Wet-en regelgeving

Het College sanering is een uitvoeringsorgaan. Dit wil zeggen dat het College sanering de wet- en regelgeving uitvoert zoals die door de Eerste en Tweede Kamer wordt vastgesteld.

Geregeld in de wet

Het toezicht op de vervreemding van onroerende zaken en het saneren van zorginstellingen is geregeld in de volgende wetten:

Het saneren van ambulance instellingen is geregeld in de Wet ambulancevervoer (WAV). Deze wet is per 1 januari 2013 vervangen door de Tijdelijke wet ambulancezorg (TWAz).

Regelgeving

Als zelfstandig bestuursorgaan stelt het College sanering beleidsregels en regelingen vast. Deze regelgeving is zowel taakspecifiek als algemeen.

Onroerende zaken

Algemeen