Reglement Commissie bezwaarschriften College sanering zorginstellingen

Het reglement van de Commissie bezwaarschriften van het College sanering zorginstellingen. Deze commissie adviseert het College sanering in voorkomende gevallen omtrent de beslissing op bezwaarschriften die worden ingediend tegen besluiten van het College sanering.