Sanering zorginstellingen

In artikel 17 van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) wordt de intrekking en beperking van de toelating van instellingen geregeld en is bepaald in welke gevallen subsidie kan worden verstrekt.

Op dit moment neemt het Ministerie van VWS dit soort besluiten niet meer. Dit heeft tot gevolg dat instellingen geen toegang hebben tot de saneringsregeling.