Toegankelijkheid

Het College sanering wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Kom je toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kun je dit aan ons melden.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk EN 301 549.  Overheden leggen verantwoording af over het voldoen aan de toegankelijkheidseisen via een toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring Collegesanering.nl

Borging van toegankelijkheid

Wij borgen goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van deze website.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Onderdelen waarop de site niet voldoet

Het College sanering heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de toegankelijkheid van de website. Diverse geconstateerde afwijkingen zijn reeds opgelost door het College sanering en/of door Platform Rijksoverheid Online (PRO). Een afwijking is nog niet opgelost.

  • Niet alle pdf-documenten voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Het College sanering wil de bestanden volgens de toegankelijkheidsnorm aanbieden.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk is? Stuur ons dan een e-mail.