Gedragscode gemachtigden College sanering zorginstellingen

College sanering maakt gebruik van gemachtigden. De gemachtigden houden namens het College sanering op grond van artikel 8.3 van het Uitvoeringsbesluit WTZi toezicht op de uitvoering van de wet- en regelgeving, onder verantwoordelijkheid van het College sanering. Dit is een gedragscode voor de gemachtigden.