Geen beoordeling meer van verkoop en verhuur klein zorgvastgoed en diverse beperkt zakelijke rechten

Het College sanering zorginstellingen gaat de verkoop en verhuur van relatief klein zorgvastgoed en de vestiging van diverse beperkt zakelijke rechten niet langer beoordelen. Wel blijft het voor zorginstellingen verplicht om alle verkoop en verhuur van zorgvastgoed en het vestigen van alle beperkt zakelijke rechten bij het College te melden. Dat staat in de vernieuwde Beleidsregel vervreemding onroerende zaken.

Op basis van artikel 18 van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) moeten alle onroerende zaken die een zorginstelling wil verkopen of verhuren of bezwaren met een beperkt recht bij het College sanering worden gemeld. Het College voorkomt hiermee dat zorgvastgoed onder de marktprijs wordt verkocht, en bewaakt zo dat er op deze manier geen geld weglekt uit de zorg.

Beperkte waarde

Het College sanering krijgt regelmatig meldingen van verkoop of verhuur van onroerend goed met een beperkte waarde/omvang. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om stukken grond tot 100 m2. In verband met de eisen die het College sanering hanteert voor haar toezichthoudende rol maken de zorginstellingen in verhouding hoge kosten. Ook vergt het toezicht door het College sanering hierop relatief veel tijd, afgezet tegen de geldopbrengsten.

Beleidsregel

Naar aanleiding daarvan heeft het College sanering een vernieuwde beleidsregel vastgesteld. Hierin zijn een aantal categorieën van vervreemdingen opgenomen waarvoor geen goedkeuringseis meer zal worden opgelegd. Daarnaast heeft het College sanering altijd nog de bevoegdheid om in bepaalde situaties gemotiveerd af te wijken van de gemaakte beleidskeuzes in de beleidsregel, waardoor wel een goedkeuringseis zal gelden.