449 Stichting Abrona, verkoop Prof. Lorentzlaan 106 te Soesterberg           
Casus 5555 Stichting Lister, verkoop Banterveste 23 te Nieuwgein           
Casus 5573 Stichting Surplus, (onder)verhuur Kerkwerve te Etten-Leur
 

Casus 5056 Stichting GGNet, verkoop plandeel 4 Deventerstraat 459 te Apeldoorn

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting GGNet te Warnsveld, statutair gevestigd te Zutphen, voor de verkoop van het perceel, gelegen te Apeldoorn nabij de Deventerstraat 459, kadastraal bekend: gemeente Apeldoorn, sectie AF, nummer 7887, groot ca. 5ha 37a 94ca, tegen een prijs van € 4.150.000,50 k.k. exclusief omzet- en/of overdrachtsbelasting aan Roosdom Tijhuis Gebiedsontwikkeling B.V. te Rijssen.

Casus 5091 Rosengaerde, afstoting kantoor te Dalfsen

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Rosengaerde te Dalfsen, voor de verkoop van de eigendom van het perceel grond met opstal en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend als Pastoriestraat 8 te Dalfsen,  kadastraal bekend als gemeente Dalfsen, sectie K, nummer 7443, groot 9 are en 1 centiare (901 m²), voor een bedrag van € 590.000,- k.k., aan Woonstichting Vechthorst te Nieuwleusen.

Casus 5166 Stichting Curamare, verkoop woning A.J. de Graaffstraat 41 te Sommelsdijk

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zorg en Verpleging Goeree-Overflakkee te Dirksland, voor de verkoop van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend A.J. de Graaffstraat 41 te Sommelsdijk, kadastraal bekend: gemeente Sommelsdijk, sectie B, nummer 3174, groot ca. 395 m2, welke grootte zal blijken uit de uitmeting (zijnde splitsing) van het kadaster, tegen een prijs van € 310.000,- k.k. aan de heer J.M. te O. en mevrouw C.A. te S.

Casus 5203 Stichting Oktober, verkoop perceel grond te Bladel

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Oktober te Bladel, voor de verkoop van de volle eigendom van een gedeelte van een perceel grond, kadastraal bekend: gemeente Bladel, sectie G, nummer 6037 (ged.) ca. 1114 m2 (nog te splitsen) tegen een koopprijs van € 179.000,- kosten koper exclusief omzetbelasting aan M.M.W. Tijssens Holding B.V. te Asten, statutair gevestigd te Eindhoven.

Casus 5277 Stichting Oktober, verkoop Leemskuilen 4a te Bladel

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Oktober te Bladel, voor de verkoop van een perceel grond met bedrijfsgebouw aan de Leemskuilen 4a, 5531 NL te Bladel, kadastraal bekend: gemeente Bladel, sectie G, nummer 6037, groot ca. 29a 35ca, tegen een prijs van € 680.000,- k.k. aan Gispro B.V. te Hooge Mierde.

Casus 5349 Stichting Tactus, verkoop Dr. Slotlaan 16 te Rekken

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Tactus Zorgverslaving te Deventer, voor de verkoop van het registergoed aan de Dr. Slotlaan 16, 7157 AT te Rekken, kadastraal bekend: gemeente Eibergen, sectie M, nummer 1123, groot ca. 1ha 59a 57ca, tegen een prijs van € 675.000,- k.k. aan Stichting Actolei te Borne.

Casus 5359 Stichting Zorggroep te Venlo, verkoop locatie Vogelsbleek 10 te Weert

Het College sanering zorginstellingen besluit:

  1. goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Zorggroep Noord- en Midden-Limburg te Venlo, voor de verkoop van de eigendom van het bedriifscomplex met opstallen, parkeerterrein en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Vogelsbleek 10 te Weert, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie S, nummer 6074, groot 2 hectare, 93 are en 8 centiare, sectie S, nummer 5107, groot 1 are en 50 centiare, sectie S, nummer 3367, groot 95 centiare en sectie S, nummer 3430, groot 45 centiare tegen een koopsom van € 2.139.500,- k.k. aan Compaan Vastgoed B.V. te Eindhoven;
  2. Ingevolge artikel 18 van de WTZi niet de vernietigbaarheid te laten inroepen van de verhuurovereenkomst, ingaande 1 januari 2018 met de Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg voor de verhuur van 660 m2 vvo bedrijfsruimte tegen een aanvangsjaarhuur van € 65.147,64;
  3. Ingevolge artikel 18 van de WTZi geen nader onderzoek te doen naar de vernietigbaarheid van de op 1 januari 2012 gesloten verhuurovereenkomst voor de verhuur van bedrijfsruimte in het pand aan de Vogelsbleek 10 te Weert met de Veiligheidsregio Midden-Limburg met een aanvangsjaarhuur van € 68.425,-, wegens beëindiging van de huurovereenkomst per 31 december 2023.

Casus 5401 Deventer Ziekenhuis, verhuur ruimte aan apotheek te Deventer

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Deventer Ziekenhuis, gevestigd te Deventer, voor de verhuur van ruimte in het ziekenhuis plaatselijk bekend Nico Bolkensteinlaan 75 te Deventer, met een oppervlakte van circa 250 m2 vvo, aan Dienstapotheek Salland BV, gevestigd te Deventer, tegen een prijs van € 70.000,- per jaar waarbij de huurperiode ingaat op 1 april 2024 voor een periode van 10 jaar, en behoudens opzegging verlengd wordt met 10 jaar en vervolgens wordt voortgezet voor onbepaalde tijd, de huurprijs jaarlijks per 1 april te indexeren volgens de CPI alle huishoudens, voor het eerst op 1 april 2025.

Casus 5449 Stichting Abrona, verkoop Prof. Lorentzlaan 106 te Soesterberg

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Abrona te Huis ter Heide, voor de verkoop van het woonhuis met grond, erf, tuin en verdere aanhorigheden aan de Prof. Lorentzlaan 106, 3769 GJ te Soesterberg, kadastraal bekend: gemeente Soest, sectie E, nummer 3101, groot ca. 1a 53ca, tegen een prijs van € 360.000,- k.k. aan de heer R.V. en mevrouw P.H. te Z.

Casus 5555 Stichting Lister, verkoop Banterveste 23 te Nieuwgein

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Lister te Utrecht, voor de verkoop van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden aan de Banterveste 23, 3432 BB te Nieuwegein, kadastraal bekend: gemeente Jutphaas, sectie D, nummer 2610, groot ca. 1a 27ca, tegen een prijs van € 400.000,- k.k. aan de heer T.V. en mevrouw P.K. te N.

Casus 5573 Stichting Surplus, (onder)verhuur Kerkwerve te Etten-Leur

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Surplus Zorg te Moerdijk voor de onderverhuur aan Orthopedagogische Psychologische Praktijk Brabant B.V. te Roosendaal van 199 m2 vvo bedrijfsruimte op de begane grond van het gezondheidscentrum aan de Kerkwerve 46-58 te Etten-Leur, kadastraal bekend gemeente Etten-Leur, sectie L, nummers 11919, 11921 en 12044 ingaande op 1 april 2024 voor een periode van 5 jaar met de mogelijkheid van verlenging van telkens een jaar, zulks tegen een huurprijs van € 25.925,90 (geen btw) per jaar, met ingang van 1 april 2025, jaarlijks te indexeren conform de consumentenprijsindex reeks alle huishoudens.