Vergadering van 30 april 2024

  • Casus 5187 Stichting Koninklijke Visio, verhuur terrein te Vries

Casus 5187 Stichting Koninklijke Visio, verhuur terrein te Vries

Het College sanering zorginstellingen besluit ingevolge artikel 18 van de WTZi geen nader onderzoek te doen naar het inroepen van de vernietigbaarheid van de verhuur door Stichting Koninklijke Visio gevestigd te Huizen van een perceel grond, kadastraal bekend sectie T, nummer 2294 aan de Stichting Kentalis te Sint-Michielsgestel tegen huur van € 408,33 per maand per unit met ingangsdatum 15 november 2021, wegens beëindiging van de huurovereenkomst per 4 maart 2022.

Financieel overzicht januari tot en met maart 2024

Het College sanering zorginstellingen besluit het financieel overzicht van januari tot en met maart 2024 voor kennisgeving aan te nemen en te publiceren op de website van het College sanering.