Vergadering van 25 juni 2024

  • Casus 5407 Klimmendaal, vervreemding stuk grond Heijenoordsweg 5 te Arnhem

  • Casus 5526 Stichting Lister, verkoop Landauerdrift 38 tot en met 44 te Nieuwegein

Casus 5407 Klimmendaal, vervreemding stuk grond Heijenoordsweg 5 te Arnhem

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Klimmendaal te Arnhem, voor de verkoop van de navolgende percelen grond met de daarop staande opstallen:

  • een perceel grond met het daarop gelegen gebouw (bekend als gebouw E) plaatselijk bekend als Heijenoordseweg (ongenummerd), te Arnhem, kadastraal bekend als gemeente Arnhem, sectie P nummer 6976, ter grootte van ongeveer tweeënzestig are en zeven centiare (6207 m²);
  • een perceel grond met het daarop gelegen gebouw (bekend als gebouw B) plaatselijk bekend als Heijenoordseweg 5 te Arnhem, kadastraal bekend als gemeente Arnhem, sectie P nummer 6977, ter grootte van ongeveer één hectare, tweeëntwintig are en zevenenzeventig centiare (12.277 m²);
  • een perceel tuin, gelegen aan/nabij de Heijenoordseweg te Arnhem, kadastraal bekend als gemeente Arnhem, sectie P nummer 6409, ter grootte van zeven are en tachtig centiare (780 m²);
  • de percelen grond met bomen, ontsluitingswegen en het daarop gelegen gebouw (bekend als een deel van gebouw C), gelegen aan/nabij Heijenoordseweg te Arnhem, kadastraal bekend als gemeente Arnhem, sectie P nummer 6993 ter grootte van ongeveer één hectare vier are vierenzeventig centiare (10.474 m²) en sectie P, nummer 6995 ter grootte van ongeveer vierentachtig are en tweeëndertig centiare (8.432 m²),

derhalve totaal ca. 38.170 m² tegen een prijs van € 6.000.000,- aan de gemeente Arnhem.

Casus 5526 Stichting Lister, verkoop Landauerdrift 38 tot en met 44 te Nieuwegein

Het College sanering zorginstellingen besluit goedkeuring te verlenen ingevolge artikel 18 van de WTZi aan Stichting Lister te Utrecht voor:

    1. de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden aan de Landauerdrift 38 en 42, 3436 XH te Nieuwegein, kadastraal bekend: gemeente Jutphaas, sectie B, nummer 13230, groot ca. 139 m2, tegen een prijs van € 476.000,- k.k. aan mevrouw S.G. en mevrouw W.N. te N;
    2. de verkoop van de eigendom van het perceel grond met woning en verdere aanhorigheden aan de Landauerdrift 40 en 44, 3436 XH te Nieuwegein, kadastraal bekend: gemeente Jutphaas, sectie B, nummer 13229, groot ca. 92 m2, tegen een prijs van € 440.000,- k.k. aan de heer M.H. en mevrouw F.H. te V.