Sanering ambulance

In artikel 12a van de Wet ambulancevervoer (WAV) is vastgelegd dat het College sanering subsidie kan verstrekken voor saneringskosten.

Er moet sprake zijn van:

  • het wijzigen of opheffen van een vestigingsplaats van een centrale post;
  • het intrekken van een vergunning van ambulancevervoer.

Daarnaast speelde de vorming van Regionale ambulancevoorzieningen (RAV-en); een samenvoeging van een meldkamer en één of meer ambulancediensten. Omdat deze RAV-en niet of moeizaam van de grond kwamen vanwege negatieve vermogens bij de toekomstige deelnemers is door VWS de regelgeving aangepast. Daarna was het voor het College mogelijk om ook subsidie te verlenen bij een eventueel negatief vermogen. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen moesten de CPA-en en de ambulancediensten zich vóór 1 januari 2003 aanmelden.

Per 1 januari 2013 geldt de Tijdelijke wet ambulancezorg (TWAz), die in de plaats is gekomen van de WAV. Onder deze nieuwe wet kunnen geen subsidies meer bij het College worden aangevraagd; het College kan alleen nog oude aanmeldingen afwikkelen.